IMENOVAN NA INICIJATIVU TARZANA MILOŠEVIĆA?

Novi šef Tivatske komunalne: Optužen za agitovanje za DPS, napad na Bečića

Prema nezvaničnim saznanima “Vijesti”, Leković je na novo visoko rangirano radno mjesto u lokalnoj upravi Tivta gdje je na vlasti koalicija DPS-SD-HGI, navodno imenovan na inicijativu političkog direktora DPS Tarzana Miloševića
8003 pregleda 6 komentar(a)
Leković (desno) na snimku Demokrata iz 2017. godine
Leković (desno) na snimku Demokrata iz 2017. godine

Novi načelnik Komunalne policije Opštine Tivat je bivši policijski službenik Novak Leković, koga je opozicija prije dvije godine optužila za agitovanje za DPS na lokalnim izborima u Herceg Novom.

Gradonačelnik Tivta i predsjednik OO DPS tog grada dr Siniša Kusovac Lekovića je pred novogodišnje praznike imenovao za vršioca dužnosti načelnika Komunalne policije. To je potvrđeno i na sajtu Opštine gdje je objavljena nova šema organa lokalne uprave Tivta sa navedenim imenima novoimenovanih rukovodilaca, među kojima je i nekadašnji kontroverzni službenik crnogorskog MUP-a, Novak Leković.

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je protiv Lekovića, visokog funkcionera DPS Predraga Ivanovića i drugih NN lica u maju 2017. podnio krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu, zbog navodne povrede slobode opredjeljenja pri glasanju. Lekovića – tada već bivšeg komandira policije u Herceg Novom a koji je tada bio na službi u Odjeljenu bezbjednosti Tivat, Demokrate su prethodno prijavile zbog protivpravnog uticanja na volju birača. Oni su objavili i snimke Lekovića u auto­mo­bi­lu na ko­me su se na­la­zi­li fla­je­ri DPS-a i Soci­jal­de­mo­kra­ta, kao i pla­kat na ko­jem se iz­no­se uvre­de na ra­čun funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Le­ko­vić je tada po tvrdnjama Demokrata, po Herceg Novom upra­vljao vo­zi­lom „,micubiši pa­je­ro” ti­vat­skih re­gi­star­skih ozna­ka ko­je je bilo oblijepljeno uvre­dlji­vim po­ru­ka­ma na ra­čun lju­di iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, a bivšeg policajca iz te opozicione partije snimili su i u blizini štaba DPS i u razgovoru sa koordinatorom te partije za Herceg Novi, Petrom Ivanovićem.

Prema nezvaničnim saznanima “Vijesti”, Leković je na novo visoko rangirano radno mjesto u lokalnoj upravi Tivta gdje je na vlasti koalicija DPS-SD-HGI, navodno imenovan na inicijativu političkog direktora DPS Tarzana Miloševića.

Iz Opštine Tivat inače, već više od dvadeset dana ne odgovaraju na pitanja “Vijesti” u vezi sa novom strukturom i organizacijom rada organa lokalne uprave, a koju je pred kraj prošle godine napravio gradonačelnik Kusovac. Kusovac je već jednom, sredinom 2016., par mjeseci nakon lokalnih izbora u kojima je DPS osvojio apsolutnu vlast ali je i pored toga u vladajuću koaliciju uzeo SD I HGI, napravio reorganizaciju rada lokalne uprave. Tada je Kusovac govoreći da mu treba "široka, ali plitka i efikasnija“ organizacija rada lokalne uprave, duplirao broj sekretarijata službi i direkcija u Opštini kojih je do kraja prošle godine bilo ukupno čak 19, a što je rezultiralo i sa više nego udvostručenim brojem zaposlenih u lokalnoj administraciji.

U novoj organizacionoj šemi koju je Kusovac u djelo sproveo krajem 2018. ima ukupno 18 organa lokalne uprave, pa tako sada Opština Tivat ima osam sekretarijata, sedam službi, jednu direkciju, jednu upravu i Komunalnu policiju.

Prema podacima sa sajta Opštine, u punom kapacitetu Sekretarijat za lokalnu samoupravu kao sekretar vodi Jadranka Joksimović (DPS), Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Rajka Jovićević (DPS), Sekretarijat zaplaniranje prostora i održivi razvoj Tamara Furtula (DPS), Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović (DPS), a Sekretarijat za kulturu i društvene djelatmosti Dubravka Nikčević (DPS). Kao vršioci dužnosti sekretara na čelu Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, odnosno Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj su Petar Vujović (DPS) i Tatjana Jelić (DPS), dok je njihova stranačka koleginica Rita Mitrović v.d. sekretara novoformiranog Sekretarijata za imovinu.

V.d. direktora Direncije za investicije je Bogdan Čučković, Službu zaštite i spašavanja vodi Zoran Barbić, a na čelu novoformirane Uprave za inspekcijske poslove kao direktor je Jovica Stojković. Službu za unutrašnju reviziju vodi Jela Mrdak, Službu predsjednika Opštine Dijana Čolaković, na čelu Službe glavnog administratora kao v.d. rukovoditeljica je Tanja Kažanegra, vd rukovodilac Službe za opšte i zajedničke poslove je Elvis Mustajbašić, dok Službnom za javne nabavke upravlja Milkena Ćipranić. U novoj organizaciji Opštine je i Služba glavnog gradskog arhitekte, ali on još nije imenovan.