ODBORNICI ĆE SE IZJASNITI O RAČUNU 20. JULA

Kasa u Tuzima u plusu 17.795 eura

U dokumentu se navodi da su operativni izdaci ostvareni u iznosu od 603.395 eura, od čega je na bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca potrošeno 300.283 eura
0 komentar(a)
Sjednica GO Tuzi, Foto: Arhiva "Vijesti"
Sjednica GO Tuzi, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 04.02.2019. 14:36h

Gradska opština Tuzi je prošle godine ostvarila ukupan prihod od 2.095.809 eura, dok su izdaci iznosili 2.078.013 eura. Razlika između primitaka i izdataka od 17.795 eura je prenijeta kao prihod GO Tuzi za 2017. godinu.

U završnom računu finansijskog plana GO Tuzi za 2016. godinu, o kome će se odbornici izjasniti na sjednici 20. jula, navodi se da su preko računa GO Tuzi realizovani primici od 687.113 eura. Preko posebnog računa GO Tuzi su, kako se navodi u završnom računu, za IPA projekat “Zajednički akcioni plan za zaštitu rijeke Cijevne i održivi razvoj prekogranične regije” realizovani primici od 33.370 eura, a za projekat “Zajedničkim koracima ka jednakim mogućnostima” 19.759 eura. 

Ustupljeni prihodi Glavnog grada, prema podacima iz završnog računa, ostvareni su preko računa Glavnog grada u iznosu od 31.993 eura. 

U dokumentu se navodi da  su operativni izdaci ostvareni u iznosu od 603.395 eura, od čega je na bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca potrošeno 300.283 eura. 

Sredstva za ostala lična primanja, koja se odnose na naknade za prevoz i naknade odbornicima, realizovane su  u iznosu od 62. 777 eura, dok je za rashode za materijal potrošeno 35.882 eura.  

Za transfere institucijama sport aje potrošeno 100.000 eura, dok je političkim partijama podijeljeno 86.218 eura. 

U dokumentu se navodi da su kapitalni izdaci realizovani u iznosu od  1,3 miliona eura, od čega je najviše potrošeno za izgradnju i rekosntrukciju puteva na području GO Tuzi - 569.672 eura. Za puteve je bilo planirano 280.000 eura, ali je, kako se navodi u dokumentu cifra povećana na 570.000 eura zbog preusmjeravanja 290.000 eura sa stavki koje nijesu realizovane.