Kasa punija za 2,8 miliona zbog većih prihoda

Herceg Novi imao bolju naplatu poreza i prometa za nekretnine, usvojeni rebalansirani budžet iznosi 24,63 miliona eura

3960 pregleda 1 komentar(a)
Porez na nepokretnosti čini gotovo 40 odsto prihoda: Herceg Novi, Foto: Shutterstock
Porez na nepokretnosti čini gotovo 40 odsto prihoda: Herceg Novi, Foto: Shutterstock

Glavni povod za nedavni rebalans budžeta Opštine Herceg Novi bili su veći prihodi od poreza, prometa i valorizacije nepokretnosti, kao i naknada za komunalno opremanje, a rezultati su možda mogli biti i bolji da se grad ne suočava sa nedostatkom planske dokumentacije, čija izrada nije u rukama lokalne samouprave od 2018.

To su “Vijestima” zvanično kazali iz Kabineta predsjednika opštine Stevana Katića.

Budžet za ovu godinu iznosio je 21,88 miliona, ali je rebalansom koji je usvojen početkom novembra uvećan za 13 odsto, odnosno na 24,63 miliona eura.

“Najviše se prihoduje od poreza na nepokretnosti koji je rebalansiran sa 8,2 (koliko je planom za 2023. predviđeno) na devet miliona eura, zatim porez na promet nepokretnosti koji je uvećan sa 2,7 na 2,95 miliona eura, naknada za komunalno opremanje sa 2,6 na 3,05 miliona eura. Opština je po prvi put u poslednjih desetak godina dobila saglasnost Vlade za prodaju nepokretnosti, tako da smo i na tu stavku imali rebalans sa 200 hiljada na 1,15 milion eura”, pojasnili su iz lokalne samouprave.

Iz Opštine su kazali da je veće prihode od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, stvorila uvećana tražnja kupaca, investitora i stranih državljana, među kojima je i mnogo onih koji ulažu radi osjećaja nesigurnosti u valutu. Naglasili su da je to osnovni razlog, jer se tarifa za opremanje nije mijenjala od 2009.

Dodali su i da bi rezultati bili bolji, da se Herceg Novi ne suočava sa nedostatkom planske dokumentacije čija izrada nije u nadležnosti lokalnih samouprava od 2018. Tvrde da nadležno Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nema sistematski pristup rješavanju problema, pa nema ni izrađenih planova.

“Zahvaljujući PUP-u, po kojem se omogućava izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) samo za izgradnju putem direktne primjene, te pojedinim planovima i studijama lokacije, investitori održavaju dinamiku zahtjeva prema Opštini za izdavanje UTU, a mi donosimo rješenja o naknadi za komunalno opremanje”, piše u odgovoru, uz napomenu da su inicirali izmjenu PUP-a, i da očekuju da će biti usvojena radi pružanja šanse novom investicionom potencijalu.

Iz Opštine su dodali da je dio naplate poreza na dohodak fizičkih lica proistekao iz dobre zaposlenosti i uvećanog procenta koji se dodjeljuje opštinama po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, čime je prihod od podjele sa oko deset došao na 50 odsto.

Naglasili su da porez na nepokretnosti u prihodima učestvuje sa gotovo 40 odsto i da je njegovo povećanje dvojako, pošto je osnovica po kojoj se porez obračunava porasla 12 odsto, zbog povećane cijene kvadrata koju dobijaju početkom svake godine od Zavoda za statistiku “Monstata”. Povećanje je, kako tvrde, premašilo 20 odsto u odnosu na lani što pripisuju i Upravi lokalnih javnih prihoda.

“To uključuje neprekidan nadzor u dijelu naplate poreza, ne oslanjamo se samo na izdavanje rješenja o prinudnoj naplati već direktno kontaktiramo poreske obveznike koji se ili obavezuju da će obaviti plaćanje ili potpisuju sporazum o plaćanju u ratama”, kazali su iz Opštine.

Na pitanje zašto je prenijeto gotovo 890 hiljada eura iz prošlogodišnjeg budžeta u ovogodišnji, naglasili su da su imali značajne prihode u decembru 2022. i to 3,14 miliona eura, a da određeni projekti nisu išli po planu zbog kašnjenja izvođača pa dio novca nije potrošen za projekte sanacije stepeništa, izgradnje pasarele u Zelenici, izgradnje kapele...

Kapitalni budžet je, kako su pojasnili, planiran na 7,08 miliona eura, pri čemu su uvećani izdaci za rekonstrukciju i sanaciju putne mreže, šetališta, vodovodnu, kanalizacionu i komunalnu infrastrukturu i izgradnju sportskih terena, kupovinu imovine... Iz opštinske kase će se, kako su kazali, platiti i projekat rekonstrukcije Njegoševe ulice, od zgrade opštine do nekadašnjeg hotela Rudnik, za šta je opredijeljeno 1,3 miliona eura.

Parcelu prodali radi sportskih objekata

Redakcija je pitala i zašto je Opština prodala parcelu veću od 20 hiljada kvadrata na brdu Žvinje. Oni su pojasnili da je to zemljište neplodno, te da je prodata radi izgradnje sportskih objekata.

“Kupac je obavezan da o svom trošku predvidi i površine za saobraćaj. Pored internih saobraćajnica u sklopu kompleksa, u obavezi je da projektuje i izvede o svom trošku i saobraćajnicu koja će imati javni karakter i koja će omogućiti nesmetan prolaz i komunikaciju susjednih parcela sa putem”.

Bonus video: