"JEDINO RADNO TIJELO PARLAMENTA ČIJI JE RAD TAJAN"

Maraš: Pajović da otvori za javnost sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine

Maraš je dodao da za ovakav, u potpunosti netransparentan rad kolegijuma, ključnu odgovornost snosi predsjednik Skupštine Darko Pajović koji rukovodi Kolegijumom, i koji ima ovlašćenja da rad tog tijela učini javnim
50 pregleda 1 komentar(a)
Vuk Maraš, Foto: Arhiva "Vijesti"
Vuk Maraš, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 28.07.2016. 11:18h

Direktor Monitoring Programa MANS-a Vuk Maraš saopštio je da ova NVO predsjednika Skupštine Crne Gore Darka Pajovića da otvori za javnost sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, jer se radi o jedinom radnom tijelu crnogorskog Parlamenta čiji je rad u potpunosti tajan, a na čijim sjednicama se donose ključne odluke koje utiču na značaj i dinamiku rada zakonodavne grane vlasti

"Crnogorska javnost, u poslednje vrijeme, svjedoči sve češćim, dnevnim izmjenama plana rada Skupštine na osnovu dogovora sa Kolegijuma, a da o tome najčešće ni sami poslanici nisu informisani, kao ni ukupna crnogorska javnost koja prati rad Parlamenta. Iz tog razloga, poslanici ne mogu da se adekvatno spreme za raspravu, rad plenuma nije usklađen sa radom odbora, rasprave o bitnim zakonima se bez ikakvog osnova spajaju, rokovi se često probijaju, informacije o radu skupštine se između poslanika prenose po hodnicima, a sve to loše utiče na kvalitet rasprave, kao i na kvalitet konačnih akata koje usvaja Skupština", kazao je Maraš.

Maraš je kazao da je ovakav rad Kolegijuma potpuno suprotan Poslovniku Skupštine, koji propisuje da je rad cjelokupnog parlamenta javan, uključujući i rad svih njegovih radnih tijela, uz izuzetak koji je ponekad prisutan na sjednicama Odbora za bezbijednost i odbranu, koje se zatvaraju ako se na dnevnom redu nalaze akta koja su označena nekim stepenom tajnosti. "Sva druga radna tijela, posebno kada razmatraju pitanja od javnog interesa, moraju biti otvorena za javnost, uključujući i Kolegijum predsjednika Skupštine."

"Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da je Kolegijum predsjednika jedino radno tijelo u Skupštini sa čijih sjednica, čak ni naknadno, javnosti nisu dostupni bilo kakvi podaci, uključujući zapisnike i izvještaje sa sjednica, kao ni zaključke i druge odluke koje je Kolegijum donio. Zbog toga, ni zainteresovana javnost a ni poslanici koji nisu članovi Kolegijuma, u kontinuitetu nemaju elementarne informacije šta je na sjednicama tog tijela dogovoreno i odlučeno, pa precizno ne znaju ni kada će se neki zakon razmatrati na plenumu", kazao je Maraš.

Maraš je dodao da za ovakav, u potpunosti netransparentan rad kolegijuma, ključnu odgovornost snosi predsjednik Skupštine Darko Pajović koji rukovodi Kolegijumom, i koji ima ovlašćenja da rad tog tijela učini javnim.

"To je i razlog zbog čega je MANS Skupštini predložio da se Memorandum o saradnji, koji predsjednik Skupštine planira da potpiše sa nevladinim organizacijama, dopuni odredbom kojom bi se predsjednik Skupštine obavezao da sjednice Kolegijuma otvori za javnost, da se omogući zainteresovanim nevladinim organizacijama praćenje rada tog skupštinskog tijela i da se sva relevantna akta sa sjednica tog tijela objavljuju na sajtu Skupštine", kazao je Maraš.

Maraš je rekao da kod Pajovića nije postojala elementarna politička volja da rad Kolegijuma učini javnim i da se javnosti i poslanicima obezbijede makar elementarne informacije o planovima i dinamici rada Skupštine, pa su ovi predlozi MANS-a odbijeni i ne nalaze se u finalnom Memorandumu koji je dostavljen nevladinim organizacijama.

"To je i razlog zbog kojeg MANS neće potpisati Memorandum o saradnji Skupštine i nevladinih organizacija u ovom obliku, već je naš uslov da bismo Memorandum potpisali da se on dopuni suštinskom odredbom koja bi osigurala da rad Kolegijuma ubuduće bude javan", rekao je Maraš.

On je kazao da suština potpisivanja Memoranduma o saradnji nije da se donese akt kojim se ništa neće unaprijediti i čiji je jedini cilj besplatan marketing u periodu predizborne kampanje, već je poenta da se tim aktom rad Skupštine unaprijedi u odnosu na postojeće stanje.

"Zbog toga, pozivamo predsjednika Skupštine da odloži potpisivanje Memoranduma koje je planirano za sjutra, dok se isti ne dopuni sa suštinskim predlozima čijim bi se usvajanjem rad Kolegijuma učinio javnim, pa da se tek onda u dopunjenoj formi Memorandum ponudi nevladinim organizacijama na potpisivanje", zaključio je Maraš.

Preporučujemo za Vas