U prošloj godini

Tržišna inspekcija: Utvrđeno preko 11 hiljada nepravilnosti

Od ukupnog broja pregleda na unutrašnjem tržištu je obavljeno 19,71 hiljada, a u spoljnotrgovinskom prometu 67
0 komentar(a)
novac, Foto: Shutterstock
novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 08.03.2014. 16:05h

Tržišna inspekcija je u prošloj godini obavila ukupno 19,78 hiljada pregleda i utvrdila preko 11 hiljada nepravilnosti.

Od ukupnog broja pregleda na unutrašnjem tržištu je obavljeno 19,71 hiljada, a u spoljnotrgovinskom prometu 67.

"Redovnih inspekcijskih pregleda bilo je 6,64 hiljade, po nalogu glavnog inspektora oko tri hiljade, po prijavama potrošača i drugih subjekata 565, a bilo je i 1,43 hiljade kombinovanih pregleda", navedeno je u Izvještaju o radu Uprave za inspekcijske poslove za prošlu godinu, u dijelu koji se odnosi na Tržišnu inspekciju.

Kontrolnih pregleda, u kojima tržišni inspektori prate postupanje subjekata nadzora po nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, bilo je 8,03 hiljade.

Oko 6,2 hiljade utvrđenih nepravilnosti odnose se na prava potrošača, 4,3 hiljade na povredu propisa o unutrašnjoj trgovini, na duvan i duvanske proizvode 288, zanatstvo 106, opštu bezbjednost proizvoda 55, prava intelektualne svojine 15, inspekcijsk nadzor devet, od čega dva zbog onemogućavanja nadzora i sedam zbog nepostupanja po naredbi inspektora da obavijesti o preduzetim mjerama.

U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektori su mjerom ukazivanja ili rješenjem subjektima nadzora nalagali otklanjanje nepravilnosti u određenom roku.

U oko 3,47 hiljada ukazivanja obuhvaćeno je skoro 3,9 hiljada nepravilnosti.

Ukupan broj rješenja, uključujući i donesena u slučaju nepostupanja po ukazivanju, je 6,65 hiljada, kojima je naloženo ukupno 7,14 hiljada mjera i radnja.

Ukupna vrijednost robe čiji je promet privremeno ili trajno zabranjen u 1,91 hiljadu slučajeva je 3,96 miliona eura.

Od toga se na privremenu zabranu prometa odnosi 1,87 hiljada slučajeva u vrijednosti od 3,94 miliona eura.

"Razlozi za ovu mjeru bili su uglavnom nepropisno deklarisanje robe i nedostatak pratećih isprava za robu, neevidentiranje ili nepropisno evidentiranje robe u poslovnoj dokumentaciji, opasni neprehrambeni proizvodi na tržištu i stavljanje u promet duvanskih proizvoda koji na pakovanju nemaju propisana slikovna upozorenja, cijene, sniženja", navedeno je u izvještaju.

Mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti preduzeta je u 19 slučajeva, a odnosila se na zabranu obavljanja trgovine bez prethodno podnesene prijave trgovine.

Od ukupno 6,65 hiljada donesenih rješenja u izvještajnom periodu, izvršeno je oko 6,59 hiljada.

Za počinjene prekršaje u prošloj godini inspektori su izdali oko 6,42 hiljade prekršajnih naloga na ukupan iznos od oko 1,57 miliona eura.

Krajem godine izdato je 86 prekršajnih naloga sa rokom naplate u januaru.

Pored izdatih prekršajnih naloga, inspektori su nadležnim područnim organima podnijeli i 159 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kojima je obuhvaćeno 166 prekršaja.

U izvještajnom periodu podnesene su tri krivične prijave, koje se odnose na neovlašćeno bavljenje trgovinom u dužem vremenskom periodu. U sva tri slučaja izrečena je mjera upozorenja - uslovna osuda, kojom je učiniocu krivičnog djela utvrđena kazna zatvora i istovremeno određeno da se neće izvršiti ako osuđeni u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo.