Radunović: Saradnja sa SB nije ugrožena, ali može biti otežana - Vijesti.me
ISTRAŽIVANJE CIN-A I "VIJESTI" O AFERI "ATLAS"

Radunović: Saradnja sa SB nije ugrožena, ali može biti otežana

Svjetska banka u dopisu Ministarstvu navela da se treba fokusirati na spasavanje bankarskog sistema. Ministar Darko Radunović za “Vijesti” i CIN kaže da to ne znači da je bankarski sistem ugrožen

U dobrom stanju je 90 odsto banaka: Radunović
U dobrom stanju je 90 odsto banaka: Radunović (Foto: Savo Prelević)

Saradnja Crne Gore sa Svjetskom bankom zbog uvođenja prinudne uprave i stečaja u banke u vlasništvu Duška Kneževića nije ugrožena, ali može biti otežana, kazao je ministar finansija Darko Radunović u intervjuu za CIN i “Vijesti”.

Da li je CBCG ispunila sve aktivnosti koje su neophodne za ispunjenje zahtjeva Svjetske banke, za dobijanje novih garancija?

Jedna od osnovnih javnih politika koje treba da obezbijede svi organi države u skladu sa svojim nadležnostima jeste finansijska stabilnost i održavanje povjerenja u finansijski sistem u cjelini. I to je stalan posao.

Sa druge strane, dobijanje garancije Svjetske banke, tzv. PBG1, nije bilo uslovljeno konkretnim pojedinačnim postupcima CBCG ili drugih državnih organa prema pojedinačnim finansijskim subjektima, već isključivo ukupnošću sprovođenja javnih politika sa kojima je Svjetska banka saglasna.

Dakle, nikada ne možete tvrditi da ste ispunili sve aktivnosti koje su neophodne za ispunjenje zahtjeva Svjetske banke.

Da li PBG2, to jest davanje novih grancija od strane Svjetske banke, može biti ugroženo zbog uvođenja prinudne uprave i stečaja u banke u vlasništvu Duška Kneževića?

U ovom trenutku to niko ne može sa sigurnošću tvrditi, niti precizno reći. Isključivo zavisi od daljeg razvoja situacije oko ove dvije banke i eventualnog fiskalnog uticaja na budžet države.

Tako možemo reći da ne može biti ugroženo, ali može biti otežano.

Kako komentarišete navod iz dopisa koji ste dobili 24. decembra 2018. od predstavnice Svjetske banke, u kojem se kaže da bi mjere sprovođenja politike u finansijskom sistemu trebalo da se fokusiraju na spasavanje bankarskog sistema, umjesto na spasavanje nesistemskih, pojedinačnih banka?

Moram napomenuti da bi ova konstatacija predstavnice Svjetske banke gđe Kreso u izvjesnoj mjeri mogla da uputi na pogrešan zaključak da je bankarskom sistemu u Crnoj Gori potrebno spasavanje. To apsolutno ne stoji. Bankarski sistem Crne Gore je u dobrom stanju kod preko 90% finansijskog tržišta i nije mu potrebno nikakvo spasavanje. Sa druge strane, Ministarstvo finansija svoju nadležnost posmatra upravo onako kako je u predmetnom dopisu navedeno. Shodno toj nadležnosti, Ministarstvo finansija konkretno djeluje ka stabilnosti ukupnog finansijskog sistema, bez fokusiranja na poslovnu problematiku pojedinačnih banaka i drugih finansijskih subjekata. Za regulatorno djelovanje u finansijskom sistemu, i poštovanje regulatornih odredbi i pravila, nadležna je CBCG, a za zakonitost poslovanja - i drugi državni organi.


Vidi sve komentare