Đeljošaj: Tražićemo da nam se vrati đedovina koju Plantaže nezakonito koriste

Predsjednik Opštine Tuzi je naveo da su katastarske parcele koje pripadaju KO Tuzi, Vranj i Vuksanlekići a u posjedu su AD "Plantaže", "a u stvari su pripadale građanima opštine Tuzi, koji su ih vjekovima iskorišćavali kao komun, zajedničku bratstveničku i plemensku svojinu".

12177 pregleda 22 komentar(a)
Đeljošaj, Foto: Boris Pejović
Đeljošaj, Foto: Boris Pejović

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj najavio je da će Skupštini opštine Tuzi proslijediti Odluku o poništenju odluka SO Titograd, kojima je preduzeću "Plantaže", kako je naveo, "data na korišćenje naša đedovina, a koja se nalazi na teritoriji opštine Tuzi i koju "Plantaže", na nezakonit način i protivpravnim radnjama, pokušavaju da prenesu u svoje vlasništvo".

"Naime, kao pravni sukcesori imovine Glavnog grada na našoj teritoriji, nakon odluke ćemo svu imovinu uknjižiti na opštinu Tuzi, i iskoristićemo sva pravna sredstva kako otetu imovinu vratili, te na taj način spriječiti zloupotrebe menadžmenta preduzeća "Plantaže", koja na taj način nanosi štetu ne samo našoj opštini, već i cijeloj državi Crnoj Gori umjesto toga ta imovina biće raspolaganju državi i služiće razvoju naše opštine", naveo je Đeljošaj.

Dodao je da je u pravnom sistemu, sve do kraja Drugog svjetskog rata, postojao oblik kolektivne svojine bratstava i plemena tj. institut kolektivne zemljišne svojine tzv. komun.

"Na osnovu Zakona o proglašenju imovine plemenskih, seoskih i bratstveničkih zajednica u Narodnoj republici Crnoj Gori (Sl. list NRCG br.4 od 10.2.1949. godine) ovi komuni su, 1949. godine, proglašeni za opštenarodnu imovinu, dakle nacionalizovani su. Osnovna odlika ovakvog oblika svojine, komuna, jeste njihovo kolektivno iskorišćavanje, gdje su korisnici bile "kuće" odnosno porodične zajednice. Revolucionarnim zakonima su ova zemljišta oduzimana od vlasnika i pravo svojine je upisivano na državu ili jedinicu lokalne samouprave."

Đeljošaj je u saopštenju naveo da su katastarske parcele koje pripadaju KO Tuzi, Vranj i Vuksanlekići a u posjedu su AD "Plantaže", "a u stvari su pripadale građanima opštine Tuzi, koji su ih vjekovima iskorišćavali kao komun, zajedničku bratstveničku i plemensku svojinu".

"Ova oduzeta imovina kao kompleks „Tuško polje“ i RO „Vinoprodukt Ćemovsko Polje odlukama i Rješenjima SO Titograd – Odjeljenje za privredu, finansije i katastar br. 03-6437 od 13.3.1968. br. 05-5913/76 od 24.6.1977. godine, zaključkom Skupštine opštine Titograd od 12.3.1979. godine, rješenjem Sekretarijata za finansije br. 05-291 od 27.03.1979. Godine i dr., dato na trajno korišćenje pravnom prethodniku ad " Plantaza" preduzeću “Agrokombinatu 13. jul”, u obimu i granicama kako je precizirano u rješenjima i odlukama Skupštine opštine Titograd i njenih organa. Treba naglasiti da je zemljište dato bez ikakve naknade, saglasno tada važećim komunističkim zakonima, a radi obavljanja poljoprivrednih i drugih radova od opšteg interesa. Sve ove odluke ćemo poništiti. Nepokretnosti ćemo vratiti opštini, kako bi i opština imala direktne koristi od njih, i na taj način jednom zauvijek okončati praksu nezakonitog bogaćenja određenih struktura", zaključio je Đeljošaj

Bonus video: