predsjednik odbora direktora najavio

Popović: "Plantaže" će tražiti odštetu od bivše uprave

Naslijeđeni dugovi od bivše uprave prelaze 40 miliona, pregovaraju sa Vladom i bankama o reprogramu. Prihodi za šest mjeseci veći nego u 2019. za sedam odsto, kazao je u intervjuu za “Vijesti” zamjenik predsjednika Odbora direktora “Plantaža” Miloš Popović

45264 pregleda 25 komentar(a)
Poštujemo prezumpciju nevinosti: Popović, Foto: Arhiva
Poštujemo prezumpciju nevinosti: Popović, Foto: Arhiva

Kompanija “Plantaže” će iskoristiti svoje pravo i u krivičnim postupcima koji se vode protiv članova bivše uprave postaviti imovinsko-pravni zahtjev o naknadi štete ako optuženi budu osuđeni za krivična djela koja im se stavljaju na teret i kojim su oštetili kompaniju, kazao je u intervjuu za “Vijesti” zamjenik predsjednika Odbora direktora “Plantaža” Miloš Popović.

Kako komentarišete to što je uhapšen dio bivše uprave Plantaža? Da li se može procijeniti kolika je šteta napravljena kompaniji i kako se može nadoknaditi?

U ovom trenutku, dok traje istraga, suzdržat ćemo se od bilo kakvih komentara. Poštujemo prezumpciju nevinosti sve dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi krivica bilo kog lica. Sa druge strane pružamo punu podršku i pohvale na hrabrom i profesionalnom pristupu gospodinu Vladimiru Novoviću, gospodinu Vukasu Radonjiću, kao i inspektoru iz specijalnog policijskog tima Goranu Mitroviću koji su od početka uključeni u predmetima u našoj kompaniji i pozivamo ih da preispitaju odgovornost svih lica za koja postoje osnovana sumnja da su učinila krivična djela. Takođe, u ovoj fazi rano je govoriti o visini učinjene štete po kompaniju, ali će kompanija iskoristiti svoje pravo i u krivičnom postupku postaviti imovinsko-pravni zahtjev.

Kolike ste dugove naslijedili od prethodne uprave, da li ste uspjeli reprogramirati obaveze prema bankama?

Ukupne obaveze “Plantaža” prelaze 40 miliona eura, što uzrokuje poteškoće u održavanju tekuće likvidnosti, a samim tim i plaćanja obaveza koja kompanija ima prema zaposlenima, bankama, dobavljačima. Kompanija se odazvala javnom pozivu za reprogram poreskih potraživanja, čije rješenje očekujemo narednih dana, a koje podrazumijeva jednokratnu uplatu od 10% i odlaganje plaćanja poreskih potraživnja na 60 jednakih mjesečnih rata.

Pregovori između “Plantaža” i poslovnih banaka povodom reprograma postojećih kreditnih zaduženja su u toku i očekujemo da ćemo i po tom pitanju imati jasnu slIku do kraja mjeseca. Do sada reprogram je potpisan sa tri poslovne banke, a očekujemo da će reprogram biti potpisan i sa ostalim bankama. Obaveze koje Plantaže imaju po osnovu kreditnih zaduženja iznose preko 22 miliona eura i evidentno je da je odobravanje reprograma kreditnih zaduženja od velikog značaja za kompaniju zbog održavanja kontinuiteta poslovanja i tekuće likvidnosti.

Koliko iznose dugovi prema zaposlenima, a koliko prema Upravi prihoda i da li pregovarate o njihovom izmirenju?

Obaveze prema zaposlenima za otpremnine, startni dio zarade, jubilarne nagrade, limite i poravnanja iznose 820 hiljada eura, kao i ukupna zarada za jul. Sve obaveze koje smo preuzeli su došle na naplatu u našem mandatu jer su sporazumi o poravnanju sa radnicima potpisivani sa prethodnom upravom. Mi smo uspjeli znatno da smanjimo rashode u odnosu na prethodni period.

Ukupan dug Plantaža prema Upravi prihoda i carina iznosi 10 miliona eura. I pored reprograma, u toku su intenzivni razgovori sa Ministarstvom finansija na temu rješavanja poreskog duga. Očekujemo da ćemo pronaći adekvatno rješenje, vodeći se zajedničkim interesima države i kompanije.

Koji su poslovni rezultat ostvarile Plantaže za šest mjeseci, a kakav očekujete za cijelu godinu?

Na šestomjesečnim finansijskim izvještajima, koji još uvijek nijesu usvojeni, biće iskazan gubitak. Takav rezultat u prvoj polovini godine prati kompanije koje se bave ovom granom proizvodnje, s obzirom na sezonski karakter djelatnosti. U prvoj polovini godine su najveća ulaganja u agrotehničke operacije, koje su i ove godine uspješno realizovane.

Što se tiče rezultata za cijelu godinu, rano je govoriti o tome. Naime, nakon završetka berbe, tj. trećeg kvartala imaćemo jasniju sliku. Istakao bih da je prodaja u prvoj polovini ove godine bila veća nego prethodnih godina u istom periodu a u skladu sa očekivanjima i planom. Rast u odnosu na prošlu godinu je skoro 20%, dok je rast u odnosu na referentnu 2019. oko 7%. Sva pojedinačna tržišta pokazuju rast u odnosu na odgovarajuće uporedne periode. Razlog ovakvih rezultata, osim stimulativnih prodajnih aktivnosti, su i promjena cijena, konačno ukidanje covid mjera na gotovo svim tržištima, kao i dobra turistička predsezona. Do kraja 2022. godine očekujemo pozitivan rezultat, koji će umnogome zavisiti od opštih ekonomskih uslova.

Plantaže su ljetos pretrpjele veliku štetu od nevremena, da li je procijenjena i da li je bilo nadoknade od države?

Šteta od nevremena je procijenjena od vještaka odgovarajuće struke kojeg je angažovala naša kompanija. Zahtjev za pomoć povodom toga je podnijet resornom ministarstvu i Vladi i mi očekujemo da u što kraćem periodu dobijemo određena finansijska sredstva.

Tuzi angažovale vještaka da ispita “Ernst & Young”

Opština Tuzi je nekoliko puta proteklih mjeseci blokirala račun kompanije zbog poreza na nekretnine koji su sami odredili. Kada očekujete poresko rješenje za ovu godinu?

Kompanija “13. jul-Plantaže” je uredno podnijela poresku prijavu za 2022, sačinjenu u skladu sa Izvještajem o procjeni imovine koja je predmet oporezivanja, a koji je u skladu sa MRS16 standardom za potrebe poreskog obveznika sačinio Ernst & Young DOO Beograd.

U poreskoj prijavi prikazana je knjigovodstvena vrijednost predmetnih nepokretnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (fer vrijednost), sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine, kao godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti. Drugim riječima, vrijednost nepokretnosti koje su predmet oporezivanja iskazana je u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS 16) koji se primjenjuje na konkretan predmet oporezivanja.

Uprkos prethodno navedenom, Sekretarijat za finanije Opštine Tuzi je angažovao sudskog vještaka poljoprivredne stuke Srđana Šoškića radi utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti. Ostaje nejasno zbog čega, odnosno za koje potrebe je Sekretarijat opštine Tuzi angažovao vještaka. U konkretnom slučaju, procjena vještaka ne može se koristiti prilikom utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, budući da za to nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Ne želimo da vjerujemo da će Sekretarijet Opštine Tuzi, poučen iskustvom utvrđivanja poreza za 2019, 2020. i 2021. godinu primijeniti isti princip, pa nezakonito obračunati porez na imovinu i za 2022. Podsjećamo da su Plantaže pokrenule spor pred Upravnim sudom kojim traže poništaj rješenja za 2019, 2020. i 2021. godinu.

Tim prije, što ovog puta nema prostora za zloupotrebom procesnih ovlašćenja u smislu angažovanja vještaka koji će procijeniti vrijednost zemljišta shodno željama nalogodavca, jer Sekretarijet Opštine Tuzi nema pravo da angažuje vještaka koji bi procjenjivao vrijednost poljoprivrednog zemljišta, s obzirom da je poreska prijava za 2022. sačinjena na osnovu Izvještaja iz 2022. godine koji je sačinila renomirana finansijska istitucija Ernst & Young, a koji Izvještaj je prihvatila Uprava prihoda i carina, kao državni organ.

U slučaju da Sekretarijat utvrdi poresku obavezu na osnovu procjene vještaka kojeg su angažovali, a kako nisu ispunjeni zakonski uslovi za angažovanje vještaka, to bi definitivno predstavljalo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog zakonika, u sticaju sa drugim krivičnim djelima, tako da ipak vjerujemo da će Sekretarijat za finansije Opštine Tuzi porez na nepokretnost za 2022. godinu utvrditi u skladu sa dostavljenom poreskom prijavom, odnosno u skladu sa pozitivnom propisima Crne Gore.

Vrijeme će pokazati da je Opština Tuzi nezakonito utvrdila porez na nepokretnost i za 2019, 2020. i 2021. godinu, ali hajde da sačekamo odluke Upravnog suda.

Nova vina i konjak, javljaju se izvoznici za nova tržišta

Učestvovali ste na nedavnom sajmu vina u Beogradu, da li ste se predstavili sa nekim novim proizvodima? Da li je bilo novih poslovnih ponuda i kakve rezultate očekujete od ove promocije?

Moram istaći da je sajam Wine Vision u Beogradu bio sjajno organizovan, po ugledu na najpoznatije svjetske sajmove i kao takav bio je idealna prilika za promociju novih proizvoda, kojih smo imali čak četiri. Prezentovali smo bijelo vino Nota, koje je pobralo sve simpatije i bilo najzapaženije od naših vina. Potom dva nova crvena vina iz linije Stari podrum - Merlot 2018 i Cuvee Terroir 2018, koji su i potvrdili renome koji ova linija ima među potrošačima. Naš novi proizvod konjak Stari podrum XXO je bio posebno iznenađenje za vinsku publiku na sajmu, koja je potvrdila da se radi o vrhunskom proizvodu.

Sajam je bio veoma posjećen od strane ljudi iz vinskog biznisa, pa je ostvareno i dosta novih kontakata kako sa tržista Srbije tako i inostranstva. Održani su sastanci sa potencijalnim izvoznicima za Japan, SAD, Koreju, Brazil, Holandiju, Finsku i Švedsku.

Nastup na ovom sajmu se već sad može ocijeniti veoma uspješnim, a dodatni efekti ove promocije će se vidjeti i u narednom periodu, kada prve količine novih vina pođu na tržište Srbije i ostvari se saradnja sa nekim od potencijalnih kupaca sa ino tržišta.