(ne)poznat odgovor

Koliko ćelija sadrži ljudski organizam?

Ako bismo računali prema prosječnoj zapremini čovjeka, dobili bismo broj od oko 15 triliona ćelija
134 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 31.10.2013. 10:38h

Tačan odgovor na pitanje koliko ćelija se nalazi u ljudskom organizmu još nije poznat.

Ali ono na šta za sada možemo da se oslonimo je studija objavljena u „Analima ljudske biologije“, pod nazivom „Procjena broja ćelija u ljudskom organizmu“.

Autori studije, tim naučnika iz Grčke, Španije i Italie, istakli su da nisu prvi koji se bave ovim pitanjem. Istraživanjem raznih naučnih dnevnika i knjiga iz posljednjih par vjekova naišli su na mnoge procjene. Međutim, problem je bio u tome što se su se one veoma razlikovale, tačnije išle od pet biliona do 200 miliona triliona ćelija, a gotovo nijedan od naučnika nije iznio podatke na koji način je došao do ovih brojeva. To je bio dovoljan razlog za ovaj tim da počne da se bavi istim pitanjem.

Počeli su od pitanja kako je moguće procijeniti broj ćelija, ako ih nije moguće prebrojati. Prosječna težina jedne ćelije iznosi oko 1 nanogram. Prostom računicom može da se dođe do zaključka da, na primjer, čovjek koji ima 70 kilograma, sadrži 70 triliona ćelija.

Sa druge strane moguće je uraditi proračun na osnovu zapremine ćelije. Prosječna zapremina ćelije sisara iznosi četri bilionita dijela kubnog centimetra. Ako bismo računali prema prosječnoj zapremini čovjeka, dobili bismo broj od oko 15 triliona ćelija.

Očigledno je da ova dva načina računjanja daju drastično različite brojeve. Ono što predstavalja još veći problem je činjenica da ćelije kod sisara nisu sve jednake, već su različitih veličina i gustine. Prost primjer da se ovo dokaže je da pogledate ćelije u krvi koje su prilično zbijene. Ako koristimo njih kako bismo izračunali ukupan broj, došli bismo do oko 724 triliona ćelija. Sa druge strane, ako posmatramo ćelije kože, koje su prilično razmaknute, dobili bismo rezultat od oko 35 biliona ćelija.

Kada su došli do ovoga, autori studije odlučili su se da idu težim putem, računajući broj ćelija prema organima i tipu ćelije. Prikupivši podatke o zapremini i gustini ćelija u zavisnosti od organa, naučnici su izračunali prosječan broj svakog tipa ćelija. Nakon toga su sabrali sve prosjeke i dobili ukupan broj od 37.2 triliona ćelija u čitavom organizmu.

Ovo nije konačan broj, ali naučnici smatraju odličnim početkom. Oni su došli do još jednog zanimljivog otkrića – broj ćelija u organima zavisi i od medicinskih uslova. Zdrava jetra, na primjer, sadrži oko 240 biliona ćelija, dok sa druge strane ona oboljela cirozom ima oko 172 biliona. A jedno od najbitnijih otkrića može da leži u činjenici da oko 34 triliona ćelija može da sarađuje dekadama i na taj način ljudsko tijelo raste, u odnosu na haos koji se nalazi unutar mikroba.

Galerija