Koliko koštaju poreske olakšice za auto-put - Vijesti.me
DAMJANOVIĆ OD RADUNOVIĆA TRAŽI PODATKE

Koliko koštaju poreske olakšice za auto-put

Damjanović od Radunovića traži podatke o podizvođačima, eksproprijaciji, umanjenju poreza na dobit...

Kada će u parlament stići predlog zakona o igrama na sreću: Radunović
Kada će u parlament stići predlog zakona o igrama na sreću: Radunović (Foto: Savo Prelević)

Ministar finansija Darko Radunović nije dostavio nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću informacije koje je tražio u vezi sa poreskim olakšicama na izgradnji auto-puta od Smokovca do Mateševa koje su dobili podizvođači angažovani na tom projektu, kao i glavni izvođač radova kineska kompanija CRBC.

Damjanović je, na osnovu člana 50 Poslovnika Skupštine, tražio te informacije 26. septembra, a pošto odgovori nijesu dostavljeni, upućen je novi dopis 16. oktobra Generalnom sekretaru parlamenta Aleksandru Jovićeviću da preduzme mjere iz svoje nadležnosti koje predviđa poslovnik kako bi Radunović dostavio informacije.

Radunoviću su tražene informacije o tome koliko je novca do danas potrošeno za eksproprijaciju za potrebe izgradnje auto-puta, koliko iznosi promet proizvoda i usluga za koji je CRBC oslobođen plaćanja PDV-a, kao i iznos za koji je CRBC oslobođen po osnovu povlastica koje ima za porez na dohodak fizičkih lica, doprinosa za socijalno osiguranje, carine, umanjenja poreza na dobit i umanjenja za akcizne proizvode. Damjanović je od Radunovića tražio i podatke o tome koliko iznose sva oslobođenja od carinskih i poreskih obaveza za svakog podizvođača na projektu auto-puta pojedinačno.

Osim podataka za autoput, poslanik je tražio i informacije u vezi izrade novog zakona o igrama na sreću i o tome kada će predlog biti dostavljen Skupštini.

“U kojoj se fazi nalazi izrada novog zakona o igrama na sreću,imajući u vidu, između ostalog, i sporazum po kome je Vlada Republike Slovačke donirala novac za njegovu izradu, kao i za unapređenje informacionog sistema za nadzor u oblasti igara na sreću, odnosno za jačanje kapiaciteta resorne uprave” naveo je Damjanović u dopisu Radunoviću.