Obustavljen konkurs za direktora Fonda rada

Na pitanje “Vijesti” zbog čega konkurs nije objavljen iz ove Uprave su odgovorili da je obustavljanje postupka zatražila vršiteljka dužnosti direktorice Fonda rada Jelisaveta Zorić Jović, koja je na tu funkciju izabrana 10. novembra

6573 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Vlada/B.ĆUPIĆ
Foto: Vlada/B.ĆUPIĆ

Uprava za ljudske resurse nije objavila konkurs za izbor direktora te institucije, i pored toga što je to zahtijevala Vlada zaključkom od 16. novembra ove godine.

Na pitanje “Vijesti” zbog čega konkurs nije objavljen iz ove Uprave su odgovorili da je obustavljanje postupka zatražila vršiteljka dužnosti direktorice Fonda rada Jelisaveta Zorić Jović, koja je na tu funkciju izabrana 10. novembra.

Iz Uprave su kazali da im je Fond rada 16. septembra ove godine dostavio odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta direktor/ica Fonda rada.

”Kako Kadrovski plan Fonda rada za 2022. godinu ne sadrži podatak da je potrebno popuniti radno mjesto direktor/ica, Uprava za ljudske resurse je dopisom od 16. 9. 2022. godine obavijestila Fond rada da nije u mogućnosti postupiti po Odluci o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta i objaviti javni konkurs”, naveli su iz Uprave.

Fond rada se 18. novembra ponovo obratio Upravi zahtjevom za objavu javnog konkursa, uz koji dostavljaju zaključak Vlade kojim se daje saglasnost za pokretanje postupka popune radnog mjesta direktora/ice Fonda rada.

”Uprava za ljudske resurse, postupajući po navedenom zaključku, dostavila je Zavodu za zapošljavanje Crne Gore obrazac E-1 na ovjeru, kao i pripremila tekst javnog konkursa za objavu u dnevnom štampanom mediju i na svojoj internet stranici. Međutim, istog dana, v.d. direktorice Fonda rada Zorić Jović uputila je dopis Upravi za ljudske resurse u kojem se navodi da se obustavlja postupak objave predmetnog javnog konkursa, iz razloga što se nijesu stekli uslovi. Imajući u vidu navedeno, Uprava za ljudske resurse nije objavila javni konkurs za radno mjesto direktor/ica Fonda rada”, naveli su iz Uprave.

”Vijesti” juče nijesu mogle dobiti odgovore od Zorić Jović u vezi sa navodima Uprave za ljudske resurse. Ona je tokom telefonskog razgovora sa novinarkom saopštila da je na sastanku, potom tražila da joj se pitanja dostave preko arhive Fonda rada, s obzirom na to da elektronska pošta ne radi još od početka sajber napada.

Zorić Jović je tokom razgovora pitala novinarku i odakle joj njen broj telefona, a pozitivno je odgovorila na molbu da se pitanja proslijede putem faksa. Obećala je da će novinarki na lični broj poslati broj svoje sekretarice, koja će dostaviti broj faksa Fonda rada.

Umjesto broja sekretarice, u poruci ponovila molbu da se “pitanja koja se odnose na rad Fonda rada” dostave isključivo preko arhive Fonda rada, te da novinarka ubuduće njen “privatni broj ne koristi u službene svrhe”. Nije ponudila svoj službeni broj.