PODRŽAVAJU PETICIJU I AKCIJE MJEŠTANA KLIČEVA I STRAŠEVINE

Demokrate o deponiji "Mislov" do": Sumnjamo da se radi o koruptivnim radnjama

Nemanja Vuković, potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Nikšić tvrdi da stanovnici Kličeva i Straševine, osim dima i neprijatnog mirisa, imaju problem i sa insektima koji obitavaju na deponiji, kao i sa otpadom sa deponije koji raznose psi
2 komentar(a)
Mislov do, Foto: Svetlana Mandić
Mislov do, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 25.07.2016. 11:36h

Podržavamo peticiju i sve buduće građanske akcije mještana Kličeva i Straševine za hitno uklanjanje, sanaciju i rekultivaciju deponije "Mislov do", saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Nemanja Vuković, potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Nikšić tvrdi da stanovnici Kličeva i Straševine, osim dima i neprijatnog mirisa, imaju problem i sa insektima koji obitavaju na deponiji, kao i sa otpadom sa deponije koji raznose psi.

"Lokacija "Mislov" do odabrana je na način koji ostavlja prostor za sumnju da se radi o koruptivnim radnjama, a sama činjenica da se radi o privatnom vlasništvu, daje mi pravo da postavim nekoliko pitanja: Kako to da nije korišćeno opštinsko ili državno zemljište ili makar izvršen proces eksproprijacije, kojim bi se izbjegla enormna ulaganja u zemljište čija je vrijednost relativno mala? Po kojem principu su određivane koncesije za deponovanje otpada iz opština Budva, Kotor i Berane i zašto je razlika u naplaćivanju usluga deponovanja bila i do 30% od opštine do opštine? Na koji se način vodila evidencija o količini deponovanog otpada, ako znamo da na istoj ne postoji vaga? Da je riječ o nezakonitom objektu potvrđuje i član 78 važećeg Zakona o upravljanju otpadom, koji propisuje način na koji je potrebno da infrastrukturno bude opremljena lokacija koja se koristi za privremeno odlaganje komunalnog otpada, što neuređeno smetlište ,,Mislov do“ nema, kao što nema ni saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma", rekao je Vuković.

On je kazao da upravljanje otpadom mora počivati na zakonu i biti zasnovano na najvišim evropskim ekološkim standardima.

"U tom smislu, neophodno je obrazovati novu sanitarnu deponiju, obezbijediti sistem kanti za smeće u koje će se odlagati otpad pogodan za reciklažu i osnovati reciklažni centar u kojem će se selektovati otpaci upotrebljivi kao sekundarne sirovine. Osim narušavanja zdravlja i životne sredine, iznosimo osnovanu sumnju da je u ovom slučaju Opština Nikšić pretrpjela višemilionsku štetu. Snažno ćemo insistirati na utvrđivanju pravne i političke odgovornosti konkretnih lica za nanošenje ekološke i ekonomske štete cjelokupnoj zajednici", istakao je Vuković.

Dodao je da je deponija "Mislov do", otvorena još 2003. godine sa ciljem da funkcioniše u narednih pet godina kao privremeni objekat, i danas, nakon punih 13 godina, i dalje je u funkciji.

"U početku je bilo predviđeno da deponija zauzima 3.000 metara kvadratnih, dok se sada prostire na preko 23.000 metara kvadratnih i prelazi visinu od 150 m. Na njoj je, po nekim procjenama, do sada deponovano preko 500.000 tona različitih vrsta otpada, što je prouzrokovalo brojne posljedice. Tu, prije svega, mislim na česte požare i ocjedne otpadne vode, koje se slivaju u Nikšićko polje i kanal Zete, a odatle dalje u Moraču, i na kraju u Skadarsko jezero. Dakle, deponija ne ugrožava samo građane Nikšića, već i građane drugih crnogorskih gradova, kao i kompletan ekosistem najvećih crnogorskih rijeka", kazao je Vuković.

Po njegovim riječima, zbog najprimitivnijeg načina odlaganja komunalnog otpada na lokaciji "Mislov do" požari su česta pojava, a postoji i realna opasnost da se izazovu veće komplikacije u slučaju zapaljenja deponijskih gasova, koji nastaju kao rezultat brojnih bioloških, hemijskih, fizičkih i drugih reakcija.

"Ne smijemo isključiti opasnost od eksplozije zemnog gasa koji je karakterističan za ovakve nelegalne objekte. Ipak, nadležni o tome ne vode računa, uprkos činjenici da se deponija nalazi svega 100 m od fabrike eksploziva, čija bi eksplozija mogla da ugrozi cijeli grad. Da eksplozija nije nemoguća, govori nam i primjer od prije desetak godina, kada je eksplodiralo skladište eksploziva na Viru. Tada, srećom, nije bilo stradalih, jer je skladište veoma udaljeno od naselja, za razliku od ovog slučaja, gdje se fabrika nalazi praktično u naseljenom mjestu, taman kao i deponija", bjasnio je Vuković.

Preporučujemo za Vas