Prva banka: Transakcija nije mogla uticati na likvidnost i solventnost - Vijesti.me
"VISOKO SMO LIKVIDNA BANKA"

Prva banka: Transakcija nije mogla uticati na likvidnost i solventnost

"Javni izvšitelj je nakon nekoliko dana, u skladu sa pravilima izvršenja i po instrukcijama izvršnog povjerioca, novac sa svog računa u Prvoj banci prenio na račun izvršnog povjerioca u drugu banku"

Prva banka
Prva banka (Foto: Luka Zeković)

Prva banka reagovala je na tekst "Kako je Prva banka preko azerbejdžanskog ministra od Kneževića uzela 12,5 miliona".

Reagovanje prenosimo integralno

Iz iste se kuhinje, po ko zna koji put, pokušava lažnim vijestima, čuvenih "nezavisnih" novinara i spin majstora, ime Prve banke dovesti u kontekst koji apsolutno ne odgovara istini i činjenicama.

Zbog javnosti saopštavamo da je na osnovu pravosnažne presude Privrednog suda u Podgorici sprovedeno izvršenje od strane javnog izvršitelja, prenosom novca sa računa izvršnog dužnika na poslovni račun javnog izvršitelja kod Prve banke, a u korist izvršnog povjerioca.

Javni izvšitelj je nakon nekoliko dana, u skladu sa pravilima izvršenja i po instrukcijama izvršnog povjerioca, novac sa svog računa u Prvoj banci prenio na račun izvršnog povjerioca u drugu banku.

Podsjećamo da su računi javnih izvršitelja kod poslovnih banaka otvoreni za sprovođenje postupka izvršenja i da sredstvima na tim računima isključivo raspolažu izvršitelji po nalozima izvršnih povjerilaca.

Prva banka je visoko likvidna banka i ova transakcija nije uticala, niti je mogla uticati, na njenu likvidnost i solventnost.

Prva banka, kao ni ostale poslovne banke, nema i ne može imati, po Zakonu, uticaja na postupak izvršenja i transakciju novca po nalogu izvršitelja i zato je svako dovođenje Prve banke u vezu sa predmetnim izvršenjem gruba neistina i konstrukcija, čiji je jedini cilj nanošenje štete ugledu Prve banke i njenim akcionarima.


Vidi sve komentare