EPCG: Stvoreni preduslovi za realizaciju projekta Solari

Krajnji cilj projekta je, kako su poručili, stvaranje mogućnosti da svi građani Crne Gore, podmirivanjem sopstvenih potreba za električnom energijom kroz lokalnu proizvodnju, aktivno učestvuju u procesu zelene energetske tranzicije

1974 pregleda 0 komentar(a)
Foto: EPCG
Foto: EPCG

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je, u sklopu projekta Solari 3000+ i 500+, potpisala dva ugovora čime su, kako su kazali iz te kompanije, stvoreni svi preduslovi za realizaciju tih projekta.

Iz EPCG su kazali da je Ugovor za Monokristalne fotonaponske module i potkonstrukciju fotonaponskog sistema, potpisan sa ponuđačem Novi Volvox, koji je dostavio najpovoljniju ponudu od 12.444.865 eura bez poreza da dodatu vrijednost (PDV). “Procijenjena vrijednost javne nabavke je 12,8 miliona eura bez PDV-a”, rekli su iz EPCG. Oni su naveli da je Ugovor za Invertore i smart meter trofazna brojila, potpisan sa ponuđačem Comtrade Distribution, koji je dostavio ponudu od 4,12 miliona eura bez PDV-a.

Kako su kazali, procijenjena vrijednost javne nabavke je 4,5miliona eura bez PDV-a.

“Realizacijom ovog projekta, EPCG akcionarsko društvo (AD) Nikšić instaliraće 30 megavata /MW/ fotonaponskih sistema za proizvodnju zelene električne energija”, naveli su iz EPCG.

Oni su kazali da je komplentan proces javne nabavke je započet krajem septembra prošle godine, dodajući da je kompanija za devet mjeseci uspjela da sprovede postupke javne nabavke i zaključi predmetne ugovore.

Kako su istakli, ponuđena oprema u potpunosti odgovara tehničkim zahtjevima, propisanim tenderskom dokumentacijom, kao i savremenim trendovima u oblasti razvoja elektroenergetskih sistema.

Krajnji cilj projekta je, kako su poručili, stvaranje mogućnosti da svi građani Crne Gore, podmirivanjem sopstvenih potreba za električnom energijom kroz lokalnu proizvodnju, aktivno učestvuju u procesu zelene energetske tranzicije.

“Sklapanjem predmetnih ugovora, stvoreni su svi preduslovi za brzo otpočinjanje radova na realizaciji projekta Solari 3000+ i 500+, čime EPCG potvrđuje da je ozbiljno opredijeljena za novi investicioni ciklus, s fokusom na ulaganja u obnovljive izvore energije, koji našu kompaniju treba da učvrste u ulozi pokretača privrednog razvoja Crne Gore”, smatraju u EPCG.

Bonus video: