IZMJENE ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Predsjednik Skupštine opštine biće izabran u roku od 60 dana od objavljivanja rezultata izbora

„Predsjednik opštine može sazvati sjednicu skupštine opštine u roku od osam dana u slučaju kada predsjednik skupštine ne sazove po sopstvenoj inicijativi bar jednom u tri mjeseca, na zahtjev predsjednika opštine, trećine odbornika i na inicijativu određenog broja građana“, navodi se u obrazloženju
1 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 11.02.2019. 14:44h

Predsjednik opštinske Skupštine biće izabran u roku od 60 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, predviđeno je izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se unapređuju normativne pretpostavke za efikasnije ostvarivanje prava građana i organa vlasti na lokalnom nivou.

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi nalazi se u skupštinskoj proceduri.

Najznačajnije izmjene odnose na način sazivanja i održavanja sjednica skupštine opštine, kako bi se spriječilo odugovlačenje, odnosno odlaganje rada sjednica propisivanjem rokova za njihovo održavanje.

Navodi se da se skupština smatra konstituisanom izborom njenog predsjednika, propisivanjem roka u kome se bira predsjednik skupštine (60 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora), pri čemu se uvode i zakonski mehanizmi Vlade u slučaju nepoštovanja propisanih rokova.

Kada je u pitanju sazivanje redovnih sjednica, predložen je deblokirajući mehanizam.

„Predsjednik opštine može sazvati sjednicu skupštine opštine u roku od osam dana u slučaju kada predsjednik skupštine ne sazove po sopstvenoj inicijativi bar jednom u tri mjeseca, na zahtjev predsjednika opštine, trećine odbornika i na inicijativu određenog broja građana“, navodi se u obrazloženju.

Nadležnosti skupština i predsjednika opštine biće proširene uvođenjem novih zakonskih rješenja kojim se regulišu određena pitanja iz oblasti službeničkih odnosa lokalnih službenika i namještenika na koja, zbog njihove specifičnosti, nije moguće primijeniti propise o državnim službenicima i namještenicima.

Predloženo je da skupština opštine bude nadležna za izbor i razrješenje potpredsjednika opštine i za donošenje godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika.

Izmjene nadležnosti predsjednika opštine odnose se na ovlašćenje da daje predlog skupštini za izbor i razrješenje potpredsjednika opštine, imenuje i razrješava starješinu organa lokalne uprave, rukovodioca stručne službe, rukovodioca posebne službe.

"Da postavlja i razrješava menadžera, podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom i radu organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi najkasnije do 1. juna tekuće godine za prethodnu godinu", kaže se u zakonskim izmjenama.

Novim propisima se normativno jača uloga, odnosno funkcionisanja glavnog administratora i menadžerska funkcija. “Regulišu se statusna pitanja lokalnih službenika i namještenika i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou“.

Izmjenama Zakona reguliše se nadzor centralnih organa nad radom i aktima organa lokalne samouprave, u skladu sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.