PREMIJERSKI SAT

Marković: Crnoj Gori potrebne više stope ekonomskog rasta

Marković je kazao da se efekti mjera mogu sagledati na osnovu izvornih prihoda koja se odvije u skladu sa planom
53 pregleda 6 komentar(a)
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
Duško Marković, Foto: Boris Pejović
21.05.2019. 13:04h

Iako je, zahvaljujući dinamičnom ekonomskom rastu u deceniji od obnove nezavisnosti države BDP po glavi stanovnika po paritetu kupovnih snaga povećan na 42 odsto evropskog prosjeka Crnoj Gori su potrebne više stope ekonomskog rasta i njihova održivost kako bi se BDP po glavi stanovnika približio brže onome u EU.

To je kazao danas premijer Duško Marković u odgovoru na pitanje kluba DPS -a u parlamentu u okviru premijerskog sata.

Poslanik DPS -a i potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je pitao Markovića kakva je dinamika sprovođenja reformskih mjera i njihovi efekti, a koje su sadržane u Programu ekonomskih reformi (PER)  za period  od ove do 2019. godine.

Marković je kazao da se efekti mjera mogu sagledati na osnovu izvornih prihoda koja se odvije u skladu sa planom.

“U odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine, izvorni prihodi budžeta su u periodu od januara od 21. aprila ove godine veći za 1,1 odsto iznosili su 403,2 miliona eura. Želim još da kažem da su nam na ovaj dan u aprilu mjesecu upoređujući sa istim  periodom  iz aprila 2016. godine prihodi veći za 11,2 odsto” kazao je Marković.

On je dodao da je na rashodnoj strani potrošnja većine potrošačkih jedinica za prva tri mjeseca ove godine niža od planirane, ali je i kapitalna potrošnja ispod plana.

“Očekujem da će u narednom periodu biti intenzivirane aktivnosti na stopostotnoj realizaciji kapitalnog budžeta kao važnog za sprovođenje priroitetnih reformskih mjera na unapređenju fizičke infrastrukture i ostvarenje investicione potrošnje važne za projektovani ekonomski rast”, rekao je Marković.

Marković je kazao da sve ide u pravcu ostvarenju stope realnog ekonomskog rasta od 3,2 odsto u ovj godini koja je projektovana u PER- u.

Socijaldemokrate su pitale Markovića šta Vlada preduzima kako bi podstakla razvoj sjevernog regiona, te koliko je novca i za koje projekte predviđeno da se uloži u sjever tokom ove godine.

Premijer je kazao da  investicije u sjeverni region dominiraju u sklopu ekonomske i razvojne politike Vlade.

“Akcionim planom za primjenu  Strategije regionalnog razvoja u 2017. godini za sjever je predviđeno 376,3 miliona ( 51 odsto ukupnih sredstava). Od toga se na održivi rast sjevernog regiona odnosi 79 odsto ukupnih ulaganja, na pametan rast 16 odsto, dok se na inkluzivan rast odnosi pet odsto”, rekao je Marković.

On je dodao  da je za projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture tog regiona ovogodišnjim kapitalnim budžetom opredijeljeno 200 miliona eura.

Poslanik SD -a Vujica Lazović je reako da sjeverni region obiluje brojnim prirodnim bogatstvima, al ida je evidentno da se  ona ne stavljaju u funkciju snažnog razvoja zemlje podstičući na taj način i ravnomjerni regionalni razvoj.

DPS i Brajović zloupotrijebili parlament  u izborne svrhe u Herceg Novom 

Gvozdenović je,uz dopuštanje predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, juče prekšio proceduru i postavio Markoviću dodatno pitanje šta Vlada planira da uradi na planu  ekonomskog razvojaopštine  Herceg Novi .

U toj opštini se početkom maja održavaju  lokalni parlamentarni izbori.

Marković je kazao da se očekuje brza valorizacija ukupnih resursa na tom području, te da se Vladi javljaju svakofnevno investitori koji su spremni da u tom gradu ulože svoj kapital.

Marković je iskoristi postavljeno pitanje da  uputi riječi pohvale  na račun projekta Porto Novi, dosadašnjim ulaganjima u taj projekat i planovima investitora o tome koliko će da  zaposle domaćih radnika  kada se on završi.