Upravni sud : Predsjednica i članovi Komisije za žalbe nezakonito razriješeni

Upravni sud utvrdio da obrazloženje osporenog rješenja Vlade ne sadrži razloge kojim bi se potvrdila pravilnost rješavanja ove upravne stvari

11538 pregleda 10 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Upravni sud Crne Gore poništio je rješenje Vlade o prestanku mandata predsjednice i članova Komisije za žalbe.

Sud je, kako se navodi u odluci, utvrdio da su razrješenjem počinjene povrede pravila upravnog postupka propisane Zakonom o upravnom postupku.

Upravni sud je utvrdio da obrazloženje osporenog rješenja Vlade ne sadrži razloge kojim bi se potvrdila pravilnost rješavanja ove upravne stvari, kao ni utvrđeno činjenično stanje, materijalne propise koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.

Vlada je u oktobru 2021. godine, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, bez održavanja sjednice, donijela rješenje o prestanku mandata predsjednice Komisije za žalbe Vere Medojević i članica Irme Selmanović, Tatjane Radović Uskoković, Enese Rastoder i Zorice Ćupić.

Povezani članci

13. Januar 2022.

O žalbama zaposlenih nema ko da odlučuje

"Valjano obrazloženje rješenja predstavlja neophodnu zakonsku pretpostavku za provjeru činjeničnog utvrđenja i propisa putem kojih je upravna stvar riješena, a što je standard prakse Evropskog suda, kod ocjene povrede člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Van de Hurk protiv Holandije, 19. april 1994. godine i Garsija Ruiz protiv Španije, 1999-I, 31 EHRR 589.)", navodi se u saopštenju Upravnog suda.

Dodaje se da je sud tužbu usvojio i poništio osporeno rješenje, posebno cijeneći značaj postojanja adekvatnog obrazloženja u odlukama javnopravnih organa, što podrazumijeva da su javnopravni organi dužni da u konkretnim okolnostima pribave i obezbijede dokaze, iskoriste sva zakonska sredstva za otkrivanje istine i da donesu potpuno jasnu obrazloženu, nepristrasnu i objektivnu odluku, bez izostavljanja sumnjivih činjenica.

"Sud je utvrdio i da Vlada, iako je bila dužna, nije dala objašnjenje u čemu se sastoje razlozi hitnosti odlučivanja na vanrednoj sjednici Vlade, a u spisima predmeta koji su dostavljeni Sudu, ne egzistiraju dokazi koji bi uvjerili Sud da je predmetna odluka donijeta na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, kao ni dokaz da je ista verifikovana na narednoj sjednici Vlade", navodi se u saopštenju Upravnog suda.