Zbog rasta EURIBOR-a rate veće za 15 odsto

Građani i firme koji su ranije uzeli kredite sa varijabilnom stopom sada će imati znatno veće rate

60889 pregleda 14 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vrijednost EURIBOR-a, referentne kamatne stope na međubankarskom tržištu, koja se dodatno računa na kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, dostigla je 1,67 odsto, dok je na početku godine bila negativna, ali se u Crnoj Gori računala kao nula.

Rast EURIBOR-a utiče na to da će iznos rata za kredite biti povećan za oko 15 odsto, odnosno ako je rata kredita ranije iznosila 250 eura, sada će biti 290, a ako je bila 300 sada će biti oko 345 eura.

Iz Centralne banke (CBCG) su “Vijestima” saopštili da su uočavajući ovaj problem i mogućnost daljeg rasta EURIBOR-a obavezali komercijalne banke da do kraja septembra izrade programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. Ti programi bi trebalo da omoguće da klijenti mogu preći na kredite sa fiksnom kamatnom stopom ili neki kombinovani model.

Do sada je klijentima bilo povoljnije da uzmu varijabilnu kamatnu stopu. Ona je, na primjer za stambeni kredit na početku iznosila četiri odsto plus EURIBOR koji je bio nula, dok je kod kredita sa fiksnom kamatnom sptopom ona bila oko pet i po odsto. Tako da su ovi klijenti imali nešto niži iznos rata, ali se ta situacija sada sa rastom EURIBOR-a mijenja.

Pregled rasta EURIBOR-a od početka godine
Pregled rasta EURIBOR-a od početka godinefoto: euribor-rates.eu

Iz CBCG navode da je zakonom utvrđena obaveza banaka da prije zaključivanja ugovora potrošačima u pisanoj formi pruže informacije o glavnim karakteristikama kreditnog proizvoda, ukupnim troškovima kredita, kao i ostalim važnim pravnim aspektima značajnim za potrošača.

Sa sastanku predstavnika CBCG i poslovnih banaka od 6. septembra je saopšteno da će u cilju daljeg snaženja povjerenja i unapređenja odnosa između banaka i njihovih klijenata, a zbog zabilježenog trenda rasta EURIBOR-a, banke u najkraćem roku pripremiti programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, a koji će potencijalno uključivati i opciju prelaska na kredite sa fiksnom kamatnom stopom.

”Kroz ove programe, korisnici kredita biće na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizlaze iz promjenjivosti kamatnih stopa. Prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, banke će upoznati klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju”, navedeno je tada iz CBCG.

”Vijesti” su pitale da li ova poruka znači da banke do sada nisu u dovoljnoj mjeri upoznavale klijente sa varijabilnom kamatom o mogućnostima, posljedicama i opasnostima rasta iznosa rate u slučaju rasta EURIBOR-a.

”Informacije koje banke i pružaoci finansijskih usluga pružaju potrošačima, prije zaključivanja ugovora o kreditu, u kontinuitetu su predmet neposrednih kontrola nadležnih službi Centralne banke, i bile su osnov za izricanje upravnih mjera i procesuiranje prekršajnih postupaka. Istovremeno, nadležne službe Centralne banke u postupku neposrednih kontrola, u kontinuitetu ukazuju bankama i pružaocima finansijskih usluga na obavezu da prije zaključivanja ugovora, potrošačima pruže dodatne informacije, odnosno odgovarajuća pojašnjenja radi omogućavanja procjene potrošača da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njegovim potrebama i finansijskom stanju, kao i posebnim efektima koje bi mogao imati za potrošača, istovremeno upozoravajući banke i pružaoce finansijskih usluga na posljedice propuštanja”, naveli su iz CBCG.

Banke upozorili da klijente informišu o svim opasnostima u vezi rasta EURIBOR-a: CBCG
Banke upozorili da klijente informišu o svim opasnostima u vezi rasta EURIBOR-a: CBCGfoto: Boris Pejović

Nisu direktno odgovorili na dio pitanja kako će se odrediti novi iznos kamatne stope - da li će on biti iznos ugovorene kamate plus sadašnji iznos EURIBOR-a i da li će klijenti plaćati neku naknadu da bi prešli na opciju sa fiksnom kamatnom stopom.

”Imajući u vidu tendenciju rasta EURIBOR-a, a u namjeri da dodatno podigne nivo svijesti potrošača i preduprijedi eventualne posljedice, Centralna banka je preventivno intervenisala, tako što je pisanim putem upozorila sve banke i pružaoce finansijskih usluga na obavezu da prije zaključivanja ugovora sa definisanom varijabilnom kamatnom stopom, upozore potrošače na sve rizike koji proizlaze iz promjenjivosti kamatne stope, odnosno posljedice koje bi za potrošače mogao imati rast EURIBOR-a. Bankama i pružaocima finansijskih usluga je pri tome ukazano na obavezu pružanja odgovarajućih dokaza Centralnoj banci o postupanju u skladu sa navedenim preventivnim upozorenjem”, naveli su iz CBCG.

Svaki četvrti kredit je sa varijabilnom stopom

Prema podacima kreditnog registra Centralne banke, ukupno odobreni krediti sa varijabilnom stopom na dan 31. 07. 2022. godine iznose 846,1 miliona eura i čine 28 odsto ukupnih kredita.

Ovo znači da je svaki četvrti odobreni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, i da će im iznos rata rasti zajedno sa EURIBOR-om.

”Najznačajniji dio kredita po varijabilnim stopama je odobren nefinansijskom sektoru (40%). Nefinansijski sektor uzima kredite po varijabilnim stopama dominantno za refinansiranje obaveza (37%), za likvidnost (18%) i nabavku osnovnih sredstava (15%).

Pored nefinansijskog sektora, sektor stanovništva je sa 34% drugi po značaju korisnika kredita odobrenih sa varijabilnom kamatnom stopom, pri čemu su to najvećim dijelom stambeni krediti (62%), gotovinski (13%) i krediti za refinansiranje obaveza (11%).

Nakon sektora stanovništva, slijedi sektor opštine i Vlada sa 24%, gdje se krediti sa varijabilnim stopama dominantno odobravaju za likvidnost, odnosno, obrtna sredstva (56%)”, naveli su iz CBCG.

Rate se dva puta godišnje usklađuju sa EURIBOR-om

Iz CBCG nisu mogli da preciziraju kako će rasti rate kredita zbog EURIBOR-a, navodeći da to zavisi od više parametara.

”Rate kredita sa ugovorenom varijabilnom kamatnom stopom rastu u zavisnosti od ugovorene stope za određenu vrstu, namjenu i ročnost kredita. Rata se uvećava dva puta godišnje u zavisnosti od visine EURIBOR-a na obračunski period i važi do sljedećeg polugodišnjeg obračuna varijabilnih stopa na odobrene kredite.

Nivo fiksne kamatne stope koje će ponuditi banke, odnosno iznos rata kredita koji je vezan za varijabilnu kamatnu stopu zavisi od više faktora koji su definisani poslovnom politikom banaka i ugovorom između banke i klijenta, uzimajući u obzir postojeću politiku kamatnih stopa, nivo fiksnog udjela u kamatnoj stopi po kojoj su navedeni krediti inicijalno odobravani, kao i očekivanje daljeg kretanja EURIBOR-a”, naveli su iz CBCG.

Bonus video: