Burno i u CGES-u: Nije postignut dogovor ko će biti predsjednik odbora direktora

Kada je u pitanju raspoređivanje ostvarene dobiti CGES-a za 2021., koje se našlo na dnevnom redu, odlučeno je da se dobit od 16,9 miliona eura doda neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina, iako su protiv takve odluke burno reagovali i bili protiv manjinski akcionari koji su bili prisutni na Skupštini

10233 pregleda 2 komentar(a)
Foto: CGES
Foto: CGES

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), koja se održala danas u Podgorici, a kojom je predsjedavao izvršni direktor, Ivan Asanović, razriješeni su članovi Odbora direktora u prošlom mandatu, nakon čega je jednoglasno potvrđena odluka o izboru članova Odbora direktora ove energetske kompanije, koju će u novom sazivu predstavljati: Aleksanadar Mijušković, koji je reizabran, Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković.

Kako je sa saopšeno iz kompanije, akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Istog dana u Podgorici održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora u novom sazivu, na kojoj Aleksandar Mijušković, dosadašnji predsjednik Odbora direktora, koji je ponovo predložen od strane Ministarstva finansija, nije podržan od strane dva člana novog saziva iz Crne Gore za ovu funkciju,a koji su glasali za Mijata Mirkovića, na predlog člana Odbora direktora, Almedine Husović. Predstavnici italijanske Terne bili su uzdržani.

Iz kompanije navode da je zbog nemogućnosti postizanja dogovora oko izbora predsjednika Odbora direktora CGES-a, za koju je neophodna prosta većina svih članova, odlučeno da se nova konstitutivna sjednica održi 7.jula ove godine godine.

U državnom vlasništvu su 55 odsto akcija CGES-a, 22 odsto ima italijanska energetska kompanija, a 15 odsto Elektromreža Srbije.

Na sjednici su jednoglasno usvojeni finansijski iskazi za 2021. godinu sa izvještajem revizora, Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, kao i politika naknada CGES-a.

Kada je u pitanju raspoređivanje ostvarene dobiti CGES-a za 2021., koje se našlo na dnevnom redu, odlučeno je da se dobit od 16,9 miliona eura doda neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina, iako su protiv takve odluke burno reagovali i bili protiv manjinski akcionari koji su bili prisutni na Skupštini.

Za revizora CGES-a za 2022. godinu izabran je „Prajsvoterhaus Kupers".

Bonus video: