Države Savjeta Evrope da dijele svoje tajne

PSSE predlaže “kodeks tajnih službi”, koji bi obezbijedio razmjenu obavještajnih podataka za domaće i strane državljane
0 komentar(a)
Savjet Evrope, Foto: Shutterstock
Savjet Evrope, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 23.04.2015. 18:25h

Parlamentarna Skupština Savjeta Evrope pozvala je Komitet ministara da razmotri pokretanje inicijative za donošenje “kodeksa tajnih službi”, koji bi obezbijedio razmjenu obavještajnih podataka članica SE u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.

U Rezoluciji PSSE o mjerama tajnog nadzora pozivaju se članice i posmatrači SE da “pokrenu inicijativu i usaglase “kodeks tajnih službi”. On bi trebalo da bude “usmjeren na tajne službe svih država članica”, a propisivao bi “pravila koja uređuju saradnju u u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala”.

“Kodeks bi trebalo da uključi zajedničko angažovanje na tajnom nadzoru “međusobnih” državljana i domaćih državljana po istim pravilima”, predlaže se u dokumentu.

Precizira se da se radi samo o “podacima dobijenim kroz mjere zakonitog tajnog nadzora i samo u svrhu zbog koje su oni bili i prikupljani”. “Upotrebu tajnog nadzora u političke, ekonomske i diplomatske svrhe između zemalja članica treba zabraniti”, piše u dokumentu.

Pristup “kodeksu”, ipak, treba dozvoliti i svim državama čiji “zakoni dozvoljavaju prikupljanje i analizu ličnih podataka (uključujući takozvane “meta podatke”) samo uz pristanak osobe na koju se to odnosi ili uz odobrenje suda na bazi osnovane sumnje da je meta umiješana u kriminalne aktivnosti”. “Nezakonito prikupljanje i obradu podataka treba kažnjavati na isti način kao kršenje tradicionalne povjerljivosti korespodencije. Bilo koje druge tehnike za slabljenje ili zaobilaženje mjera bezbjednosti ili upotreba njihovih postojećih slabosti treba da budu strogo zabranjene,” precizira se.

Podaci nužni za kontrolu

U Rezoluciji se pozivaju države da osiguraju adekvatni sudski i/ili parlamentarni nadzor.

”Nacionalni mehanizmi kontrole moraju imati dovoljan pristup informacijama i ekspertizi i moć da ocjenjuju međunarodnu saradnju bez obzira na princip kontrole pokretača, na uzajamnoj bazi”, navodi se.

Na tome je više puta u Skupštini Crne Gore insistirao član Odbora za bezbjednost Predrag Bulatović (DF).

Bonus video: