"VELIKI ISPIT ZA TUŽILAŠTVO"

Bečić pisao Katniću: "Limenka" da Vam bude u samom vrhu prioriteta

"Konačan epilog može ili ozvaničiti selektivnost u radu i postojanje privilegovanih pojedinaca, što predstavlja urušavanje sistema i podrivanje države ili u slučaju pozitivnog epiloga po interse države i građana, pokazatelj da imamo ozbiljne pomake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", piše u Bečićevom pismu Katniću
57 pregleda 71 komentar(a)
Aleksa Bečić, Foto: Demokratska Crna Gora
Aleksa Bečić, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 14.02.2016. 13:14h

Dana 12. januara tekuće godine Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavio sam dokumentaciju kojom sam ukazao da je nakon donošenja Presude Rev. br. 991/15 od 16. decembra 2015. godine od strane Vrhovnog suda Crne Gore, postalo jasno da će u slučaju "Limenka" nastupiti direktna materijalna šteta po državu Crnu Goru u iznosu ne manjem od 10,5 miliona eura, a direktno u korist građanina Aca Đukanovića, brata aktuelnog premijera Vlade Crne Gore, koji je takođe navedenu funkciju obavljao od dana zaključenja predmetnog Ugovora do isteka dvogodišnjeg roka za njegovo izvršenje, napisao je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić u pismu upućenom Specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću.

"Dakle i u vrijeme zaključenja pravnog posla, ali i nastupanja štetnih posledica po interese države Crne Gore, a u korist njegovog brata koji je po javno dostupnim informacijima naplatio i poslednju tranšu od 8,6 miliona eura direktno na teret građana Crne Gore. Podsjećam Vas da je šteta po državu nastupila zbog neizvršenja obaveza države utvrđenih Ugovorom o prenosu prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu kojeg su država Crna Gora - Uprava policije i građanin Aco Đukanović zaključili dana 20. maja 2008. godine. Navedenim Ugovorom se država obavezala da demontira i transportuje postojeći objekat koji se nalazi na predmetnoj lokaciji (tzv. "Limenka") u roku od 24 mjeseca od dana zaključenja Ugovora. Iz presuda nadležnih sudova je jasno da nadležni organi države Crne Gore nijesu izvršili ugovorenu obavezu, već su 14. maja 2012. godine obavijestili kupca zemljišta Aca Đukanovića da neće ispuniti svoju obavezu i predati mu u posjed predmetne nekretnine. To je građaninu Acu Đukanoviću predstavljalo osnov da jednostrano raskine predmetni Ugovor i pokrene sudski postupak naknade štete – izmakle dobiti, koji je okončan na način što je država Crna Gora već isplatila građaninu Acu Đukanoviću ne manje od 10,5 miliona eura", piše u Bečićevom pismu.

Predsjednik Demokrata dalje piše da je u vremenskom periodu od dana zaključenja predmetnog Ugovora do isteka dvogodišnjeg roka za njegovo izvršenje, funkciju predsjednika Vlade Crne Gore obavljao Milo Đukanović.

"Predmetni ugovor u ime države Crne Gore – Uprave policije potpisao je direktor Uprave policije Veselin Veljović, koji se na toj funkciji nalazio do 29.decembra 2011. godine. Funkciju ministra unutrašnjih poslova u vrijeme zaključenja predmetnog Ugovora i do 10. juna 2009. godine, obavljao je Jusuf Kalamperović, a od 10. juna 2009. do 4. decembra 2012. godine, Ivan Brajović. Kada se sagleda kompletan postupak od podnošenja zahtjeva da se pristupi prodaji predmetnog zemljišta, preko zaključenja Kupoprodajnog ugovora, svjesnog ulaska u zonu neizvršavanja preuzetih obaveza iz Kuproprodajnog ugovora bez ijednog valjanog razloga, što je kasnije predstavljalo osnov za tužbu prema državi sa višemilionskim odštetnim zahtjevom, lakog prihvatanja od strane zastupnika države kao tužene u ovom sporu, procjene visine nastale štete – izmakle dobiti (na Nalaz sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke o visini izmakle dobiti zastupnik države nije prigovorio), postoji mnogo razloga za sumnju da se u ovom slučaju radi o organizovanoj i koordiniranoj aktivnost grupe visokih javnih funkcionera čije je nevršenje službene dužnosti imalo za posljedicu da građanin Aco Đukanović, inače brat predsjednika Vlade, stekne višemilionska novčana sredstva na štetu države i građana Crne Gore", navodi Bečić u pismu Katniću.

On dodaje da je Demokratska Crna Gora 18. januara ove godine, obaviještena od strane Vrhovnog državnog tužilaštva da je dokumentacija koju su dostavili VDT-u u slučaju "Limenka", dostavljena na nadležno postupanje Specijalnom državnom tužilaštvu.

"Polazeći od prethodnog, kako se navršava mjesec dana od obavještenja koje smo primili, a cijeneći veoma izraženo interesovanje građana za navedeno, zahtijevamo da rješavanje slučaja "Limenka" bude u samom vrhu prioriteta u radu Specijalnong državnog tužilaštva. Rješavanje ovog slučaja je veliki ispit za cjelokupno Tužilaštvo i Vas lično, jer njegov konačan epilog može ili ozvaničiti selektivnost u radu i postojanje privilegovanih pojedinaca, što predstavlja urušavanje sistema i podrivanje države ili u slučaju pozitivnog epiloga po interse države i građana, pokazatelj da imamo ozbiljne pomake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Očekujemo brzu i efikasnu reakciju sa konkretnim rezultatima u dijelu utvrđivanja krivično-pravne odgovornosti", napisao je Bečić u pismu.

Predsjednik Demokrata podsjeća Katnića da je Demokratska Crna Gora odmah nakon početka Katnićevog rada, Specijalnom državnom Tužilštvu dostavila obimnu i cjelovitu dokumentaciju kojom su "procesuirali slučajeve "Bazar", "Carine" i "Delta".

"Nemamo povratnih informacija od strane Tužilaštva o fazama u kojima se nalaze navedeni slučajevi, ali polazeći od dokumentacije koju smo dostavili i vremena koje je proteklo od tada, vjerujem da je finiš tog procesa pri samom kraju, tako da cjelokupna javnost očekuje rezultate pomenutih procesa", zaključio je Bečić u pismu.

Preporučujemo za Vas