ČLANOVI RADNE GRUPE ZA POGLAVLJE 23:

I dalje bez preduslova za borbu protiv korupcije

U zajedničkom saopštenju Novaković, Marović i Marić ocijenili su da su Vlada i Skupština pokazale da su borba protiv korupcije i izgradnja nezavisnih institucija još preveliki zalogaj i za vlast i opoziciju
1 komentar(a)
Ana Novaković, Foto: Arhiva Vijesti
Ana Novaković, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 28.06.2015. 14:36h

Izbor Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije izvršen je uz grubo kršenje zakona i sa očiglednom namjerom stvaranja uslova za dalju političku kontrolu borbe protiv korupcije, smatraju članovi radne grupe za poglavlje 23, Ana Novaković, Jovana Marović i Boris Marić.

Oni su izrazili nezadovoljstvo izborom Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, ocjenjujućđi da je izvršen uz grubo kršenje zakona.

U zajedničkom saopštenju Novaković, Marović i Marić ocijenili su da su Vlada i Skupština pokazale da su borba protiv korupcije i izgradnja nezavisnih institucija još preveliki zalogaj i za vlast i opoziciju.

„Izglasavanjem ovakvog sastava Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, najprije Komisija za predlaganje kandidata, potom Odbor za antikorupciju, i najzad sama Skupština, prekršili su članove 41. i 45. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji koji propisuju zabranu članstva državnih revizora u organima upravljanja pravnih lica, na šta je ukazano saopštenjem Instituta alternativa od 24. juna“, naveli su u saopštenju.

Prema njihovim riječima, bilo je prostora i za detaljnije i jasnije vrednovanje iskustva u borbi protiv korupcije kod ostalih izabranih članova.

Predstavnici civilnog sektora u radnoj grupi za poglavlje 23 smatraju da je poseban propust učinjen zbog neizbora drugog kandidata iz NVO sektora u sastav Savjeta. „ Što je uz očiglednu namjeru sprečavanja izbora nepristrasnih članova u sastav ovog organa, istovremeno i ignorisanje svih stručnih kvalifikacija kandidata i doprinosa u borbi protiv korupcije“.

Novaković, Marović i Marić ocijenili su da su poslanici pali na još jednom testu obezbjeđivanja preduslova za neselektivnu borbu protiv korupcije.

Kako su dodali, iako je Vlada kreirala model izbora članova Savjeta Agencije uz očiglednu namjeru da direktno kontroliše rad tog upravljačkog organa, Skupština je izglasavanjem predloženog sastava Savjeta, uz prisutne zakonske i materijalne prestupe tokom procedure predlaganja i imenovanja njegovih članova, takvoj namjeri dala legitimitet.

„Stoga izražavamo bojazan da ovakav sastav Savjeta ne može da odgovori na zahtjev usmjeravanja nepristrasne borbe protiv korupcije, a posebno u dijelu izbora direktora koji bi ispunjavao kriterijume nezavisnosti“, kaže se u saopštenju.

Kako se ocjenjuje, budući da su dosadašnji rezultati u borbi protiv korupcije izuzetno ograničeni, kompromitovanje postupka konstituisanja organa Agencije za sprečavanje korupcije i dalja politizacija procesa jasni su pokazatelji daljeg kursa reformskih poduhvata državnih institucija.

„Taj kurs nikako ne ide u pravcu stvaranja uslova za efikasno suocavanje sa korupcijom2, zaključili su Novaković, Marović i Marić.

Preporučujemo za Vas