Mještani neće fabriku betona u Kućama Rakića

Sjutra završava javna rasprava o elaboratu uticaja na životnu sredinu novoplaniranog pogona kod Tuzi

3741 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Elaborat o procjeni uticaja
Foto: Elaborat o procjeni uticaja

Grupa građana i privrednika iz Kuća Rakića mjesecima pokušava da spriječi izgradnju fabrike betona u tom naselje kod Tuzi, a poslali su i primjedbe na elaborat o procjeni njenog uticaja na životnu sredinu koja se još sjutra nalazi na javnoj raspravi.

Lokacija se nalazi u sredini naselja na 50-ak metara od kuća, pogona za proizvodnju hrane, trgovina i poljoprivrednih površina.

Oni smatraju da će ovaj pogon biti izvor zagađenja i buke u naselju, da će ugroziti životnu sredinu za bavljenje poljoprivredom i poslovanje, kao i da prilikom određivanja lokacije i izdavanja dosadašnjih dokumenata investitoru “Dadi gradnja” nisu poštovane zakonske odredbe.

Privrednici iz tog naselja angažovali su advokatsku kancelariju “Komnenić i saradnici” kako bi zastupala njihove interese u pravu na zdravu životnu sredinu i zaštitu od ugrožavanja poslovanja.

Procedure su bile sporne od početka. Opština Tuzi je u odluci o lokaciji iz novembra prošle godine navela da je riječ o izgradnji objekta od opšteg interesa na katastarskoj parceli 330/30, da bi se u sljedećim dokumentima Sekretarijata za urbanizam i u pripremi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu pominjala potpuno druga parcela 330/163. Tek naknadno je u aprilu ove godine Opština promijenila broj katastarske parcele iz prve odluke u 330/163.

Oni su između ostalog u februaru ove godine, kada su počeli prvi radovi na lokaciji, podnijeli prijavu Ekološkoj inspekciji koja je 14. februara obavila inspekcijski nadzor kada je donijela mjeru o zabrani daljih radova i postavljanju betonjerke dok se ne pribavi saglasnost na elaborat ili do odluke nadležnog organa da im nije potreban elaborat.

Opština Tuzi je naknadno 22. februara donijela odluku da je za tu djelatnost potreban elaborat o uticaju na životnu sredinu. Investitor “Dadi gradnja” je angažovao “Medix” za izradu elaborata, koji je Opštini Tuzi dostavljen na saglasnost 24. aprila. Opština je otvorila javnu raspravu koja traje do 2. juna.

Ova grupa građana i privrednika predala je više primjedbi na elaborat, odnosno da postoje više nedostataka dokumenta kao što su jasni podaci o karakteristikama terena, udaljenosti od drugih objekata, gustini naseljenosti, hidrologiji terena, kvalitetu zemljišta...

“S obzirom na djelatnost koja će se obavljati, a i uz činjenicu da je cement alkalna materija koja ima pH vrijednost 11-13,5, to rasipanje cementa i njegovo spiranje vodom uključuje efekat vjerovatne promjene PH vrijednosti usljed oslobađanja hidroksida koje sadrži cement u organizme i ekosisteme koji postoje u zemljištu i na zemljištu, smatramo neophodnim uraditi početna mjerenja (nulto stanje) kvaliteta zemljišta”, navedeno je u jednoj od primjedbi.

U elaboratu se navodi da rad betonjerke može dovesti do pojave emisije čestica prašine, polutanata iz energenta i buke, ali da to neće imati “kontinualan karakter”.

“Ovakve navode smatramo netačnim jer fabika za proizvodnju betona mora dovesti do pojave emisija čestica prašine, kao i polutanata, a kako je u pitanju komercijalna, privredna djelatnost sasvim je jasno da će ista biti kontinuirana. Ovaj navod je potvrđen na strani 62 elaborata gdje je u obimu proizvodnje dat podatak da će dnevna proizvodnja iznositi oko 300 kubnih metara, što ukazuje na naše navode o kontinuiranoj proizvodnji”, navedeno je između ostalog u primjedbama na sedam strana.

“Vijesti” su povodom tvrdnji mještana poslali pitanja investitoru od kojeg nisu stigli odgovori, kao i komenatr iz Opštine Tuzi.

Sekretar za urbanizam Ljeka Ivezaj je kazao da je procedura u toku i da je Opština Tuzi postupila u skladu sa važećim propisima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnju objekata.

“Opština Tuzi je donijela rješenje o potrebi izrade elaborata na procjenu uticaja na životnu sredinu koja se nalazi na javnoj raspravi. Detaljnije informacije u vezi vašeg pitanja za zaštitu životne sredine možemo Vam dati nakon okončanja procedure”, kazao je Ivezaj za “Vijesti”. G.K.

Bonus video: