DRI O FINANSIJAMA PARTIJE

Milić karticu SNP-a koristio kao svoju

Milić pozajmio SNP-u 12.729 eura, pravdajući to potrebom likvidnosti računa stranke i time prekršio Zakon o finansiranju partija
43 komentar(a)
Srđan Milić, Foto: Arhiva Vijesti
Srđan Milić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 13.02.2019. 19:16h

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Srđan Milić pozajmio je partiji 12.729 eura, pravdajući to potrebom likvidnosti računa stranke i time prekršio Zakon o finansiranju političkih partija, ocijenila je Državna revizorska institucije (DRI) u finansijskom izvještaju SNP-a za 2014. 

SNP je dobio uslovno pozitivno mišljenje DRI, između ostalog, zbog nezakonitih pozajmica, ugovora zaposlenih, neregulisanog pitanja troškova goriva i dnevnica...  

U izvještaju DRI navodi se da je, nakon  odluke Nadzornog odbora SNP-a, Milić dobio ovlašćenje da koristi kartice Viza Biznis Gold i Master Card  Biznis i tako potrošio  25.481 eura.   

“U postupku revizije prezentiran je Ugovor o davanju korišćenja kreditinih kartica Viza Biznis Gold i Master Card Biznis i korisnika kartica-predsjednika partije. Ugovorom (između poslovne banke, SNP-a i predsjednika partije) SNP je neopozivo ovlastio banku da sredstva sa računa može koristiti za izmirivanje nenaplaćenih potraživanja, bez obaveze da prethodno o tome obavjesti SNP, niti da traži saglasnost za takvu naplatu... Banka je odobrila limit od 5.000 eura i može ga mijenjati utvrđujući bonitet SNP-a”, navodi se u Izvještaju DRI.

Revizori su utvrdili da je prošle godine sa računa SNP-a na kartice prebačeno i potrošeno 10.847 eura,  od čega je 6.131 euro opravdan  fiskalnim računima. Među računima iz inostranstva, navodi DRI, nema putnih naloga da je Milić tamo bio službeno.

Navodeći da je sa kartica zbirno potrošeno  25.481  eura, DRI je utvrdio da je trenutno na njima oko 2.000 eura minusa, dok je Milić potrošio i 12,729 eura koje je pozajmio stranci. 

 “Ugovorom (koji je odobrio Nadzorni odbor) precizirano je da predsjednik uplaćuje periodične iznose radi održavanja likvidnosti žiro-računa partije u slučaju kada na njemu nema dovoljno sredstava za izmirivanje osnovnih materijalnih troškova”, navodi DRI. 

SNP je naknadno dostavila revizorima priznanice da joj je lider pozajmljivao novac, nakon što su ih revizori, prije završetka  izvještaja, upozorili na da se cifre na računima kreditnih kartica ne poklapaju, saznaju “Vijesti”.

Predsjednik Nadzornog odbora SNP-a, u vrijeme kada je on ovlastio Milića da troši partijski novac sa kartica, Martin Popović rekao je “Vijestima” da se ne sjeća da je donijeta bilo kakva odluka o karticama.

“Sve što smo radili piše u Izvještaju koji je usvojio Kongres. Sve ostalo  nema veze, neka priča ko šta hoće. Ja stojim iza Izještaja koji je usvojen i to je sve,” rekao je on.

U Statutu SNP-a navodi se da Nadzorni odbor “kontrolno-nadzorni organ” i da, između ostalog, kontroliše upotrebu novca, ali se ne pominje da  može da  odobri predsjednku da troši novac.

Bivši direktor SNP-a Vlado Vujović, koji je po funkciji prisustvovao sjednicama Nadzornog odbora,  rekao je “Vijestima” da “takva odluka Nadzornog odbora na sjednicama nije donijeta”.

DRI je u izvještaju  upozorila  stranku da je  morala  angažovati lica ugovorom o radu, a ne ugovorom o djelu ili odlukama za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, kao i da je na osnovu Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u momentu isplate naknada fizičkim licima, morala uplatiti porez na zarade. Navodi se da je na osnovu ugovora o djelu isplaćeno 71.410 eura, kao i da je 62.524 eura potrošeno  na naknade za  troškove prevoza na službenom putu, dok je  31.853 isplaćeno za dnevnica na službenom putu. Navodi se i da je  30.000 eura potrošeno za reprezentacije, od čega je 29.200 za ugostiteljske usluge dok je 800 izdvojeno za troškove materijala.

Isplatili  20.580 eura pomoći građanima i poplavljenima

SNP-u je prošle godine donirano 52.337 eura, od čega su 35.600 uplatila fizička lica, a ostatak, kako je navedeno, koalicioni partneri PzP, Nova i NS.

Navodi se da su 93 osobe uplaćivale donacije u iznosima od jednog eura do dvije hiljade, kao i da je najveći dio novca potrošen na izbornu kampanju. 

Milićeva partija je, kako stoji u izvještaju, isplatila 20.580 eura pomoći, od čega se najveći dio troškova odnosi se na pomoć osobama u stanju socijalne potrebe, kao i pomoć za liječenje, školovanje, sportske aktivnosti, donacije vjerskim zajednicima i udruženjima, kao i pomoć ugroženima tokom poplava u Srbiji.

Zaposlili pet osoba bez javnog oglasa

U izvještaju DRI navodi se da shodno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, SNP mora prijaviti slobodna radna mjesta Zavodu za zapošljavanje, kako bi  pratili ponudu i potražnju na tržištu rada.

U DRI su upozorili da je prošle godine SNP zaposlila  sedam osoba, ističući da je samo za dva mjesta u partiji raspisan oglas preko Zavoda za zapošljavanje.

U Milićevoj partiji je, kako se navodi, prošle godine bilo 53 zaposlenih.

Navodi se da je za na neto zarade zaposlenih  potrošeno 178.276 eura. SNP je, kako se navodi, za angažman 14 osoba preko cijele  prošle godine na osnovu ugovora o djelu isplatila 58.850 eura.       

Preporučujemo za Vas