transparentnost

CDT: Loša implementacija Zakona o pristupu informacijama

„Ovim se krše ne samo zakon i principi transparentnosti, nego se građanima šalje loša poruka"
52 pregleda 0 komentar(a)
Dragan Koprivica, Foto: Luka Zeković
Dragan Koprivica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 27.09.2013. 14:29h

Implementacija Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) zabrinjavajuće je loša, a ministarstva objavljuju 36 odsto informacija koje su, shodno tom aktu, njihova obaveza, ocijenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT). CDT je, u septembru, sproveo monitoring poštovanja Zakona o SPI, odnosno onih odredaba zakona koje propisuju da se sve informacije od javnog značaja moraju nalaziti na internet stranicama ministarstava.„Informacije do kojih smo došli u toku monitoringa ukazuju na zabrinjavajuće lošu implementaciju Zakona o SPI. Ministarstva samo djelimično poštuju zakonske obaveze i objavljuju tek 36 odsto informacija koja su obavezna objavljivati shodno Zakonu“, saopštio je izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica, na konferenciji za novinare. Kako je naveo, posebno zabrinjava što ministarstva ne objavljuju ključne informacije o raspolaganju budžetskim novcem.„Čak, 75 odsto ministarstava nije objavilo sva dokumenta koja se odnose na javne nabavke, što je njihova zakonska obaveza. Ovaj način rada ministarstava prestavlja neodgovorno ponašanje prema javnosti, odnosno građanima čiji se novac troš,i i kosi se sa principima i praksama dobrog upravljanja“, smatra Koprivica.

Kako je naveo Koprivica, posebno zabrinjava što ministarstva ne objavljuju ključne informacije o raspolaganju budžetskim novcem

Loša poruka građanimaĐorđije Brkuljan iz CDT saopštio je da 70 odsto ministarstava ne objavljuje spisak službenika sa njihovim zvanjima, što je takođe zakonska obaveza.

„Ovim se krše ne samo zakon i principi transparentnosti, nego se građanima šalje poruka koliko državi nije važno da omogući i olakša direktan kontakt sa građanima“.„Ministarstava na svojim internet stranicama ne posvećuju dovoljno pažnje procesu izrade zakonskih i podzakonskih akata, pa ne objavljuju mišljenja eksperata na nacrte i predloge zakona i drugih propisa. Takođe, sedam ministarstava ne objavljuje nacrte i predloge zakona i drugih akata“, rekao je Brkuljan.

Ovim se, ocijenio je on, po ko zna koji put, šalje loša poruka građanima i ne ohrabruje njihovo učešće u stvaranju pravila po kojima žive.

Iz CDT-a su istakli da je Zakon o SPI propisao i kazne za neobjavljivanje propisanih informacija na internet stranicama institucija, koje variraju od 500 do 20 hiljada EUR.

CDT poziva Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, da shodno članu 47 Zakona o SPI, sprovede odlučnu i energičnu akciju i pokrene odgovarajuće postupake protiv ministarstava koja krše zakon.„Pozivamo Agenciju da javnosti saopšti koliko je postupaka pokrenula i kakvi su njihovi rezultati. U momentima kada se krše zakonske odredbe i ne objavljuju informacije od javnog značaja presudna je odlučna reakcija institucije koja implementira zakon“, naveo je Brkuljan. Monitoring te organizacije, kako je saopštio, pokazao je da polovina ministarstava nema ažuriran vodič za SPI, odnosno da nije postupilo po zakonu koji obavezuje da se vodiči objave u roku od 30 dana od početka primjene zakona, u februaru ove godine.„Ilustrativan je podatak da ministarstva finansija, kulture i zdravlja nijesu ažurirali svoj vodič čak od 2006. godine. Činjenica da Ministarstvo kulture ovako dugo ne ažurira svoj vodič je posebno intersantna kada imamo u vidu da je u njihovoj nadležnosti bila priprema Zakona o SPI“, naveo je Brkuljan. Kako smatra, u vodičima koji se nalaze na internet stranicama ministarstava postoje značajne prepreke da građani dođu do informacija koje ih zanimaju.„Prepreke se ogledaju u činjenici da imamo nevažeće internet adrese ministarstava, e-mail adrese sa nepostojećim domenima, neažurirane brojeve telefona i sjedišta i adrese pojedinih ministarstava“, poručio je Brkuljan.

Preporučujemo za Vas