"Razmjena vatre" na Cetinju: SDP optužuje DPS da "budvanizuje" prijestonicu

Za Ivana Gazivodu (SDP) aktuelna priča oko izmjena DUP-a podsjeća na „budvanski sindrom“ - namjeru trajne devastacije prostora
54 pregleda 13 komentar(a)
Ažurirano: 01.10.2013. 15:31h

Lokalni parlament na Cetinju usvojio je većinom glasova prijedlog Detaljnog urbanističkog plana „Zona sporta“.

Za njegovo usvajanje glasali su predstavnici DPS, SNP I LP, dok su protiv bili odbornici SDP-a.

DUP Cetinja je prošlog mjeseca bio predmet vruće prepirke između DPS sa jedne i SDP i Pozitivne sa druge strane - u vladajućoj strukturi tvrde da usvajanje plana znači prosperitet za grad, u SDP tvrde da će se njime devastirati sportska zona

Pomenuti DUP prošlog mjeseca bio je predmet vruće prepirke između DPS sa jedne i SDP i Pozitivne CG sa druge strane. I dok u vladajućoj strukturi tvrde da usvajanje pvog plana znači prosperitet za grad, u SDP tvrde da će se njime devastirati sportska zona na Cetinju.

Iz DPS, nakon usvajanja DUP-a, objavili su da su danas I formalno stvoreni uslovi za gradnju fudbalskog stadiona na Obilića poljani.

"Od sada, sve je na gradskoj upravi, koja u ovom procesu ima snažnu podršku Fudbalskog saveza i Vlade Crne Gore. Potrudićemo se da u što bližem vremenu napravimo svu neophodnu dokumentaciju, kako bi već sljedeće godine počeli radove", rekao je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović.

On je najavio da u predstojećem vremenskom okviru slijedi izrada idejnog i glavnog projekta stadiona na Obilića poljani, ali i izrada ostale dokumentacije u pravcu raspisivanja javnog tendera.

Bogdanović je obraćajući se odbornicima kazao “da ovaj dokument u potpunosti garantuje realizaciju kvalitetne vizije, koja se ogleda u adekvatnom korišćenju prostora za sport, te u razvoju saobraćajne infrastrukture, ali i drugih privrednih sadržaja”.

"Konačno je Cetinje u prilici da bude interesantno kako stranim tako i domaćim investitorima. Svjedoci smo da se već otvaraju veći privredni sadržaji, a ovaj detaljni urbanistički plan novi je podsticaj, a sve u funkciji razvoja sporta i grada u cjelini", kazao je Bogdanović.

Za odbornika SDP-a Ivana Gazivodu aktuelna priča oko izmjena DUP-a Zona sporta podsjeća na „budvanski sindrom“, jer je upravo Budva dokaz da se pogrešnim planiranjem može trajno devastirati prostor kao najveći resurs svake lokalne zajednice.

"Zbog toga je i SDP protiv toga da se na tom prostoru grade sadržaji koji bi devastirali tu Zonu. SDP nije protiv zapošljavanja, izgradnje hipermarketa ili razvoja - sve suprotno!

Ono što mi tražimo je da se ti sadržaji smjeste na periferiju grada, kao i u drugim gradovima, a da Zona sporta ostane resurs koji će u narednom periodu na pravi način valorizovati", kazao je Gazivoda.

Njegovo partijski kolega, Srđan Perazić kazao je da je pročitao pravilnik sa Građevinskog fakulteta u kojem izričito piše da u Zoni sporta ne smiju biti sadržaju poput benzinskih pumpi, hipermaketi i slično.

Iz Sekretarijata za urbanizam Perazić je dobio objašnjenje “da se to samo zove DUP Zona sporta, a da se može preimenovat u DUP „Obilića poljana“, a da već postoji zgrada koja se ne uklapa u Zonu sporta”.

Treći odbornik SDP- a Ivan Kusovac, kazao je “da je ovdje po srijedi suštinsko neslaganje SDP-a i DPS-a oko budućnosti predmetne zone.

"Tu nema politikanstva, već SDP argumentovano od pokretanja priče pokazuje da Zonu sporta treba sačuvati za buduće generacije, a da se hipermarketi mogu graditi i na drugim lokacijama", kazao je Kusovac.

Bogdanović: Pokušavaju blokirati razvoj grada zarad partijskih interesa

Gradonačelnik Prijestonice je SDP-u poručio “da uprkos svemu... neće odustati od misije razvoja grada, te da će završiti sve projekte značajne za grad”

Bogdanović je indirektno optužio predstavnike SDP-a da pokušavaju da blokiraju razvoj grada.

"Simptomatično je da ovih dana svjedočimo protivljenju jedne političke grupe, i kada je u pitanju „Zona sporta“, i kada je u pitanju početak tenderske procedure za izgradnju žičaru Kotor – Lovćen – Cetinje.

Dobro znamo da na pojedinim komisijama i radnim tijelima kojima rukovode kadrovi iz te grupacije, postoje opstrukcije koje su usmjerene ka blokranju realizacije i implementacije razvojnih projekata Cetinja, zarad sitnih partijskih interesa u predizbornom periodu, čime pokušavaju time blokirati razvoj grada", kazao je Bogdanović.

On je SDP-u poručio “da uprkos svemu tome, neće odustati od misije razvoja grada, te da će završiti sve projekte značajne za grad”.

"Osim što se protive tome, pojedini politički predstavnici protiv su gradnje saobraćajnice. Pa, da li je moguće da postoje pojedinci koji smatraju da moderan fudbalski stadion može egzistirati bez velike saobraćajnice i parking prostora?

Da je postojeće stanje sasvim adekvatno i primjereno? Ukoliko postoje, onda ću reći da takvi priželjkuju stagnaciju Cetinja i da ne vole Cetinje, da im je partijski interes iznad interesa grada", kazao je gradonačelnik.

Galerija