"Meljine kompleks" opet u stečaju

Ova firma je dio grupacije biznismena Duška Kneževića i vlasnik je Opšte bolnice u Meljinama, koja je takođe u stečaju

39269 pregleda 6 komentar(a)
Opšta bolnica u Meljinama, Foto: Slavica Kosić
Opšta bolnica u Meljinama, Foto: Slavica Kosić

Apelacioni sud potvrdio je rješenje Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka u firmi “Meljine kompleks”, koja upravlja PZU Opšta bolnica “Meljine”, prema predlogu stečajnog povjerioca Opštine Herceg Novi zbog neplaćenog poreza na nepokretnosti za period od 2014. do 2020. godine u iznosu od 621.264 eura sa pripadajućom kamatom od gotovo 100 hiljada eura.

Prvi sastanak povjerilaca održaće se 12. jula ove godine, a ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 20. jul u Privrednom sudu kod sudije Dragana Vučevića, koji je 26. maja ove godine donio rješenje da su se stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka u “Meljine kompleksu”. Za stečajnog upravnika imenovan je Lado Šekularac.

Konačni vlasnik of-šor firma sa Kipra

Vlasnik “Meljine kompleks” sa 99 odsto udjela je firma “Atlas Cap” iz Podgorice, povezane za biznismenom Duškom Kneževićem. Ovoj firmi je račun u blokadi već tri godine zbog duga od 153 hiljade eura. Vlasnik “Atlas Capa” je of-šor firma sa Kipra čije je ime “Meljine Complex Limites”. Preostalih jedan odsto akcija imaju Atlas banka u stečaju (0,5 odsto), Invest banka u stečaju (0,49 odsto) i Bolnica “Sveti Nikola” iz Kraljeva (0,01 odsto).

Kneževićev konzorcijum je bivšu vojnu bolnicu sa 50 hiljada kvadrata zemljišta i 19 objekata kupio 2008. za formalno 25 miliona eura, ali je iznos platio u obveznicama koje su ga koštale oko deset do 12 miliona eura. Kupac se obavezao da će u budući turistički i bolnički kompleks uložiti 119 miliona eura, ali su uložena svega tri miliona uz obrazloženja da je Opština kasnila sa urbanističkim planovima. Savjet za privatizaciju je 2015. godine pokrenuo inicijativu za raskid ugovora, ali se to nije desilo.

Prema podacima iz katastra dio imovine bivše vojne bolnice se sada vodi na firmu “Meljine kompleks”, a drugi dio na PZU “Opšta bolnica Meljine”, čiji je jedini vlasnik firma “Meljine kompleks”. Ova bolnica se takođe nalazi u stečaju od 2019. godine na zahtjev EPCG zbog duga za struju od 250 hiljada eura, a njen stečajni upravnik je Žarko Ostojić. Kompletna imovina i “Meljine kompleks” i Bolnice nalazi se pod zalogom za više kredita, podizanih nakon privatizacije. Proteklih godina Vlada je više puta pomagala rad Bolnice, jer je ona dio javnog zdravstva kao gradska bolnica za Herceg Novi.

Traže plan reorganizacije

Prema nezvaničnim podacima “Vijesti”, “Meljine kompleks” je u usmenom obraćanju najavio da će sa povjeriocima odlučiti da naprave plan reorganizacije i načina namirenja duga kako bi pokušali da obustave vođenje stečajnog postupka u kompleksu sa vrijednom imovinom na samoj obali.

Opština Herceg Novi u svojstvu povjerioca podnijela je predlog za pokretanje stečajnog postupka nad ovim dužnikom, 16. septembra prošle godine, zbog nemogućnosti namirenja duga po osnovu poreza na nepokretnosti i pored postupaka prinudne naplate.

Ovo je drugi stečajni postupak koji se otvara u “Meljine kompleks” jer je prvi bio pokrenut 2018. godine ali je obustavljen 6. decembra 2020. godine, nakon što je dug izmiren u cjelosti prema Poreskoj upravi i prema bivšoj direktorici Oliveri Mihailović Elez.

Bivši upravnik u pritvoru

U dvogodišnjem postupku, stečajni upravnik je bio Saša Zejak, koji je početkom maja uhapšen nakon otvaranja krivičnog predmeta Specijalnog državnog tužilaštva protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i grupe, koja se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

Od prošle jeseni za privremenog stečajnog upravnika bio je imenovan Miloš Popović, koji je kako piše u rješenju Privrednog suda, u nekoliko navrata slao izvršnoj direktorici “Meljine kompleksa” Ivoni Čavić, a ujedno i jedinoj zaposlenoj, urgencije za dostavljanje knjigovodstvene dokumentacije. Ona ga je, kako se navodi u sudskim spisima, obavještavala da raniji stečajni upravnik nakon obustave stečajnog postupka “nije vratio poslovni pečat ali i da je dio dokumentacije na zahtjev SDT-a predat službenicima Specijalnog policijskog tima”.

Iz “Meljine kompleks” su ukazivali da je zahtjev Opštine bespredmetan, jer je Viši sud u Podgorici krajem marta ove godine blokirao imovinu, zbog čega ne postoji mogućnost da se povjerioci namire. Od sudije Vučevića tražili su izuzeće privremenog stečajnog upravnika Popovića tvrdeći da se ponašao kao zastupnik Opštine, iako je njegova dužnost bila da zaštiti imovinu dužnika, ali im je taj zahtjev odbijen. Tvrdili su i da je propustio da od suda traži da se prethodnom stečajnom upravniku Saši Zejaku naloži da dostavi dokumentaciju za period poslije 2019. godine, navodeći da njegov izvještaj sadrži samo podatke iz javnih registara.

U izvještaju privremenog stečajnog upravnika je posebno konstatovano da “Meljine kompleks”, koji je registrovan krajem 2009. godine, ima upisan kapital od 56.132.038,45 eura, od čega 10.000,00 eura iznosi novčani ulog, a 56.122.038,45 eura nenovčani kapital.

Firmi zatvoreni svi računi

U rješenju o otvaranju stečaja sudije Vučevića detaljno je napisano da je privremeni stečajni upravnik tražio od “Meljine kompleksa” dokaz da to pravno lice ima otvoren poslovni račun u nekoj od banaka u Crnoj Gori, budući da su iz pregleda naloga blokade Centralne banke Crne Gore utvrdili da su dva računa kod “Atlas banke” i poslovni račun u “Invest baci Montenegro” zatvoreni u tri dana tokom avgusta 2018. godine. Utvrđeno je da je i račun kod CKB banke, koji je bio otvoren 20. avgusta 2018. godine zatvoren u decembru 2021. godine.

”Stečajni dužnik nije izmirivao dospjele obaveze prema predlagaču kao stečajnom povjeriocu u iznosu od 380.182,80 eura, kao neobezbijeđene obaveze ni u roku od 45 dana od dana dospjelosti obaveza prema predlagaču, niti je u toku postupka priložio bilo kakve dokaze ili isprave koje bi ukazale da je preduzimao mjere kako prema predlagaču tako ni prema drugim povjeriocima”, piše u presudi Privrednog suda.

Sud navodi dužnika da je njihova imovina mnogo veća od obaveza, te da višestruko prelazi vrijednost duga, prema ocjeni suda, nijesu bili od uticaja da su se stekli razlozi za otvaranje stečajnog postupka prema članu 12 stav 3 Zakona o stečaju.

”U konkretnoj pravnoj stvari predlog se ne zasniva na stečajnom razlogu prezaduženosti dužnika. Sud je odbio kao neosnovane navode dužnika da je potrebno vršiti posebne procjene nepokretne imovine stečajnog dužnika kako bi se utvrdilo da je imovina dužnika veća od obaveza prema predlagaču, pri čemu je sud takođe imao u vidu da ove radnje ne bi uticale na drugačiju odluku suda, a vodile bi daljem, nepotrebnom odugovlačenju postupka”, piše u rješenju, koje je potvrđeno i odlukom Apelacionog suda.

Bonus video: