ŠTETNI UGOVOR SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM

ASK: Opština Tivat i Dux ugrozili javni interes

“ASK konstatuje da u ovom postupku postoji ugrožavanje javnog interesa i postupanje instutucije suprotno principu tranparentnosti i integriteta,” utvrdio je ASK
74 pregleda 1 komentar(a)
Dragan Kankaraš, Foto: Siniša Luković
Dragan Kankaraš, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 24.10.2018. 14:38h

Opština Tivat i NVO Dux Croatorum ugrozile su javni interes u postupku raspolaganja državnom imovinom, odnosno objektom Doma kulture u Donjoj Lastvi koji je nezakonito dat u zakup toj organizaciji, utvrdila je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK).

Ona je provjeru pokrenula nakon tekstova u „Vijestima“ u kojima se navodi da je Opština u dva navrata i na po pet godina dala na besplatno korišćenje Doma kulture u Donjoj Lastvi Dux Croatorumu, a ova je potom protivno ugovoru sa Opštinom, dio tih nekretnina davala u podzakup trećem licu.

“ASK konstatuje da u ovom postupku postoji ugrožavanje javnog interesa i postupanje instutucije suprotno principu tranparentnosti i integriteta,” utvrdio je ASK.

Navodi se da su Opština Tivat i Dux Croatorum prekršile proceduru predviđenu Zakonom o državnoj imovini, odnosno Dux Croatorum je dva puta kršio odredbe ugovora o zakupu koji je imao sa Opštinom, dajući djelove državne imovine u podzakup trećem licu i na taj način neosnovano stičući imovinsku korist.

Taj NVO je blizak članici vladajuće koalicije – Hrvatskoj građanskoj inicijativi, a njen predsjednik je član Predsjedništva HGI i poslanik te partije Adrijan Vuksanović.

Dux Croatorum od 2012., na osnovu ugovora kojeg su potpisali bivši gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS) i tadašnji predsjednik ove NVO, član Predsjedništva HGI Zvonimir Deković, besplatno koristi Dom kulture. Ugovor je lani produžen na još pet godina, a za odluku je u SO Tivat glasao i Vuksanović.

U objektu Doma kulture u Donjoj Lastvi inače, smješten je i stranački Dux radio, kao i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore kojeg vodi Deković.

„Na nedvosmislen način se uttrđuje da je zakupac (Dux Croatorum) prekršio ugovorenu obavezu i postupao suprotno zakonu, što se utrfilo i uvodom u izvode sa bankovnih računa.“, piše u mišljenju ASK koja precizira da je Dux Croatorum mimo propisa, izdavao kompaniji Luštica Development zid Doma kulture dimenzija 800 x 370 cm na kome je ta firma postavila svoju reklamu i NVO na čijej je čelu poslanik HGI Adrijan Vuksanović za to plaćala 300 eura mjesečno.

ASK je konstatovala da je Dux Croatorum na taj način u periodu od 1.juna 2013. do 15.juna 2016. steao protivpravnu imovinsku korist od 14.400 eura. Ugovor sa Lušticom Development nastavljen je i lani, a ASK je u međuvremenu Vuksanovićeva NVO obavijestila da je 19. decembra prošle godine odlučila da ne nastavi taj aranžman na koji nije imala pravo. ASK je zato u preporukama zatražila od odgovornog lica u Dux Croatorumu (Vuksanovića prim.aut.) da „u svakom budućem obligacionopravnom odnosu, dosljedno poštuje ugovorene obaveze“, a od Opštine Tivat da poštuje zakonske obaveze i proceduru prilikom davanja na korišćenje državne imovine „kako bi se time spriječio nastanak potencijalnih rizika od radnji koje izazovaju sumnju u narušavanje integriteta, transparentnosti i zakonitosti rada instuitucije“.

Od Direkcije za imovinu Opštine Tivat ASK traži da ubuduće „kontinuirano vrši kontrolisanje sprovođenja ugovorenih obaveza zakupca“.

Predsjednik Dux Croatoruma Adrijan Vuksanović nije odgovorio na pitanja „Vijesti“ o stavu ASK, upućena mailom.

Preporučujemo za Vas