Crtaju lokacije za elektrane u Plužinama

"Cilj izrade Izmjena i dopuna je da se stvore planske pretpostavke za racionalnije korišćenje resursa u skladu sa principom održivog planiranja prostora i intencijom države da se razvoj i prosperitet opština na sjeveru Crne Gore bazira na razvoju energetike", piše u Vladinoj odluci

3860 pregleda 0 komentar(a)
Plužine, Foto: Dušan Cicmil
Plužine, Foto: Dušan Cicmil

Vlada je na inicijativu Opštine Plužine, čiji je predsjednik Slobodan Delić, donijela odluku izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana ove lokalne uprave.

To je urađeno pošto se pojavila potreba za određivanjem lokacija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana, biznis zona, kao i korigovanjem zahvata pojedinih lokalnih studija koje je potrebno planski preispitati.

"Cilj izrade Izmjena i dopuna je da se stvore planske pretpostavke za racionalnije korišćenje resursa u skladu sa principom održivog planiranja prostora i intencijom države da se razvoj i prosperitet opština na sjeveru Crne Gore bazira na razvoju energetike. S obzirom na ubrzani razvoj turističke i druge ponude, javlja se potreba za izgradnjom novih objekata turističke namjene, centralnih djelatnosti i slično. Rukovodilac izrade plana je Saša Karajović, a naknada njemu i stručnom timu je 70.000 eura", piše u Vladinoj odluci.

Bonus video: