Leković: Rekonstrukcija "Simpa" imaće štetne posljedice po Opštinu, Čoviću će po drugi put omogućiti nezakonitu korist

Odbornik barskih Demokrata ocjenjuje da je investitor, barska kompanija "Bonesa", mnogo snalažljiviji od kompletne opštinske uprave, "osim ako nemaju zajednički privatan interes"

9697 pregleda 65 reakcija 6 komentar(a)
Foto: Marija Mirjačić
Foto: Marija Mirjačić

Odbornik Demokrata u Skupštini opštine Bar Momčilo Leković kazao je da se sumnja da će rekonstrukcija objekta “Simpo” imati štetne posljedice po Opštinu Bar uz vjerovatni gubitak dijela državne imovine, pokazuje se potpuno opravdanom, kao i to da će funkcioneru Socijaldemokrata Nedjeljku Čoviću po drugi put biti omogućena nezakonita korist.

Zemljište na kome se nalazi zgrada je u vlasništvu države, pravo raspolaganja ima Opština Bar, dok je objekat u vlasništvu privatnih i pravnih lica.

Iz Opštine (Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije) za “Vijesti” su ranije kazali da “postoje određene pravne dileme oko vlasništva nad zemljištem ispod objekta i zemljišta koje služi redovnoj upotrebi objekta, međutim, to pitanje će se rješavati u daljem postupku između investitora i Opštine Bar”.

Leković naglašava da na samo nekoliko metara od zgrade Opštine imamo gradnju na tuđem zemljištu i to ni manje ni više nego državnom.

"Iz ove lokalne uprave novinarima nijesu odgovorili direktno na pitanje da li će investitor koristiti javni parking iza zgrade Opštine za svoje potrebe, iz prostog razloga jer je i njima jasno da će se javni parking koristiti za potrebe privatnog hotela", rekao je Leković.

Ocjenjuje da je investitor, barska kompanija "Bonesa", mnogo snalažljiviji od kompletne opštinske uprave, "osim ako nemaju zajednički privatan interes".

"Naime, Opština u demantu mojih navoda ističe kako će “hotel sa 4*, poboljšati turističku i privrednu ponudu grada Bara, sa ekonomskim, ali i estetskim i sigurnosnim benefitima i otvaranjem novih radnih mjesta." Ja to uopšte ne sporim, međutim, pamtim i vrijeme kada je na ovom ruiniranom objektu godinama stajao veliki natpis “Prodaje se” sa brojem telefona. Ako je već Opština imala potrebu za hotelima i prepoznavala potencijal ovog ruiniranog objekta, zašto ona nije u javnom interesu, umjesto investitora Čovića otkupila objekat, obnovila ga na svom državnom zemljištu i dala na upravljanje npr. Sportskom centru, kao što je to davne 1980. godine uradila tadašnja opštinska uprava davajuću ga Prekookeanskoj plovidbi", postavlja pitanje Leković.

Smatra da konstatacija Opštine da će se “pravne dileme” u vezi sa zemljištem na kojem se gradi hotel, rješavati u hodu, pokazuju namjeru Opštine Bar da ovom investitoru, funkcioneru SD-a Nedjeljku Čoviću, po drugi put omogući nezakonitu korist na način što će mu nakon izgradnje objekta "pokloniti" državnu zemlju.

"Kažem po drugi put, jer su se prve nezakonitosti dogodile 2019. godine, kada je bez dozvole, u naselju Polje, blizu željezničke stanice, isti ovaj investitor počeo izgradnju hangara površine preko 900 m2 i visine preko osam metara. Posle prijave građana koji žive u blizini ovog objekta, Urbanističko-građevinska inspekcija je izašla na teren i konstatovala da je građeno nelegalno i suprotno uslovima iz važećeg DUP-a. Rješenjem broj UPI 1071/8-516/2 od dana 24.12 2019. godine, Čoviću je naloženo rušenje montažnog objekta koji se nalazi na katastraskim parcelama 2363/5 i 2365/2. Ipak, ovo rješenje je ostalo mrtvo slovo na papiru punih osam mjeseci i to do donošenja Programa privremenih objekata. Čović je tek nakon osam mjeseci podnio zahtjev za postavljanje privremenog objekta odnosno 31.07.2020. Ovdje se jasno vidi da objekat i pored rješenja o uklanjanju nije bio ni dirnut već se tražio modalitet kako da se uvede u legalne tokove ono što je očigledno nelegalno. Rušenje nikada nije ni sprovođeno, a obustavljeno je nakon što je Čović prikupio tehničku dokumentaciju za gradnju objekta, pa je inspekcija utvrdila da su sada ispoštovani svi uslovi za gradnju privremenog objekta iz člana 117 Zakona o planiranju i izgradnji objekata", objašnjava Leković.

Dodaje da je u toku upravni spor (U 4456/23) pred Upravnim sudom radi poništenja Rješenja gradskog arhitekte kojim je data saglasnost za izgradnju spornog objekta, a bile su podnešene i krivične prijave protiv građevinskog inspektora.

"Takođe, u toku 2022. godine Opština je pokrenula postupak izmjena i dopuna Programa privremenih objekata sa ciljem da se Čoviću poveća površina objekta, pa da se tako izrade novi UT uslovi ali sa površinom koja odgovara površini objekta na terenu. Sumnjam da se i sada sprema sličan scenario i da će rješavanje “pravnih dilema” u vezi sa državnim zemljištem između Opštine Bar i investitora biti riješeno na isti odnosno sličan način kao u slučaju izgradnje hangara ovog investitora te 2019. godine", rekao je Leković.

On je dodao da u članu 163 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u stoji da: "prenos prava svojine na zemljištu na kojem je izgrađen bespravni objekat, na kojem svojinska ovlašćenja vrši država, a kojim raspolaže Vlada odnosno jedinica lokalne samouprave, vrši se neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom, na osnovu zahtjeva vlasnika bespravnog objekta koji je podnio zahtjev za legalizaciju - kupca zemljišta."

"Što u prevodu znači da ćemo u slučaju da se ovom investitoru po drugi put desi "'nelegalna gradnja" i gradnja u većim gabaritima od dozvoljene, neposrednom pogodbom partijskih saradnika na vlasti, ostati bez vrijednog dijela državne imovine", zaključio je on.

Bonus video: