POZVALI DPS DA PREUZME VLAST

SDP Ulcinj: Cungu i Đeka brinu za sebe, a ne za građane

"Posebno brine krajnja neaktivnost najvišeg organa, opštinske Skupštine, koja bi trebalo da kontroliše i vrši nadzor nad radom drugih organa.", kazao je između ostalog šef ulcinjskog SDP Skender Elezagić
97 pregleda 0 komentar(a)
Opština Ulcinj, Foto: Samir Adrović
Opština Ulcinj, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 27.11.2015. 16:42h

Ulcinjski SDP pozvao je Demokratsku partiju socijalista da u što kraćem roku donese odluku o preuzimanju vlasti u Ulcinju i preuzme odgovornost za funkcionisanje lokalne uparve.

"Nedostatak iskrenosti i saradnje unutar vladajuće koalicije, dovelo je do nerada, nesposobnosti, nezrelosti, neozbiljnosti i krajnje neodgovornosti prema potrebama i interesima građana, što je do sada nezabelježeno na političkoj sceni grada. Dok se Forca Nazifa Cungua i Demokratska partija Fatmira Đeke, dva najveća partnera u koaliciji, takmiče ko će biti brži i uspješniji u stvaranju uslova za povratak DPS-a u lokalnu vlast, funkcionisanje organa lokalne vlasti je potpuno paralizovano", ocijenio je odbornik ulcinjskog SDP Ardijan Kasneci na današnjoj konferenciji za novinare.

Kazao je i da čelnici tih partija, opterećeni svojom sudbinom u bezbrojnim kombinacijama buduće vlasti, nemaju vremena da se bave rješavanjem problema građana Ulcinja.

"Posebno brine krajnja neaktivnost najvišeg organa, opštinske Skupštine, koja bi trebalo da kontroliše i vrši nadzor nad radom drugih organa. Lokalni Parlament je u ovoj godini održao samo polovinu jedne sjednice na kojoj su razmatrana pitanja koja se tiču njegovih izvornih nadležnosti, a i ona je zaključena a da nijesu iscrpljene sve tačke koje su bile na dnevnom redu", podsjetio je Kasneci dodavši da su sve druge sjednice bile prinudne i održane pod pritiskom drugih, najčešće po nalogu centralnih vlasti. Kako je naveo, u isto vrijeme, u fioci Predsjednika Skupštine nalazi se više od 50 raznih akata, koje je pripremila izvršna vlast i prosijedila ih odbornicima na usvajanje, a koja su usko vezana, ne samo za ostvarivanje prava i interesa građana nego i za punjenje opštinskog Budžeta.

"Među tim aktima se nalaze i urbanistički planovi koji su prošli svu propisanu proceduru i posjeduju sve potrebne saglasnosti nadležnog Ministarstva. I dok lokalna vlast opstruiše samu sebe u usvajanju planova, našim građanima inspekcija ruši kuće koje su oni bili prinuđeni da grade na divlje, upravo zbog nedostatka prostorno-planske dokumentacije", kazao je Kasneci.

Ističući da građani nijesu upoznati „da je, zbog neažurnosti lokalne uprave, Vlada stavila van snage i to malo planova kojima je Ulcinj raspolagao“, on je naglasio da je među njima i urbanistički plan za najvredniji dio Ulcinja, Stari grad.

"Nema potrebe posebno isticati da će Socijaldemokratska partija podržati maksimalno svaki napor na stabilizaciji i normalizaciji rada organa lokalne vlasti i na naše angažovanje neće ni najmanje uticati to, da li ćemo biti ili ne dio buduće vlasti",ocijenio je Kasneci.

Italijani hoće Solanu

Šef ulcinjskog SDP Skender Elezagić potvrdio je da su za ulcinjsku Solanu zaintersovane dvije renomirane kompanije iz Njemačke i Italije.

Te kompanije su iskazale konkretno interesovanje za obnavljanje procesa proizvodnje soli u solani. Kazao je on navodeći da je informacija provjerena.

"Kompanija iz Italije je spremna da uloži značajna sredstva u kompletnu rekonstrukciju Solane i da ukupnu proizvodnju, od do sada, maksimalnih 30.000 tona poveća na 120.000 tona i to uz primjenu tehnologije koja zadovoljava najviše ekološke standarde u cilju očuvanja , zaštite i unapređenja biodiverziteta tog područja", kazao je on ističući da su sada na potezu nadležni državni i lokalni organi "da daju punu podršku i stvore pravne i druge pretpostavke za odabir najboljeg partnera i na taj način pokažu svoje istinsko opredjeljenje za otklanjanje svih prepreka na putu ka konačnom učlanjenju u EU".

Elezagić je naveo da zbog svega toga brine odluka Ustavnog suda da prihvati da razmatra inicijativu o ocjeni ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine o izmjenama Prostornog plana Crne Gore, vezane za namjenu prostora Solane.

"Poštujući u apsolutnom smislu pravo Ustavnog suda da, bez ikakvog pritiska donese konačnu odluku iz svoje nadležnosti, smatramo da, čak i ako se utvrdi da sporna Odluka nije u skladu sa zakonom i stavi se van snage, to ni u kom smislu ne znači da se time automatski mjenja namjena prostora koji pokriva ulcinjska Solana", ocijenio je Elezagić.

Dodao je da se i ako se ta Odluka, zbog propusta u proceduri pravno stavi van snage, ne može izbrisati činjenica da je Skupština Crne Gore, kao najviši zakonodavni organ iskazala političku volju i stav da se namjena zemljišta ulcinjske Solane ne mijenja.

"Pored toga, u Karti namjene površina Prostornog plana Crne Gore, područje Solane nije označeno kao građevinsko zemljište, nego kao „zona za razvoj“. Uostalom, Prostornim Planom, utvrđuje se samo politika korišćenja prostora i generalni koncept namjene prostora, dok se konkretna razrada vrši preko planova nižeg reda, u ovom slučaju, Planom posebne namjene za obalno područje i Prostorno ubarnističkim planom opštine Ulcinj", kazao je Elezagić i podsjetio da su oba dokumenta trenutno u proceduri usvajanja te da ima dovoljno mogućnosti i prostora da se namjena ovog prostora odredi u skladu sa najvišim državnim i interesima lokalne zajednice.

"Vodeći računa prije svega o javno izrečenim upozorenjima najviših zvaničnika EU da će tempo integracija Crne Gore u EU direktno zavisiti, pored ostalog i od realizacije obaveza vezano za područje Solane", kazao je Elezagić.

Preporučujemo za Vas