Za izradu glavnog projekta za Đalovića pećinu najbolja ponuda Arhinga iz Bijelog Polja

Arhing inženjering iz Bijelog Polja, čiji je vlasnik Rifat Alihodžić, ponudio je najnižu cijenu od 189.210 eura sa PDV-om
406 pregleda 0 komentar(a)
Đalovića pećina, Foto: Arhing inženjering
Đalovića pećina, Foto: Arhing inženjering
Ažurirano: 09.09.2017. 17:59h

Direkcija javnih radova (DJR), kojom rukovodi Almer Kalač, izabrala je kao najpovoljniju ponudu firme Arhing inženjering iz Bijelog Polja da radi glavni projekat turističke valorizacije - uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima u opštini Bijelo Polje.

Kompanija Arhing inženjering iz Bijelog Polja ponudila je najnižu cijenu od 189.210 eura sa uračunatim PDV-om. Drugorangirana na ovom nadmetanju je ponuda kompanije Ing Invest Danilovgrad, a trećerangirana ponuda Urbi Pro Podgorica, koje su takođe bile ispravne i ponudile cijenu od 279.650 eura sa PDV-om.

Nezadovoljni ponuđači, ako ih bude, mogu se žaliti na rješenje DJR Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, u roku od 10 dana od dostavljanja rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

“Naručilac nalazi da je ponuda Arhing inženjeringa Bijelo Polje u svemu pripremljena i dostavljena u skladu sa uslovima predviđenim predmetnom tenderskom dokumentacijom, te da ne postoje činjenice i dokazi da je ovaj ponuđač u konkretnom postupku javne nabavke u sukobu interesa po bilo kojem zakonskom osnovu, pa nalazi da je ova ponuda ispravna u smislu člana 99 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano: 'Ispravna ponuda je ponuda koja u cjelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje, pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom“, navodi se između ostalog u rješenju DJR koje je potpisao Kalač.

Arhing inženjering, čiji je vlasnik Rifat Alihodžić prošle godine je izradio studiju opravdanosti, po ugovorenoj cijeni od 59.797 eura. Ukupna investicija sa žičarom i putem predviđa se na skoro 12 miliona eura, dok je projekcija broja direktno zaposlenih na ovom projektu oko 60.

Prezentacija planova za valorizaciju pećine je održana još 16. novembra 2016. nakon što je završena Studija opravdanosti, na čiju su temu govorili tadašnji ministar turizma Branimir Gvozdenović i rukovodilac tima Alihodžić. Odgovorni projektant za Studiju pored Alihodžića, između ostalih, bila je i Elvira Muzurović, koja je direktorica Arhinga.

Zakon o javnim nabavkama zabranjuje mogućnost da na tenderu učestvuje onaj ko je radio prethodnu dokumentaciju na osnovu koje je raspisan tender. Osnivač Arhinga Alihodžić ranije je javno negirao da su njegova firma u mogućem konfliktu interesa objašnjavajući da u Zakonu o javnim nabavkama postoji izuzetak.

Arhing inženjering jedna je od najstarijih projektantskih kuća u Crnoj Gori, osnovana 1990. godine.

Bonus video: