Preporuka Alijanse

Samo predsjednici vlade, države i skupštine mogu da pristupe NATO tajnama bez dozvole

Poslanici Demokratskog fronta nijesu prosustvovali sjednici, zbog bojkota parlamenta
60 pregleda 2 komentar(a)
Mevludin Nuhodžić, Foto: Savo Prelević
Mevludin Nuhodžić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 03.03.2014. 14:08h

Odbor za odbranu i bezbjednost podržao je Predlog zakona o dopuni Zakona o tajnosti podataka, kojim je predviđeno da će predsjednici države, Skupštine i Vlade Crne Gore moći da pristupe NATO tajnim podacima, bez dozvole za pristup tajnim podacima.

Poslanici Demokratske partije socijalista i Bošnjačke partije glasali su za predloženi zakon, a protiv su bili predstavnici Socijalističke narodne partije.

Poslanici Demokratskog fronta nijesu prosustvovali sjednici, zbog bojkota parlamenta.

Direktor direkcije za zaštitu tajnih podataka, Savo Vučinić rekao je da je predloženim zakonom propisano da pristup tajnim podacima drugih država i međunarodnih organizacija, bez dozvole za pristup, mogu imati samo predsjednci države, Skupštine i Vlade, u skladu sa međunarodnim ugovorima.

“Predloženim zakonom vrši se preciziranje odredbi člana 26, na način da se usklade sa odrdedbama Sporazuma o bezbjednosti informacija sa NATO, kao i sa NATO bezbjednosnom politikom kojom je predviđeno da pristup tajnim podacima Alijanse mogu imati samo najviši zvaničnici u državi”, kazao je on.

Vučinić je pojasnio da je to preporuka NATO-a u Izvještaju o napretku učešća Crne Gore u MAP za 2012-2013, koja se zasniva na činjenici da je Zakonom o tajnosti podataka propisan veliki broj lica koja koja imaju pristup tajnim podacima bez dozvole.

Poslanici Demokratskog fronta nijesu prosustvovali sjednici, zbog bojkota parlamenta.

"To podrazumijeva i pristup NATO tajnim podacima, bez NATO bezbjedonosne dozvole, a što nije u skladu sa NATO bezbjedonosnom politikom", kaže se u obrazloženju Zakona.

Vučinić je kazao da uporedna iskustva po tom pitanju pokazuju da u većini država, ne postoje izuzeci od vršenja bezbjednosne provjere, koja prethodi izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima.

“Napominjem da za pristup tajnim podacima međunarodnih organizacija koji su označeni stepenom tajnosti interno, nije potrebno posjedovanje dozvole, samim tim će lica iz člana 26 Zakona moći i dalje pristupati informacijama tog stepena tajnosti”, kazao je on.

Vučinić je naveo da su i do sada članovi Odbora za odbranu i bezbjednost pristupali dokumentima sa oznakom tajnosti interno, odnosno NATO restriktiv /restrictive/,” što će im biti omogućeno i nakon usvajanja Zakona”.

“Ističem da je planom parlamentarnog nadzora za ovu godinu predviđena aktivnost koja se odnosi na razmatranje izvještaja o napretku Crne Gore u akcionom planom za članstvo u NATO, a koji je do sada nosi oznaku tajnosti”, rekao je on.

Jonica: Sužena prava Odbora

Poslanica SNP-a, Snežana Jonica kazala je da ta partija ima negativan stav prema predlogu dopuna zakona.

“Principijelno ne možemo podržati zakon kojim se sužavaju prava članova ovog Odbora, bez obzira što ste u obrazloženju rekli da ćemo imati pravo na pristup određenom broju podataka, ali to u procesu u kom smo i zbog kog se zakon predlaže može da bude onaj dio podataka koji je manje bitan i koji bi nama bio neophodan”, rekla je ona.

Kao razlog za nepodržavanje, Jonica je istakla i to što smatra da Zaštitnik prava i sloboda “u svakom slučaju mora imati pristup svakoj vrsti podataka”.

Nuhodžić: Odbor da učestvuje u početnoj fazi izrade zakona

Predsjednik Odbora, Mevludin Nuhodžić konstatovao je da je Odbor razmotrio predlog zakona o tajnosti podaka i predložio Skupštini da ga usvoji.

Nuhodžić je poslanicima pročitao pismo direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Bora Vučinića koji je najavio aktivnosti na izmjenama zakona o ANB-u, u okviru procesa reformi i dostizanja standard koje primjenjuju države članice NATO-a.

“Cijeneći važnom ulogu Odbora u kreiranju zakonskih okvira, pozivam Odbor da ako smatra opravdanim uključi predstavnika ili na drugi odgovarajući način, dostavljanjem predloga i slično, participira u početnoj fazi izrade zakona”, naveo je Vučinić.

Prema njegovim riječima, takva saradnja doprinijeće jačanju međusobne saradnje i razumijevanja i snaženju povjerenja građana u rad te institucije.

Preporučujemo za Vas