ODBACILI OPTUŽBE

IRF: Pokušaj napada Demokrata na državu je evidentan

"Predstavnici te partije žele da spriječe obezbjeđivanje novih 100 miliona eura za Crnu Goru potpisivanjem ugovora između IRF-a i Evropske investicione banke (EIB), a time i da spriječe otvaranje novih radnih mjesta”
15 komentar(a)
Ažurirano: 20.03.2017. 14:36h

Investiciono-razvojni fond (IRF) odbacio je sve optužbe i navode Demokratske Crne Gore da je zajedno sa preduzećem koje se bavi proizvodnjom proizvoda od papira, Solo, i HD „Laković” učestvovao u višemilionskoj prevari na štetu države.

 Iz IRF-a je saopšteno da će Demokrate imati priliku da pred nadležnim organima objasne motive za konstrukciju neistina koje iznose u javnost. 

“Pokušaj ataka Demokrata na državu evidentan je i predstavnici te partije žele da spriječe obezbjeđivanje novih 100 miliona eura za Crnu Goru potpisivanjem ugovora između IRF-a i Evropske investicione banke (EIB), a time i da spriječe otvaranje novih radnih mjesta”, navodi se u reagovanju IRF-a.

 Predstavnici Demokratske Crne Gore ranije su kazali da je preduzeće Solo ispostavljalo "Lakoviću" fiktivne račune sa neuporedivo većim iznosima od vrijednosti stvarno realizovanih usluga. Oni tvrde da je istog dana po ispostavljanju lažnih računa, „Laković“ sa IRF-om zaključivao ugovor o cesiji, kojim je fond preuzimao obavezu da isplaćuje dugovanja te kompanije.

 Iz IRF-a su saopštili da taj fond, u skladu sa zakonom, sredstva za poslovanje stiče iz prihoda ostvarenih poslovanjem, pa je kroz plasman između IRF-a i preduzeća HD “Laković” ostvaren prihod od preko 28 hiljada eura. 

“Sredstva koja su prenijeta dobavljaču, preduzeću Solo, po ugovoru o faktoringu sa HD “Laković” od 10. marta prošle godine, zaključno sa petkom su izmirena i na taj način je kredit u potpunosti vraćen bez kašnjenja uz glavnicu, sa pripadajućom kamatom od preko 17 hiljada eura i naknadom od preko 11 hiljada eura. Dakle, nije moguće govoriti o bilo kakvim radnjama na štetu IRF-a, jer je kredit vraćen u rokovima”, navodi se u reagovanju.

 IRF, kako su podsjetili njegovi predstavnici, plasira sredstva putem faktoringa od 2011. godine, dok Skupština akcionara usvaja godišnji i finansijski plan kojim je predviđen instrument faktoring, odnosno otkup potraživanja, koji predstavlja podršku likvidnosti, posebno proizvodnih preduzeća.

“Zahtjevom od 23. februara prošle godine HD “Laković” je apliciralo za faktoring aranžman kod IRF-a, pri čemu je dostavljena uredna dokumentacija u kojoj su bile priložene fakture u skladu sa procedurama”, rekli su iz IRF-a.

 Na osnovu dostavljene dokumentacije, pripremljena je kreditna aplikacija koja je proslijeđena Kreditno-garantnom odboru, koji je podržao taj kredit. Kredit je odobren 10. marta prošle godine na sjednici Odbora direktora. 

“Ugovor o faktoringu sa HD “Laković” potpisan je 10. marta prošle godine, te su na osnovu njega i dokumentacije potpisane cesije na osnovu kojih su prenijeta sredstva. Stoga IRF nije mogao imati uvida, niti je dužan kao finansijska institucija da bilo kojom procedurom predviđa način saradnje između HD “Laković” i preduzeća Solo, niti je to posao IRF-a”, navodi se u reagovanju. 

 Ugovorom je, kako se dodaje, predviđeno da komitent garantuje za istinitost i prenosivost ustupljenih obaveza. 

 Ročnost svih navedenih faktura je 120 dana, te su po prvoj sredstva vraćena u periodu od 31. maja do 9. juna prošle godine, po drugoj od 6. do 20. septembra prošle godine. Po trećoj fakturi sredstva su vraćena u periodu od 22. septembra do 25. oktobra prošle godine i po četvrtoj od 21. novembra prošle godine do petka. Iz IRF-a tvrde da je kredit vraćen do poslednjeg eura.

“IRF posluje po tržišnim principima, što znači da na međunarodnom tržištu kapitala obezbjeđuje kreditna sredstva koja plasira u crnogorsku privredu i odgovoran je za njihovo vraćanje. U slučaju kada se obezbjeđuje kreditna podrška kod međunarodnih finansijskih institucija, svaki projekat prolazi procedure odobrenja od organa te međunarodne finansijske institucije”, precizirali su iz IRF-a. 

 IRF, kako su objasnili njegovi predstavnici, nije budžetska institucija, što podrazumijeva da sredstva ne obezbjeđuje iz budžeta Crne Gore, kao i da se novac za kredite ne obezbjeđuje preko poreskih obveznika, već na tržištu. Na taj način, IRF po tržišnim uslovima obezbjeđuje pokriće svih troškova koji su potrebni za realizaciju poslovne politike.

 Iz IRF-a su podsjetili da je faktoring kratkoročni kredit namijenjen, prije svega, preduzećima koja žele da ojačaju likvidnost na račun bonitetnih kupaca i kvalitetnih proizvoda ili usluga. Tim programom se žele obezbijediti uslovi za poboljšanje likvidnosti crnogorskih preduzeća i preduzetnika, posebno proizvođača.

“Kada bi mladi stručnjaci iz Demokratske Crne Gore znali šta je faktoring, onda bi bili svjesni činjenice da se upravo podržava mali proizvođač koji proizvodi papirnu galanteriju, a isto tako i trgovački lanac i da se umjesto stranih proizvoda favorizuje domaća proizvodnja”, zaključuje se u reagovanju.

Preporučujemo za Vas