Mještani imaju 11 uslova ili će spriječiti gradnju petlje "Smokovac" - Vijesti.me
TRAŽE GARANCIJE ZA KVALITET ŽIVOTA

Mještani imaju 11 uslova ili će spriječiti gradnju petlje "Smokovac"

Najveći dio ovih lokacija, prema prilogu ugovora od 25. aprila ove godine, Vlada je trebala da ekspropriše i ustupi izvođaču do 1. jula, a ostalo do 1. avgusta ove godine. Rok za završetak izgradnje petlje je 30. septembar naredne godine

Izvođač je već trebalo da uđe na ove lokacije: Crtež prve faze buduće petlje
Izvođač je već trebalo da uđe na ove lokacije: Crtež prve faze buduće petlje (Foto: Arhiva Vijesti)

Vlasnici lokacija na kojima treba da počne izgradnja prva faza petlje “Smokovac” na dionici auto-puta Podgorica - Kolašin uputili su Vladi listu zahtjeve bez čijeg ispunjenja neće dopustiti početak radova. Peticiju upućenu predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, ministru saobraćaja Osmanu Nurkoviću, ministru održivog razvoja i turizma Pavlu Raduloviću i Monteputu - direktoru jedinice za izgradnju autoputa Goranu Vujoviću potpisalo je 59 vlasnika lokacija na kojima treba da počne gradnja.

Najveći dio ovih lokacija, prema prilogu ugovora od 25. aprila ove godine, Vlada je trebala da ekspropriše i ustupi izvođaču do 1. jula, a ostalo do 1. avgusta ove godine. Rok za završetak izgradnje petlje je 30. septembar naredne godine.

Na pitanje “Vijesti” da li su ove lokacije preuzete i ustupljene izvođaču, kao i da li postoji kašnjenje u ovim pripremnim poslovima, iz Ministarstva saobraćaja je odgovoreno da je izvođač radova shodno svojoj planiranoj dinamici započeo sa izvođenjem pripremnih i trajnih radova na ovom objektu.

“U skladu sa preuzetim obavezama Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, poštujući utvrđenu zakonsku proceduru, sprovodi postupak eksproprijacije i predaje zemljišta potrebnog za realizaciju predmetnog projekta. Pravo pristupa i uvođenje u posjed, tj. predaja zemljišta potrebnog za izvođenje trajnih radova čiji je rok bio 1. avgust, izvršeno je 9. jula. Utvrđivanje kašnjenja se sprovodi u skladu sa procedurom propisanom Ugovorom i u ovom trenutku nije evidentirano”, naveli su iz Ministarstva.

Vlasnici lokacija “Vijestima” su kazali da odgovore od Vlade očekuju do 20. jula, a ako ih ne dobiju ili se ne postigne dogovor o njihovom ispunjenju, organizovaće proteste koji će onemogućiti izgradnju ove pristupne saobraćajnice na budući auto-put.
“Ovo bi bila vrsta konsezusa koja bi relaksirala čitav postupak eksproprijacije i početka radova na trasi. Ukoliko ne dobijemo ove minimalne garancije organizovaćemo proteste kojima ćemo zaustaviti bilo kakve aktivnosti na ovom prostoru i pozvati stručnjake iz oblasti koje su predmet ove peticije da daju svoje mišljenje a takođe i pokrenuti druga pitanja koja se odnose na zakonitost gradnje petlje Smokovac”, navedeno je u peticiji vlasnika ovih lokacija.

Oni kažu da nijesu dobili nikakve garancije od investitora, da su uznemireni i zabrinuti za svoj opstanak i kvalitet života na ovoj lokaciji. Navode da su dobrovoljno i jedinstveno usvojili listu od 11 zahtjeva.

Traže da se obezbijedi odvijanje svakodnevnog saobraćaja na lokalnom putu Smokovac - Vranjske Njive od kuće Branka Rajkovića do mosta na Smokovcu.

“Dok se ovo pitanje ne riješi i garantuje sigurnost saobraćaja na ovom putu, nećemo prihvatiti pokrenute postupke eksproprijacije niti dozvoliti ulazak mehanizacije u naše posjede, izuzev imovine koja je neophodna za rješavanje ovog pitanja (izgradnju podvožnjaka i izmještanje puta)”, navode vlasnici lokacija.

Oni traže i da se sanira potporni zid i obezbijedi redovno održavanje ovog puta i garantuje njegova bezbjednost.

Zahtijevaju da se zaštite porodične kuće Budislava i Budimira Rajkovića, Vukana i Veska Vukanovića, i Milodarke Novosel od miniranja i drugih radova na brdu Smokovac, kao i da se prije početka ovih aktivnosti utvrdi stanje svih ovih kuća kako bi se moglo uporediti sa stanjem nakon završenih radova.

Traže i da investitor obezbijedi negdje drugo lokaciju za odlaganje otpadnog materijala, kao i da se riješi prilaz porodičnoj kući Vukanović/Novosel koja bi imala vezu sa ostatkom imovine koja nije obuhvaćena eksproprijacijom.

Zahtijevaju da se zaštiti postojeća vodovodna mreža porodica Vukanović i Novosel i omogući snabdijevanje vodom za piće, kao i zalivanje zasada na dijelu imovine koja nije obuhvaćene eksproprijacijom.

Traže i izgradnju dva bunara za zalivanje zasada, kao i snabdijevanje vodom za piće iz gradskog vodovoda. Uslovljavaju i da im se izda garancija da će nadležna institucija nadzirati izgradnju separacionih bunara koji neće biti opasnost za zdravlje i životnu sredinu, kao i izvrši procjena uticaja od elektromagnetnog zračenja jer će biti u središtu energetskog čvora.

“Da se Prostornim planom Crne Gore, čija je izrada u toku, definiše trasa Jadransko-jonskog autoputa kako bi vlasnici imovine konačno stekli pravo da istom raspolažu. Da se investitor obaveže da uradi zeleni pojas i zaštitu od buke na čitavom prostoru ako se ne usvoje zahtjevi o potpunoj eksproprijaciji imovine”, naveli su vlasnici lokacija na kojima treba da se počne gradnja ove sporne petlje.

Ranije je godinama trajala rasprava o lokaciji buduće petlje, ali je presječeno da ona bude na pravcu Stara Zlatica - Ras - Smokovac iako je riječ o naseljenom mjestu sa značajnim poljoprivrednim potencijalima. Ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Podgorica - Kolašin, od prije pet godina, nije predviđao gradnju petlje. Iz Vlade su do prije godinu dana saopštavali da ugovor obuhvata i prvu fazu petlje, a kada je izvođač, kineski CRBC, odbio da započne pripremne radove za gradnju iz Vlade su zaprijetili arbitražom. Tek kasnije su u drugom čitanju ugovora shvatili da je tim prethodnog ministra Ivana Brajovića petlju, kao i brojne druge radove, izostavio iz ugovora. Ovi zaboravljeni radovi već su premašili vrijednost od 90 miliona eura.


Vidi sve komentare