advokat podgoričke firme tvrdi da iz slovenačke kompanije nisu osporili nijedan njihov navod

Radulović: SDT da ispita kako je Vrhovni sud presudio u korist "Petrola"

Radulović očekuje da Specijalno državno tužilaštvo postupi i po krivičnoj prijavi T”emple’s Glory 2.9” iz decembra 2020. godine u kojoj je, kako je naveo, ukazano na dokaze koji potvrđuju osnovanu sumnju u izvršenje više koruptivnih krivičnih djela, uključujući i pranje novca, a sve to preko nezakonitog uticaja na Osnovni sud u Herceg Novom

12982 pregleda 2 komentar(a)
Spremni da dokaze o uticaju na Vrhovni sud predoče tužilaštvu: Radulović, Foto: Privatna arhiva
Spremni da dokaze o uticaju na Vrhovni sud predoče tužilaštvu: Radulović, Foto: Privatna arhiva

U odgovorima ‘Petrola’ DD Ljubljana nije osporen nijedan od navoda kompanije ‘Temple’s Glory 2.9’. Iz kompanije ‘Petrol’ DD nije odgovoreno na pitanje da li su preko tadašnje Vlade vršili pritisak da se donese presuda u njihovu korist, odnosno da su uslovili svoje dalje poslovanje u Crnoj Gori ako presuda Vrhovnog suda ne bude u njihovom interesu”, kazao je advokat kompanije “Temple’s glory 2.9” Veselin Radulović, povodom izjave iz ove slovenačke kompanije u tekstu “Petrol: Očekujemo fer postupak i vladavinu prava”.

Povezani članci

10. Maj 2022.

Petrol: Očekujemo fer postupak i vladavinu prava

Radulović je ranije kazao “Vijestima” da imaju saznanja da je tadašnje rukovodstvo “Petrola” DD Ljubljana i njihova firma u Crnoj Gori “Petrol CG MNE” 2019. i 2020. godine, preko tadašnje Vlade Crne Gore, faktički i direktno uticalo na ishod sudskog postupka i na presudu Vrhovnog suda u periodu kada je njima predsjedavala Vesna Medenica, koja se sada nalazi u istražnom zatvoru zbog optužbi da je bila član kriminalne grupe koja je vršila nezakonit uticaj na pravosuđe.

”Smatramo da je to, što nisu osporili nijedan navod kompanije niti odgovorili na pitanja, dodatni razlog da Specijalno tužilaštvo ispita slučaj i provjeri sumnje da je ova presuda rezultat nezakonitog uticaja na Vrhovni sud od strane tadašnje izvršne vlasti. To što je taj uticaj izvršen u interesu kompanije koja dolazi iz države članice Evropske unije trebalo bi da bude još jedan dodatan razlog da se sumnje provjere jer takvo rješavanje sudskih sporova svakako nije nešto na čemu se temelje evropske vrijednosti i što je prihvaljivo u Evropskoj uniji”, kazao je Radulović.

On očekuje da Specijalno državno tužilaštvo postupi i po krivičnoj prijavi T”emple’s Glory 2.9” iz decembra 2020. godine u kojoj je, kako je naveo, ukazano na dokaze koji potvrđuju osnovanu sumnju u izvršenje više koruptivnih krivičnih djela, uključujući i pranje novca, a sve to preko nezakonitog uticaja na Osnovni sud u Herceg Novom.

”Ono u čemu smo saglasni sa navodima ‘Petrola’ DD jeste da očekujemo fer postupak u skladu sa vladavinom prava, ali sasvim smo sigurni da fer postupak i vladavina prava nikako ne podrazumijevaju uslovljavanja i nezakonite uticaje od strane izvršne vlasti na sud. Zato još jednom pozivamo Specijalno državno tužilaštvo da provjeri na koji je način donesena sporna presuda u korist ‘Petrola’ DD i očekujemo da pozove odgovorna lica ‘Temple’s Glory 2.9’ kako bi im saopštili saznanja i predočili dokaze o predmetnom slučaju”, naveo je Radulović.

”Temple’s glory 2.9” je 2013. godine pokrenula parnični postupak radi naknade štete u iznosu od devet miliona eura protiv kompanija ‘Petrol CG MNE’ i ‘Petrol’ DD Ljubljana. Nakon što je prvostepena presuda Privrednog suda ukidana dva puta, Apelacioni sud je u oktobru 2019. godine donio presudu kojom je prihvatio pravni osnov i djelimično usvojio tužbeni zahtjev ove podgoričke firme i obavezao “Petrol CG MNE” da im isplati iznos od 2,8 miliona eura, što je bio samo dio tužbenog zahtjeva.

”Temple’s glory 2.9” je naplatio taj iznos, ali je izjavio i reviziju presude za preostali dio tužbenog zahtjeva, dok je “Petrol CG MNE” izjavio reviziju tražeći potpuno ukidanje presude Apelacionog suda i povrat 2,8 miliona eura.

Spisi predmeta su dostavljeni Vrhovnom sudu krajem januara 2020. Sudija Vrhovnog suda Branimir Femić je, kao sudija izvjestilac u predmetu, u neuobičajno kratkom roku, za samo nekoliko dana od prijema predmeta, u kojem je suđenje trajalo šest godina, pripremio za odlučivanje po reviziji i već 4. februara 2020. Vrhovni sud je riješio predmet tako što je na štetu “Temple’s glory 2.9” preinačio pravosnažnu presudu Apelacionog suda i u cjelosti odbio tužbeni zahtjev.

Iz “Petrola” su odgovorili “Vijestima” da pravosnažnom odlukom Vrhovnog suda Crne Gore tužilac “Temple’s glory 2.9” iz Podgorice, nije imao pravo na iznos od 2.449.000 eura za razliku u kupoprodajnoj cijeni nepokretnosti, koliko mu je ranije dosudio Viši sud, kao i da su pošto Petrol nije dobio povraćaj, pokrenuli izvršni postupak i podnijeli krivičnu prijavu.