SINDIKAT PORT OF ADRIA SE OBRATIO TUŽILAŠTVU

Podnijeli krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Vujice Lazovića...

Sindikalci predlažu da SDT preduzme zakonom predviđene mjere na utvrđenju ništavosti predmetnog ugovora, a time i zaštitu imovine države Crne Gore
117 pregleda 4 komentar(a)
Vujica Lazović, Milo Đukanović, Foto: Boris Pejović
Vujica Lazović, Milo Đukanović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 03.10.2017. 07:46h

Sindikalna organizacija Port of Adria (PoA) kojom rukovodi Dobrosav Orlandić podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 27 članova Savjeta za privatizaciju i Tenderske komisije zbog zaključivanja kupoprodajnog ugovora sa turskim Global Portsom.

Sindikalci su prijavu podnijeli protiv bivšeg premijera i predsjednika Savjeta za privatizaciju Mila Đuknovića i bivšeg vicepremijera i zamjenika predsjednika Savjeta Vujice Lazovića i još 15 članova Savjeta i deset članova Tenderske komisije, kojom je rukovodio Branko Vujović, tokom privatizacije ove barske kompanije krajem 2013. godine.

Sindikalci ih sumnjiče da su u privatizaciji bivšeg Kontejnerskog terminala i generalnih tereta, zaključenjem ugovora o kuporodaji akcija od 15. novembra 2013. sa kompanijom Global Ports iz Istanbula (Turska) “omogućili kupcu da izbjegne obavezu postupanja po Socijalnom programu kao sastavnom i obavezujućem dijelu Ugovora o kuporodaji akcija, na koji način su kupcu omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od oko 11.000.000 eura“.

Ugovorom o kupoprodaji akcija kupac se obavezao na poštovanje Kolektivnog ugovora za zaposlene Luke Bar od 6. februara 2009. godine, koji se primjenjivao na dan zaključenja ugovora i tri godine nakon toga.

“Isto tako, članom 7.1.1.5 prethodno naznačenog ugovora, ugovoreno je da Vlada vrši nadzor nad poštovanjem ugovorenih obaveza, pa i obaveza kupca, što podrazumijeva i nadzor nad poštovanjem odrebi Kolektivnog ugovora i ujedno i poštovanje Socijalnog programa, dok je članom 7.4.4.2.2 ugovorena obaveza kupca da plati kaznu u iznosu 100 odsto iznosa odstupanja od Socijalnog programa u slučaju nepoštovanja odredbi Kolektivnog ugovora”, navode sindikalci u prijavi.

Vrhovni sud je pravnim stavom od 27. marta 2017. konstatovao da se socijalni program ne može realizovati jer se nije mogla ugovoriti primjena Kolektivnog ugovora za Luku Bar.

“Proizlazi da je Savjet, posebno Tenderska komisija, uz učešće izabranog savjetnika za postupak privatizacije, zaključila štetan ugovor za državu”, naveli sindikalci.

Smatraju da nepoštovanje ugovora o kupoprodaji akcija, u dijelu socijalnog programa, vodi raskidu i bezuslovnom upisu prodatih akcija u vlasništvo Crne Gore i njenih fondova.

Sindikalci predlažu da SDT preduzme zakonom predviđene mjere na utvrđenju ništavosti predmetnog ugovora, a time i zaštitu imovine države Crne Gore.

Orlandić u krivičnoj prijavi napominje da Savjet za privatizaciju, u okviru ovlašćenja, upravlja postupkom privatizacije i ima kotrolnu funkciju.

“Smatramo da postoji osnov sumnje za najmanje učinjena sljedeća krivična djela u sticaju: nesavjestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja, sa pričinjenom značajnom imovinskom štetom na strani zaposlenih, uz pribavljanu značajnu imovinsku korist na strani kupca akcija”, navodi se u prijavi.