ASP: SDT da ispita ulogu Centralne banke u ADMAS-u

„SDT bi morao posebno da utvrdi šta se dogodilo sa garancijom, odnosno da li je tadašnji ministar finansija Radoje Žugić uklonio ili je nije potpisao, kako tvrdi u javnim nastupima, što je svakako kršenje zakona i polje potencijalne krivične odgovornosti“, navodi se u saopštenju

6895 pregleda 3 komentar(a)
Centralna banka, ilustracija, Foto: Luka Zeković
Centralna banka, ilustracija, Foto: Luka Zeković

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) treba da ispita ulogu Centralne banke (CBCG) u programu kreditiranja iz Abu Dabi fonda za razvoj (ADMAS), kao i da li je Prva banka nezakonito zarađivala, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

„SDT bi morao posebno da utvrdi šta se dogodilo sa garancijom, odnosno da li je tadašnji ministar finansija Radoje Žugić uklonio ili je nije potpisao, kako tvrdi u javnim nastupima, što je svakako kršenje zakona i polje potencijalne krivične odgovornosti“, navodi se u saopštenju ASP.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi SDT trebalo i da utvrdi zašto CBCG, kroz nadzor Prve banke, nije kontrolisala zakonitost otvorenog računa, kao i namjensko korišćenje odobrenih pojedinačnih kredita kroz ADMAS projekat.

„U vezi sa indicijama o nezakonito otvorenom računu u Prvoj banci, a ukoliko ih potvrdi tužilaštvo, to će značiti da je banci u većinskom vlasništvu Aca Đukanovića omogućeno da nezakonito zaradi od bankarskih transakcija u vezi sa tim kreditnim aranžmanom, te bi država tada trebalo da razmotri pravne mehanizme za povraćaj nezakonito zarađenog“, rekli su iz ASP-a.

Oni su kazali da je kredit sa Abu Dabi fondom od 50 miliona dolara trebalo da dovede do otvaranja dvije hiljade radnih mjesta i poboljša domaću poljoprivredu. Međutim, prema podacima ASP, povučeno je nepunih 30 miliona dolara, uz opasnost da na teret građana može pasti jednokratna otplata kredita od 21,7 miliona, bez kamata.

„Prema podacima dobijenim na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i pretragom javnih evidencija o finansijama korisnika tog kredita, može se ocijeniti da je od angažovanog novca povećana zaposlenost za oko 200 direktnih radnih mjesta“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP-a su podsjetili da se po završetku investicionog ciklusa u okviru projekta ADMAS očekivalo otvaranje oko dvije hiljade novih radnih mjesta, povećanje stepena primarne proizvodnje od pet odsto, povećanje stepena prerade i rast prerađivačkog sektora, dostizanje standarda neophodnih za rast izvoza, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, smanjenje uvoza i rast izvoza poljoprivrednih proizvoda kroz smanjenje trgovinskog deficita od šest odsto.

Iz ASP su kazali da je te efekte projekta sredinom februara 2015. godine naveo tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović u dopisu tadašnjem predsjedniku Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda (IRF) Zoranu Vukčeviću, radi usaglašavanja kreditnog posla.

Ministarstvo poljoprivrede i IRF su u junu 2015. godine sa Abu Dabi fondom za razvoj zaključili ugovor o zajmu, dok je Zakonom o budžetu za tu godinu propisano da će Vlada za realizaciju projekta izdati garanciju do 50 miliona eura, uz obavezu obezbjeđenja kolaterala državi.

„Garanciji se nakon toga izgubio svaki trag“, rekli su iz ASP.

Oni su dodali da je u međuvremenu, od planiranih 50 miliona dolara, povučeno nepunih 30 miliona, a čitav posao je završio kod SDT, jer je prethodna vlada ukazala na niz zloupotreba u njegovoj realizaciji kroz dodjelu pojedinačnih kredita, nedovoljnu obezbijeđenost i kasnije nenamjensko trošenje, te iznijela navode o nezakonitom otvaranju računa kod Prve banke, što je učinilo Ministarstvo poljoprivrede, dok mu je na čelu bio Petar Ivanović.

Prema posljednjim objavljenim informacijama, šest krajnjih korisnika sredstava sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede zaključilo ugovore o kreditu ne izmiruje višemilionske obaveze, dok postoji ozbiljan rizik da strani kreditor aktivira jednokratnu naplatu cjelokupnog neotplaćenog iznosa kredita od 21,7 miliona eura, ne računajući kamatu, upozorili su iz ASP.