Aman, Falkensteiner odlaze iz Crne Gore i Budve

Da li je Budva spremna da stvori uslove za novog svjetskog operatora da dođe u Budvu?

Prema izjavama zvaničnika crnogorske Vlade i turističkih radnika, turistička sezona u Crnoj Gori je trebala biti bolja. Prema zvaničnim podacima značajan pad turističkog prometa desio se u ovoj godini u Budvi u odnosu na prethodne.

37671 pregleda 0 komentar(a)
Foto: KDP Promotion and Investments Limited
Foto: KDP Promotion and Investments Limited

Postavlja se pitanje šta je razlog za ovaj silazni trend kao i da li je ovo samo kratkoročna pojava ili Budva gubi primat u turizmu i na duge staze? I šta treba da uradi da opet bude turistički lider u regionu?

Jedan od najvećih razloga sigurno jeste problem infrastrukture, velike saobraćajne gužve u špicu sezone što značajno utiče na pokretljivost, a samim tim i na potrošnju gostiju.

Nakon problematike infrastrukture, veoma je bitno istaći i to da Budva kaska, primarno za opštinama u Bokokotorskom zalivu, kada su u pitanju turistički sadržaji i ponuda hotela najviše kategorije kojima upravljaju svjetski lideri u oblasti turizma. Posljednji veliki luksuzni hotel u Opštini Budva je izgrađen prije 15 godina i to je hotel Splendid. I pored te činjenice, u praksi vidimo da i kada se pokrene razvoj impresivnog kompleksa kakav je projekat Skočiđevojka, koji nesporno kreira novi kvalitet u turističkoj ponudi i Budve i Crne Gore, javljaju se otpori.

KDP Promotion and Investments Limited
foto: KDP Promotion and Investments Limited

Da li takvi projekti mogu da vrate Opštini Budva “titulu” prijestonice turizma, kao što smo mogli vidjeti u primjerima luksuznih projekata Porto Montenegro i Portonovi, kako su za relativno kratak period pozicionirali Tivat i Herceg Novi u sam vrh svjetske turističke ponude? Vjerovatno da.

Kompleks Skočiđevojka, koji će raditi 365 dana u godini, vodiće jedan od najpoznatijih svjetskih hotelskih operatora, što će primarno obogatiti turističku ponudu Budve i otvoriti turistički potencijal ove mikro-lokacije.

Sigurni smo da će se ovim dodatnim investicijama na prostoru ovog lokaliteta i pristupom povećati ne samo vrijednost imovine mještana, već i da njihovi smještajni kapaciteti dobiju novi kvalitet, dodatne sadržaje i na taj način veću vrijednost za izdavanje sopstvenih nekretnina.

Budvi je neophodno prisustvo renomiranih svjetskih brendova kako bi se odmetnula sa staze masovnog turizma, sa hotelima koji će ulagati, ne samo u svoj marketing, već i u imidž Budve i Crne Gore kao destinacije. Sa sigurnošću se može reći da se Opština Budva suočava sa posledicama po reputaciju nakon problema sa hotelom Aman, koji je jedan od najprestižnijih hotelskih brendova u Evropi i svijetu. Hotelski kompleks Skočiđevojka, projektovan po najvećim svjetskim operatorskim standardima, od strane jednog od najprestižnijih arhitektonskih kuća u Evropi, sa upravljanjem svjetski renomiranog hotelskog operatora koji će svojim imenom dodatno ovaj prostor promovisati i pozicionirati na turističkoj mapi.

KDP Promotion and Investments Limited
foto: KDP Promotion and Investments Limited

Svi članovi društva koji žele produžetak sezone, poboljšanje infrastrukture, kao i goste iz čitave Evrope i svijeta, moraju dati podršku novim razvojnim projektima, posebno ako su to novi hoteli najviše kategorije, koji će promovisati destinaciju na globalnoj sceni, ali i obezbijediti nova radna mjesta i na taj način doprinijeti poboljšanju standarda građana i države.

Kada se radi o kompleksu Skočiđevojka, za koji je Idejno rješenje projektovao dobitnik RIBA nagrade Carlos Ferrater, osnivač i vlasnik OAB Studija, kako i sam kaze, “Jedan od najvažnijih zahtjeva je bio da se objekti projektuju i pozicioniraju na način da se minimizira uticaj na okolinu i okruženje, sprječavajući blokiranje pogleda na pejzaž. Vjerujem da će ovaj projekat biti važna prekretnica za Crnu Goru i da će biti realizovana profesionalno i sa posebnom pažnjom od strane svih aktera uključenih u proces izgradnje i završetka projekta i samim tim biti kandidat za prestižne nagrade, kao i prepoznatljiva mediteranska oaza. ”

Kako bismo smanjili uticaj na okolinu, prihvatili smo predlog iskusnog projektanta za smanjenje ukupnje izgrađenosti za 20%. Pored topografije terena, limitirajući faktor za proces dizajna bio je i veoma nizak procent zauzetosti koji je UT uslovima predviđen na svega 23% ukupne površine parcele.

Investitor smatra da su mještani i vlasnici susjednih parcela njegovi partneri u ovom projektu i kao takve ih uvažava, uz nadu da će ovo biti obostrano, jer ne postoji uspješan projekat koji ne počiva na dobrim susjedskim odnosima. Pored nespornih pasivnih benefita koje projekat donosi ovoj lokaciji, kao što je rast vrijednosti objekata i zemljišta, investitor pokazuje veliku spremnost da se integriše u lokalnu zajednicu na način što će proaktivnim pristupom doprinijeti poboljšanju standarda života. Naime, namjera investitora je da, zajedno sa mještanima, pokrene inicijativu kod Opštine u vezi sa za daljim razvojem i unaprijeđenjem infrastrukture, kako bi Skočiđevojka mogla postati najsavremenije infrastrukturno razvijeno naselje, što bi uključivalo ne samo pristupne puteve, već i najmodernija rješenja pješačkih zona, uređenje kupališta, modernu i savremenu javnu rasvjetu, jednoliku za rizort i čitavo naselje , te uređivanje vodovodnog i kanalizacionog sistema za kompletnu lokaciju tehnologijama I materijalima najvećeg kvaliteta. Iznos komunalija koje investitor plaća premašuje 5 miliona eura, i namjera je da se u saradnji sa Opštinom nađe način da se najveći dio ovih sredstava upravo investira na Skočidjevojci.

KDP Promotion and Investments Limited
foto: KDP Promotion and Investments Limited

Uz podršku institucija, lokalne zajednice ali primarno kroz susjedski i partnerski dijalog ovaj projekat se može izvesti na način i u roku u kom može potpuno promijeniti sliku turističke ponude u Crnoj Gori, pozicionirajući Budvu tamo gdje zapravo i pripada u samom vrhu svjetskog turizma.

Posebno napominjemo da je hotelski rizort potpuno usklađen sa važećom dokumentacijom i projektovan po najvećim standardima od strane RIBA nagrađivanog i renomiranog projektanta, u kapacitetima 20% nižim od planom predviđene.

Projekat luksuznog hotelskog rizorta Skočiđevojka nesumnjivo je veliki kvalitet ovog prostora, a investitor se potrudio da stvori izvor za nove prihode državi, opštini i mjesnoj zajednici, a posebno nova radna mjesta.

Nećemo otvarati pitanje da li su po istim kriterijumima u okviru ove MZ realizovani ostali projekti.