Leković: Obavijestili smo VDT o podnošenju prijave ASK-u protiv Raičevića

Kako je kazao, radi se o krajnjem "podaničkom odnosu" Opštine Bar kao izvršnog povjerioca prema Sonuba Montenegro doo Podgorica, u slučaju projekta "Maljevik" zbog kojeg je Opština Bar, prema njegovim riječima, ostala uskraćena za preko devet miliona eura

9150 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Demokratska Crna Gora
Foto: Demokratska Crna Gora

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar Momčilo Leković saopštio je da su danas obavijestili Vrhovno državno tužilaštvo o podnošenju prijave Agenciji za sprječavanje korupcije protiv Dušana Raičevića, predsjednika Opštine Bar.

Kako je kazao, radi se o krajnjem "podaničkom odnosu" Opštine Bar kao izvršnog povjerioca prema Sonuba Montenegro doo Podgorica, u slučaju projekta "Maljevik" zbog kojeg je Opština Bar, prema njegovim riječima, ostala uskraćena za preko devet miliona eura.

"Na sjednici održanoj 24.04.2019. godine na veliko insisitiranje prvog čovjeka barske Opštine, Skupština opštine Bar, donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projekta "Maljevik. Članom 7 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je: "Javni funkcioner je dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije", navodi se u njegovom saopštenju.

Ovim Sporazumom, Leković smatra da je Raičević vršeći svoju funkciju, podredio javni interes Opštine Bar privatnom interesu kompanije Sonuba Montenegro doo Podgorica, "na način da je odložio naplatu javnog prihoda koji po osnovu komunalija Sonuba Montenegro doo Podgorica duguje Opštini Bar po osnovu pravosnažne i izvršne presude P.br.277/13 od 28.06.2013. godine".

"Mjera "podaničkog odnosa" Opštine Bar kao izvršnog povjerioca prema Sonuba Montenegro doo Podgorica kao izvršnom dužniku je da se Opština Bar ukoliko se ispune uslovi iz Sporazuma odriče u cjelosti prava na naplatu pripadajuće kamate na iznos glavnog duga od 9.345.710,05 eura, koji predstavlja naknadu za komunalno opremanje, a koja kamata je dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Baru P.br.277/2013 od 28. juna 2013. godine", piše u saopštenju.

Postupajući na taj način način, Leković navodi da je Raičević "protivpravnim iskorišćavanjem svog položaja, svjesno ne preduzimajući radnje iz nadležnosti predsjednika Opštine Bar, ovakvim postupanjem kao njenog predsjednika, Opština Bar uskraćena je u dugom vremenskom periodu na naplatu javnog prihoda koji pripada budžetu Opštine Bar - naknade koja joj pripada po osnovu pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Baru P.br.277/2013 od 28. juna 2013. godine".

"O navedenom smo pored prijave Agenciji obavijestili i VDT kako bi sproveli potrebne istražne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja, ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivične odgovornosti prijavljenog lica i sa njima eventualno povezanih lica u Opštini Bar i Skupštini opštine Bar", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: