"OZVANIČENJE KLEPTOKRATIJE"

Koprivica: Voljom premijera žele da zamijene volju naroda

Demokrate ističu da ozbiljni i dugoročno orjentisani investitori ne žele ulagati u zemlju u kojoj se vlada uredbama i dekretima, a ne zakonima
79 pregleda 10 komentar(a)
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 30.06.2015. 09:02h

Obznanjena ambicija da se Vlada premijera Mila Đukanovića, zarad odlučivanja o maglovitim investicionim projektima, smjesti iznad i izvan uticaja zakonodavne vlasti predstavlja najavu ustavne destrukcije, tvrde u Demokratskoj Crnoj Gori.

Demokratska Crna Gora snažno se zalaže da podjela vlasti mora biti princip na kome se organizuje i strukturira pravna država i ustavna demokratija.

“Obje navedene grane vlasti moraju biti podvrgnute principu odgovornosti: vlada odgovara parlamentu, a parlament biračkom tijelu. Demokratija poznaje i priznaje nesaglasje, a ono se rešava unaprijed utvđenom procedurom. U demokratiji operativna formula za rešenje nesaglasja prethodi nesaglasju, a ne smije da slijedi nakon njega. Sud o radu parlamenta moraju dati građani na slobodnim izborima,“ kazao je potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica.

On je optužio premijera Mila Đukanovića da želi da ozvaniči kleptokratiju.

Imperativ demokratije nije vršenje vlasti, već ograničavanje i uravnoteženje vlasti, jer je samo i puko vršenje vlasti prisutno i u autokratiji, smatraju Demokrate.

“Premijer skandaloznom obznanom podriva sistem državne vlasti i kontaminira ustavni poredak. Ovaj plan je izraz tegobe što nije izgledno samoukidanje demokratije slobodnom voljom građana i izraz nužde da se demokratija deformiše izbornom korupcijom, dizajniranjem podjela, ali i razvlašćivanjem institucije narodnog predstavništva,” kaže Koprivica.

Atakom na demokratska načela premijer narušava investicionu klimu, smatraju u partiji.

Demokrate ističu da ozbiljni i dugoročno orjentisani investitori ne žele ulagati u zemlju u kojoj se vlada uredbama i dekretima, a ne zakonima.

“Premijer mora znati da zakoni prethode uredbama, a ne obrnuto i da je uredba u funkciji zakona, a ne zakon u funkciji uredbe. Investicije dolaze sa čvrstim zakonima, a ne sa promjenljivim aktima Vlade”, naglašava Koprivica.

“Vlade se mijenjaju, a država ostaje i stoga iza ozbiljnog investicionog sporazuma mora stajati država, a ne samo Vlada. I najneozbiljniji investitor ima u vidu ono što previđa premijer: vjerovatnoću da vlada može biti smijenjena, te će i on odustajati od ulaganja ili će mijenjati plan ulaganja ili će saučestvovati sa kleptokratskom vladom u ukidanju ustavnih principa. Primoravanje izvršne vlasti na privrženost demokratskoj proceduri uvjerava investitore u čvrstinu pravila igre i u opravdanost i manju rizičnost dugoročnih investicionih projekata”.

Demokrate ističu da se Crna Gora nalazi pred dramatičnom situacijom - sve snažniji pritisci prema sveobuhvatnoj demokratizaciji društva navode aktuelnu vlast na pojačane koruptivne aktivnosti radi stvaranja materijalne osnove za opiranje promjenama i osiguranja budućnosti izvan zemlje u kojoj ustavnom destrukcijom žele zavesti egzotičnu autokratiju.

“Kleptokratska vlada u pravnom sistemu ne vidi obruč za silu, već izvorište ličnog bogaćenja državnih zvaničnika tako što želi stvarati 'uska grla' koja će primoravati građane i privrednike da ih otklanjaju plaćanjem mita vladinim zvaničnicima. Svjedoci smo da kleptokratska vlada umnožava dažbine na ličnu potrošnju da bi stvorila uslove preživljavanje i za koruptivno iznuđivanje građana od strane klijentelističkog aparata”, kaže Koprivica, dodavši da je crnogorska vlast nadahnuta iskustvom Indonezije, u kojoj je Suharto podsticao privatizacije koje su bile transfer društvenog bogatstva na firme sa njim povezanih lica i njegovih saradnika.

Demokrate upozoravaju da se investiciona politika ne sprovodi premijerovim pravnim skicama koje će se dograđivati kako njemu bude potrebno.

“Kleptokratska vlada nema motiv ni da njena pravna skica bude niti dobra niti savršena jer zna da je ne provjerava više očiju, da se ne izlaže efektivnoj kritici i da je može mijenjati kad i kako hoće”, stoji u saopštenju.

Postoji težnja da volja premijera zamijeni volju naroda, što, kako tvrdi Koprivica, ukazuje na tendenciju da samovolja i svevolja premijera bude iznad Ustava i zakonodavstva.

Demokrate su opredjeljenja da poštovanje prava bude jedini izvor političke moći.

“Naša ambicija je država vladavine prava, a ne država sa uredbama i dekretima. Uticaj prava na državu mora biti jak i jednak za sve,” zaključuje se u saopštenju.