SPORNA JAVNA NABAVKA OD 9,8 MILIONA EURA

Tenderske muke doma za stare

„Po predmetnoj javnoj nabavci pristigle su dvije ponude i to od IGP Fidija Podgorica i zajednička ponuda Cijevna Commerce, Geopromet i Ekoplant sa podizvođačima Cijevna komerc i Prev”, saopštili su iz DJR
1 komentar(a)
penzioneri, stariji ljudi, Foto: Dailymail.co.uk
penzioneri, stariji ljudi, Foto: Dailymail.co.uk
Ažurirano: 23.08.2017. 17:45h

Tender za izgradnju i opremanje doma za stare osobe u Podgorici vrijedan 9,8 miliona eura osporen je zbog problematičnih žalbi i datuma i načina otvaranja ponuda 16. avgusta, jer je “trebao biti prekinut” pet dana ranije, a rok za predaju ponuda odložen.

Poslije nekoliko mjeseci opstrukcija dijela ponuđača sa žalbama, ponude na ovom tenderu su, ipak, otvorene 16. avgusta, isti dan kada je Državna komisija za kontrolu javnih nabavki, a čiji su članovi većinom bili na odmoru, ekspresno donijela dva zaključka o odbijanju žalbi jer beogradska firma Global Trade Solutions i podgorička Tudors Montenegro nijesu uplatile naknadu za vođenje žalbenog postupka.

Iz kabineta direktora Direkcije javnih radova (DJR), koja je naručilac nabavke, Almera Kalača „Vijestima“ je juče potvrđeno ono što svi zainteresovani ponuđači još zvanično ne znaju, a to je da je 16. avgusta obavljeno javno otvaranja ponuda.

„Po predmetnoj javnoj nabavci pristigle su dvije ponude i to od IGP Fidija Podgorica i zajednička ponuda Cijevna Commerce, Geopromet i Ekoplant sa podizvođačima Cijevna komerc i Prev&Ing”, saopštili su iz DJR.

Iz ove institucije su napomenuli da je postupak javnog otvaranja ponuda sproveden u zakazanom terminu, imajući u vidu da je Državna komisija sa dva zaključka od 16. avgusta “odbila žalbe zainteresovanih lica kao neuredne, čime su se stvorili uslovi za nastavak postupka, koji je nakon uložene žalbe obustavljen 11.08.2017. godine”.

“Napominjemo da je članom 124 Zakona o javnim nabavkama propisano da: 'Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke po žalbi'”, istakli su iz DJR.

Nesporne su i opravdane sumnje da nekoliko ponuđača već mjesecima usporavaju realizaciju ovog tenderskog postupka putem instituta žalbe, ali su isto tako, uz nesvakidašnji splet okolnosti, na kraju otvorene samo dvije ponude, a moglo ih je izgleda, da je omogućena konkurencija u pravom smislu te riječi, i u skladu sa propisima, vjerovatno biti i više.

Glavni problem i nesporazumi nastali su 11. avgusta kada je DJR objavila da su zbog podnošenja žalbe obustavljene sve aktivnosti, ali ne na način na koji je to do sada bila praksa u nabavkama. U tom obavještenju DJR o prekidu postupka javne nabavke ističe se da prekid aktivnosti do donošenja odluke po žalbi, „ne podrazumijeva prekid aktivnosti ponuđača na podnošenju ponuda“.

Nezadovoljni ponuđači koji su kontaktirali „Vijesti“, a koji su zahtijevali anonimnost, tvrde da se radilo o „prevarnoj radnji“ naručioca.

“Naručilac je objavio kontroverzno obavještenje o žalbi kojim je, maltene izvedena manipulativna prevarna radnja, jer se istim obavještenjem prekida svaka aktivnost naručioca do donošenja odluke po žalbi. Naručilac prima ponude i to je njegova aktivnost, a ne naša kao ponuđača”, naglasio je izvor “Vijesti”.

Sporno je i kako je Direkcija javnih radova kao naručilac obavila prijem ponuda prije nego što im je Državna komisija istog dana dostavila svoje zaključke, posebno imajući u vidu da je jedan broj zainteresovanih ponuđača, čitajući posljednje javno obavještenje DJR od 11. avgusta, imao na umu da su zaustavljene sve aktivnosti i da će kao i ranije, što je bila praksa, naknadno biti određen novi rok za otvaranje ponuda.

Posljednja žalba zavedena na dan spornog otvaranja ponuda

Direkcija javnih radova je 23. marta ove godine raspisala tender za izradu Doma za stara lica, sa opremanjem.

- 3. maja izjavljena je žalba i naručilac je u skladu sa zakonom objavom o žalbi, obustavio sve dalje aktivnosti do okončanja žalbenog postupka kod Državne komisije.

- 2. juna naručilac je objavio izmjenu broj 8 tenderske dokumentacije i odredio novi rok otvaranja ponuda za 20. jun.

- 20. juna izjavljena je opet žalba i naručilac je u skladu sa zakonom obustavio sve dalje aktivnosti do okončanja žalbenog postupka kod Državne komisije.

- 4. avgusta naručilac je objavio izmjenu broj 10 tenderske dokumentacije i odredio novi rok otvaranja ponuda za 16. avgust.

- 11. avgusta izjavljena je treća žalba i naručilac je objavio kontroverzno obavještenje da se prekida svaka aktivnost naručioca do donošenja odluke po žalbi, ali ne i prekid podnošenja ponuda.

- 15. avgusta DJR mejlom dobija novu žalbu, koja je zavedena narednog dana, kada je i održano otvaranje ponuda.