MMF: Budžet Crne Gore za narednu godinu usklađen je sa Fiskalnom strategijom - Vijesti.me
"DRŽAVA NAPREDOVALA PO PITANJU REFORMI"

MMF: Budžet Crne Gore za narednu godinu usklađen je sa Fiskalnom strategijom

"Najveći izazov za Crnu Goru biti da se zadrži na ovom kursu. Neophodno je nastaviti implementaciju mjera fiskalne konsolidacije do uspostavljanja pune održivosti i stabilnosti javnih finansija“, istakao je Petri

Radoje Žugić, Darko Radunović, MMF
Radoje Žugić, Darko Radunović, MMF (Foto: Centralna banka Crne Gore)

Budžet Crne Gore za narednu godinu usklađen je sa Fiskalnom strategijom i država je napredovala po pitanju reformi finansijskog sektora, smatraju u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF).

Crnogorski ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore (CBCG) Radoje Žugić, sa saradnicima, sastali su se danas sa misijom MMF-a, koju predvodi šef Misije za Crnu Goru Martin Petri.

Kako je saopšteno iz CBCG, Misija boravi u Crnoj Gori sa ciljem prikupljanja informacija koje su potrebne za pripremu redovne Misije po članu IV Statuta MMF-a.

Petri je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo ostvarenim ekonomskim rastom Crne Gore u ovoj godini, dosadašnjim rezultatima fiskalne konsolidacije, kao i napretkom u segmentu finansijskog sistema.

"Najveći izazov za Crnu Goru biti da se zadrži na ovom kursu. Neophodno je nastaviti implementaciju mjera fiskalne konsolidacije do uspostavljanja pune održivosti i stabilnosti javnih finansija“, istakao je Petri.

Kako je saopšteno iz CBCG, na sastanku je bilo riječi o trenutnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na fiskalni i finansijski sektor, kao i o projekcijama za predstojeći period i izazovima na planu daljeg unapređenja ukupne ekonomske situacije u zemlji.

Radunović je, kao je saopšteno, potvrdio je da je neophodno istrajati sa implementacijom mjera fiskalne konsolidacije, uz paralelno sprovođenje reformi koje se odnose, prvenstveno, na penzioni i poreski sistem i finansiranje lokalnih samouoprava.

On se zahvalio predstavnicima MMF-a na dosadašnjoj, kao i najavljenoj podršci MMF-a u cilju uspješnog sprovođenja reformi u pomenutim oblastima.

Žugić je saopštio da CBCG, kroz svoje aktivnosti, doprinosi jačanju stabilnosti finansijskog, a time i ukupnog ekonomskog sistema.

U tom pravcu, prema njegovim riječima, u kontinuitetu se sprovode aktivnosti na planu uvođenja najbolje bankarske prakse, snaženja supervizijsih kapaciteta i unapređenju regulatornog okvira kojim se uređuje bankarski sektor.

„Reforma legislative u ovom segmentu obezbijediće usaglašavanje domaće sa regulativom Evropske unije, ali i ojačati otpornost banaka i ukupnog realnog sektora na potencijalne rizike“, naveo je Žugić.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da postoji izvanredna saradnja između MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG-a, i dogovorili da Misija MMF-a, u skladu sa članom IV, ponovo posjeti Crnu Goru u martu naredne godine.