EPCG mora predložiti novo rješenje za formiranje cijena

Zbog energetske krize izmijeniti regulatorna pravila

Nakon ukidanja knjižnih odobrenja, CEDIS predlaže izmjenu zakona kako ne bi morali struju od EPCG kupovati po cijenama iz Budimpešte

4131 pregleda 4 komentar(a)
Zaštititi potrošače od rasta cijena u narednoj godini (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Zaštititi potrošače od rasta cijena u narednoj godini (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Elektroprivreda (EPCG) kao vlasnik mora predložiti novo rješenje za formiranje cijena prema Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS), nakon što je Skupština akcionara EPCG odbila da prihvati predlog knjižnog odobrenja, saopšteno je “Vijestima” iz CEDIS-a.

Skupština akcionara EPCG je u srijedu glasavima predstavnika nove Vlade i malih akcionara odbacila predlog knjižnog odobrenja u korist CEDIS. Ova kompanija čiji je jedini vlasnik EPCG je prošle godine ostvarila gubitak od deset miliona eura, najvećim dijelom zbog toga što je električnu energiju za pokrivanje tehničkih gubitaka, zbog regulatornih pravila, od EPCG morala kupovati po cijenama koje su zavisile od cijena na berzi u Budimpešti.

Prema ovoj metodologiji CEDIS struju od EPCG kupuje po cijeni od 116,22 eura po megavat satu, dok taj isti megavat od svojih potrošača može naplatiti po cijeni od 52,91 euro.

”Zbog produženog trajanja poremećaja na tržištu električne energije, koji svakim danom dobijaju na intenzitetu, CEDIS i u tekućoj poslovnoj godini trpi posljedice i ostvaruje negativan finansijski rezultat-gubitak, čime je poslovanje ugroženo iako CEDIS, za sada, nema izražen problem sa tekućom likvidnošću, ali je za očekivati da će se i to pitanje zaoštriti u narednom periodu. Način sanacije iskazanog gubitka kompanije će se sagledati u najkraćem roku, te u skladu sa tim očekujemo donošenje odluke od strane osnivača - EPCG”, kazali su iz kompanije na pitanje kako će ova odluka Skupštine akcionara EPCG uticati na njen dalji rad i poslovanje.

Oni su naveli da neće morati da mijenjaju bilanse za prethodnu godinu, jer knjižna odobrenja nijesu ni sprovedena u 2021. godini.

Na pitanje da li smatraju da je potrebno izmjeniti Zakonom o energetici i regulatorne propise koji se odnose na određivanje cijena po kojima struju plaćaju EPCG, iz CEDIS-a su kazali da te propise treba poboljšati i unaprijediti, a energetski sektor posmatrati kao cjelinu posebno u kriznim situacijama, a ne ostrvski (izolovano) pojedine energetske subjekte kao što je sada slučaj.

”Smatramo da je potrebno izmijeniti i regulatorne propise i Zakon o energetici u dijelu koji se odnosi na određivanje cijena po kojima se plaća energija. Ni važeći Zakon o energetici a ni regulatorni propisi ni u jednom svom članu ne propisuju postupanje nadležnih državnih organa i institucija te energetskih subjekata u kriznim uslovima a posebno u uslovima cjenovnih poremećaja na tržištu električne energije, koji su njihova logična posledica. Regulatornim propisima nije predviđena mogućnost korekcije cijene za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka, tokom trajanja trogodišnjeg regulatornog perioda. Korekcije po osnovu cijene energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu, moguće je izvršiti jedino po isteku regulatornog perioda, prilikom utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za naredni regulatorni period, tako da se cjelokupan efekat rasta cijena električne energije u toku trajanja regulatornog perioda, direktno prenosi i locira na CEDIS i njegovo funkcionisanje a samim tim I na poslovni rezultat operatora distributivnog sistema”, naveli su iz CEDIS-a.

Veći troškovi prema EPCG će povećati cijenu za potrošače

Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN) je 21. aprila na javnu raspravu stavila metodologije za određivanje cijena od 1. januara 2023. godine. Energetske kompanije EPCG, CEDIS i CGES su dužne da podnesu zahtjeve za utvrđivanje cijena za sljedeći trogodišnji period (2023-2025. godina) najkasnije do 1. septembra ove godine, a REGAGEN će odlučiti u roku od tri mjeseca.

”Vijesti” su pitale CEDIS da li će zbog ove odluke Skupštine akcionara EPCG, tražiti od regulatora priznavanje troškova zbog rasta cijena na berzi, odnosno povećanja cijena prema potrošačima.

”CEDIS je regulisani subjekat, pa je utvrđivanje visine korekcija kao i visine naknade za korišćenje distributivnog sistema za naredni regulatorni period u isključivoj nadležnosti Regulatorne agencije. REGAGEN je, shodno svojim propisima, dužna da vodi računa o interesima CEDIS-a sa jedne i interesima korisnika usluga sa druge strane, kao i da izbalansira i uspostavi ravnotežu između interesa CEDIS-a i korisnika sistema”, naveli su iz CEDIS-a.