Tužilac treba da odgovara Parlamentu

U mišljenju VK se navodi da zakonom kojim se uvodi crnogorski USKOK nije preciziran odnos "uskočkih policajca" i specijalnog tužioca tokom istražnih radnji, ali i da nema pojedinosti o unutrašnjem ustrojstvu policijske posebne jedinice
4 komentar(a)
Ažurirano: 14.12.2014. 17:33h

Venecijanska komisija (VK) pozvala je da se detaljno preciziraju nadležnosti i način rada specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, navodeći da se pred njim nalaze “složeni i izazovni zadaci.

U VK smatraju da kancelariju specijalnog tužioca treba maksimalno zaštiti od "prekomjernog uplitanja".

"To je presudno za samostalno i uspješno djelovanje", navodi se u mišljenju VK o nacrtu zakona o specijalnom tužiocu i državnom tužilaštvu, a koje je prethodno tražila Vlada Crne Gore.

Vlada je međutim, ne čekajući stav venecijanaca, već utvrdila predloge tih zakona i dostavila ih parlamentu.

Član VK Džejms Hamilton rekao je “Vijestima” da specijalnom tužiocu, koji je pod nadležnošću VDT-a, treba omogućiti autonomiju. Hamilton, koji je autor mišljenja o specijalnom tužiocu, predložio je da on podnosi izvještaj parlementu i da bude pod sudskom kontrolom. U vladinom predlogu zakona propisano je da specijalnog tužioca kontrolišu VDT i Tužilački savjet.

Nema pojedinosti o unutrašnjem ustrojstvu crnogorskog USKOK-a i odnosu sa tužilaštvom

Hamilton to nije želio da komentariše, navodeći da nije upoznat sa stavom, ali da je obećano da će ga Vlada dostaviti.

U mišljenju VK se navodi da zakonom kojim se uvodi crnogorski USKOK nije preciziran odnos "uskočkih policajca" i specijalnog tužioca tokom istražnih radnji, ali i da nema pojedinosti o unutrašnjem ustrojstvu policijske posebne jedinice.

Kada je u pitanju zakon o VDT, u VK smatraju da treba da se drži krivične procedure i da pojednostavi proceduru za izbor članova Tužilačkog savjeta iz redova tužilaca kako bi svi imali jednake šanse.

Predlogom zakona o tužilaštvu predviđa se da disciplinskog tužioca, koji će goniti kolege koji dobro ne rade posao, predlaže predsjednik Vrhovnog suda, što je u dijelu javnosti već okarakterisano kao patronat Vesne Medenice nad tužilaštvom.

Hamilton smatra da to ne treba da bude neko iz državnog tužilaštva, već iz redova pravnika.

On nije želio da komentariše Vladin predlog jer ga nije dobio, navodeći da je ideja bila da disciplinski tužilac mora biti potpuno samostalan i nezavisan.

Predsjednici sudova potčinjeni vladi jer joj šalju izvještaje

Član Venecijanske komisije Žan Veler zamjerio je ministarstvu pravde da se previše mješa u organizaciju sudova.

Veler, koji je autor mišljenja o Zakonu o sudovima, pravima dužnostima sudija i Sudskom savjetu, navodi da nadgledanje sudske administracije i dostavljanje izvještaja ministarstvu, znači potčinjenost predsjednika sudova vladi.

"To je nedopustivo, zbog podjele sudske i izvršne vlasti. Crna Gora ima dugu istoriju rizika od politizacije pravosuđa", smatra on, ističući važnost uloge Sudskog savjeta za smanjenje rizika "od previše korporativnog pristupa u pravosuđu".

VK je u petak utvrdila stav o nacrtu ovog zakona, sugerišući Vladi da poštuje pricip podjele vlasti.

Zakon još nije razmatran na sjednici Vlade.

Galerija

Bonus video: