Vukotićeva "krimi-grupa" prosula milione?

Krivičnom prijavom novog rukovodstva obuhvaćeni i Verica Maraš, Božo Mihailović i Miroslav Vuković, terete ih zbog prihvatanja ugovora o poravnanju za propalu fabriku briketa u trenutku kada je trebalo da dobiju spor. Iz SDT-a im je odgovoreno da “preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja dokaza i podataka neophodnih za donošenje odluke u predmetnoj krivično-pravnoj stvari”. Troje prijavljenih nije odgovorilo “Vijestima”, Vuković nije želio da komentariše slučaj

136034 pregleda 168 komentar(a)
Ranije tvrdili da kompaniji nisu napravili štetu: Verica Maraš i Veselin Vukotić, Foto: Boris Pejović
Ranije tvrdili da kompaniji nisu napravili štetu: Verica Maraš i Veselin Vukotić, Foto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ispituje da li su bivši čelnici “Plantaže” oštetili tu državnu kompaniju za više miliona eura, u slučaju propale fabrike briketa.

SDT je formiralo predmet nakon što je novo rukovodstvo podnijelo krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Odbora direktora Veselina Vukotića, bivše izvršne direktorice Verice Maraš, bivšeg člana odbora direktora Boža Mihailovića i bivšeg direktora Sektora pravnih i opštih poslova Miroslava Vukovića, zbog sumnji da su u tom slučaju, djelujući organizovano kao članovi kriminalne grupe, iskorišćavanjem i zloupotrebom svog položaja, pribavili višemilionsku protivpravnu imovinsku korist za privatnu firmu “OMP Engineering”, a na štetu “Plantaža”.

U prijavi se navodi da je Vukotić organizator kriminalne grupe, koji je davao sugestije, naloge i uputstva ostalim članovima kako da prikažu stanje spornog odnosa između “Plantaža” i “OMP Engineeringa”, kako bi uticao da se zaključio sporni ugovor o poravnanju.

Verica Maraš je prijavljena da je, postupajući po nalozima Vukotića, zajedno sa Vukovićem i Mihailovićem, pripremala izvještaj koji treba da potvrdi opravdanost zaključivanja ugovora o poravnanju, kao i da je oformila komisiju koja je formalno trebalo da napiše taj izvještaj. U krivičnoj prijavi je navedeno da je na sjednicama odbora direktora iznosila netačne podatke da su “Plantaže” u zajedničku fabriku briketa uložile 450.000 eura, a “OMP Engineering” 1,12 miliona, iako je kao izvršna direktorica “Plantaža” i predsjednica Odbora direktora “Plant OMP” znala da su ulaganja državne firme značajno veća.

Vještak finansijske struke u tada vođenom postupku je utvrdio da je ukupno ulaganje “Plantaža” u zajedničku firmu iznosilo 1.467.029,02 eura, dok je ulog “OMP Engineeringa” bio 1.278,674,47 eura.

Za Mihailovića se navodi da je postupao po nalozima Vukotića, odnosno da na sjednicama Odbora direktora zastupa stav da je poravnanje dobar posao za “Plantaže”, te da svojim autoritetom, uvaženog i priznatog ekonomiste, na sjednicama komisije pojača validnost zaključaka koji nije ni sačinila komisija već četvoro prijavljenih.

”Vijesti” su kontaktirale četvero bivših funkcionera na brojeve telefona poznate redakciji, ali su odgovor dobili samo od Vukovića. On je kazao da ne želi da komentariše predmete koji su u fazi tužilačkih istraga.

Zgrada Tužilaštva u Podgorici
Zgrada Tužilaštva u Podgoricifoto: Luka Zeković

Verica Maraš je ranije u više izjava medijima tvrdila da u slučaju fabrike briketa nije napravljena šteta kompaniji.

Novo rukovodstvo “Plantaža” podnijelo je prijavu krajem februara ove godine, da bi 21. aprila SDT-u predale urgenciju kako bi saznali šta je u međuvremenu urađeno.

Prema dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, iz SDT-a su im 4. maja odgovorili da “preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti u cilju prikupljanja dokaza i podataka neophodnih za donošenje odluke u predmetnoj krivično-pravnoj stvari”.

Za novog specijalnog državnog tužioca krajem marta izabran je Vladimir Novović.

FABRIKA RADILA SAMO NA OTVARANJU

”Plantaže” su 2009. raspisale javni poziv u kojem su tražili partnera za fabriku briketa. Javio se “OMP Engineering”, kojeg su tri dana nakon objavljivanja poziva osnovali Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Predrag Bošković, koji je kasnije izašao iz posla.

U julu 2011. godine organizovano je svečano otvaranje fabrike i samo tada su mašine, pred kamerama, “proizvodile” brikete. “OMP Engineering” je 2014. pokrenuo tužbu protiv “Plantaža”, navodno zbog toga što nisu obezbijedili dovoljno sirovina - orezanih grana loza, za proizvodnju briketa.

”Plantaže” su zatim pokrenule kontra tužbu, i taj objedinjeni postupak trajao je sve do potpisivanja spornog ugovora o poravnanju 2020.

DOVELI U ZABLUDU ČLANOVE BORDA I KOMISIJE

U prijavi se navodi da je četvoro tadašnjih funcionera “Plantaža” upodobljavanjem činjenica iz postupka dovelo u zabludu Odbor direktora i članove komisije, od kojih je zavisila odluka o zaključivanju spornog ugovora o poravnanju, kojim su “Plantaže” obavezane da firmi “OMP Engineering” isplatl 350.000 hiljada eura i prenese im u vlasništvo 37.000 kvadrata zamljlšta u Donjim Kokotima.

Zauzvrat je “OMP Engenering” na “Plantaže” prenio 50 odsto udjela u zajednlčkoj firmi “Plant OMP”, koja nikada nije radila ni ostvarivala prihod.

Maraš i Vukotić
Maraš i Vukotićfoto: Boris Pejovic

Ovakvo poravnanje su predlagali iako je pred Privrednim sudom u Podgorici u toku bio parnični postupak između dvije kompanije radi naknade štete po tužbi i protivtužbi, u kojem su svi dokazi i izjave vještaka bile u korist “Plantaža”, što je ukazivalo na vjerovatnoću dobijanja spora.

Time je, kako piše u prijavi, napravljena dupla šteta “Plantažama” jer je umjesto da dobije obeštećenje od “OMP Engineeringa”, procijenjena od vještaka na 1,6 miliona eura, privatnoj firmi u novcu i imovini platila oko 1,4 miliona eura.

VUKOVIĆ JEDINI PRAVNIK U KOMISIJI

Vuković je, kako je navedeno u prijavi, po nalozima Vukotića rukovodio pravnom procedurom i, kako se sumnja, održavao kontakt sa predstavnicima “OMP Engineeringa” - Obradovićem i Ivanovićem.

Prema prijavi, Vuković je sam izabrao članove komisije, koja je trebalo da razmotri pravnu i poslovnu valjanost ugovora o poravnanju. On je bio jedini pravnik u komisiji, čiji je sastav formalno verifikovala Verica Maraš.

Vuković je na sjednicama komisije i Odbora direktora navodno govorio da je sporni ugovor pravno perfektan za “Plantaže”, da je ozbiljno procijenio ishod sudskog spora i da je spreman da za sporni posao odgovara pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

U prijavi je citiran i dio intervjua koj je Vuković u julu 2021. godine, tada kao izvršni direktor, dao “Pobjedi”. Naveo je da bivšem partneru ne treba prebacivati veću odgovornost za neuspjeh investicije nego što mu pripada, kao i da je glavni razlog zbog čega nije uspjela fabrika briketa - neadekvatna i nepostojeća sirovinska osnova.

Vještak poljoprivredne struke Rade Mijović u svom nalazu utvrdio je da je količina sirovina za proizvodnju briketa sa kojima raspolažu “Plantaže” iznosi 11,2 miliona kilograma, odnosno da je sirovine bilo više nego dovoljno.

Vještak mašinske struke Goran Dedić utvrdio je da fabrika ne može da proizvodi brikete, jer postoje problem sa mlinom za grubo sitnjenje orezine, kao i da nedostaju mašine za tehnološke operacije na predmetnoj liniji. Prema ugovoru, nabavljanje kvalitetne opreme bila je obaveza firme “OMP Engineering”.

Nova uprava kompanije odbila je da postupi po spornom ugovoru o poravnanju, zbog čega je “OMP Engineering” u decembru blokirao račun “Plantaža” na iznos od 350.000 eura, a ima pravo da pokrene sudski postupak za naplatu drugog dijela od oko 1,1 milion eura koliko je procijenjena vrijednost placa u Donjim Kokotima.

U prijavi piše i da novo rukovodstvo “Plantaža” zbog toga očekuju da SDT što prije preduzme mjere iz okvira svojih nadležnosti, kako bi se spriječilo dalje nastupanje štetnih posljedica po kompaniju.

Vukotić je tvorac takozvanog crnogorskog neoliberalnog koncepta, obavljao je funkciju potpredsjednika Savjeta za privatizaciju i jedan od osnivača privatnog Univerziteta “Donja Gorica”, zajedno sa, između ostalih, i Milom Đukanovićem.

Verica Maraš je članica Glavnog odbora DPS-a, a Mihailović profesor Ekonomskog fakulteta.

Vuković je godinama bio zaposlen u “Plantažama” kao pravnik, a kasnije i rukovodilac tog sektora. Član je Komunističke partije.

Odbili pravno mišljenje u svoju korist, slušali advokata suprotne strane

U sudskom sporu “Plantaže” je zastupala advokatica Ana Đukanović i Marko Hajduković, ali su otkazali punomoćje nakon zaključenja ugovora o poravnanju, uz obrazloženje da nisu bili konsultovani, kao i da je kompanije trebalo da dobije spor.

”Zaključivanje ovakvog poravnanja dodatno čudi i zabrinjava pri činjenici da su nalazi i mišljenja vještaka mašinske, ekonomske i poljoprivredne struke, kao i iskazi vašeg menadžmetna i vaših zaposlenih, u cjelosti išli u korist Plantaža”, naveli su tada Đukanovićeva i Hajduković.

Tadašnja uprava “Plantaža” nije angažovala bilo koju drugu akvokatsku kancelariju ili pravnog savjetnika koji bi analizirao spor i dao preporuku da li treba prihvatiti poravnjanje ili nastaviti spor, već se sve svelo na procjenu Vukovića i stavove ostalih troje iz uprave.

Vuković je na sjednicama bio protiv pribavljanja drugog pravnog mišljenja, dok je pribavljeno mišljenje advokatske kancelarije koja je zastupala suprotnu stranu.

Bonus video: