Dokaz ravnopravnosti

GA: Parlamentarni mandat za Rome bi pokazao zrelost društva

Iz Građanske alijanse smatraju da bi ovo rješenje dovelo do toga da Romi konačno dobiju mogućnost učestvovanja u političkom životu
104 pregleda 3 komentar(a)
Skupština Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Skupština Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 20.08.2013. 12:10h

Parlament bi, usvajanjem amandmana koji garantuje autentičnu zastupljenost Roma u Skupštini, napravio konkretan korak ka ravnopravijem statusu te manjine u Crnoj Gori i pokazao da crnogorsko društvo štiti prava manjinskih grupa na političku reprezentaciju, smatraju u Građanskoj alijansi.

Pozitivna Crna Gora najavila je da će podnijeti amandman na izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, prema kojem bi Romi imali jedan zagarantovan mandat u nacionalnom parlamentu.

Direktor programa u Građanskoj alijansi, Ajša Hadžibegović, napomenula je da je ta organizacija početkom juna zatražila od radne grupe da prepozna to pitanje i da usvoji rješenje koje će dovesti do toga da Romi konačno dobiju mogućnost učestvovanja u političkom životu.

“Usvajanje ovakvog rješenja svakako će dovesti do unapređenja položaja Roma”, kazala je Hadžibegović agenciji MINA.

Tada su, podsjetila je ona, pozvali i romske organizacije na koordinisanu i efikasnu akciju za postizanje ovog cilja i ona je, kako je rekla, trebalo već da se desi.

“Parlament bi usvajanjem amandmana koji jemči ovo pravo Romima napravio konkretan korak ka ravnopravijem statusu ove manjine u Crnoj Gori i pokazao da smo zrelo društvo koje osigurava i štiti prava manjinskih grupa na političku reprezentaciju, ali i sva druga iz korpusa ljudskih prava”, ocijenila je Hadžibegović.

Prema njenim riječima, to pravo Romima, kao manjinskom narodu u Crnoj Gori, jemči Ustav koji garantuje autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima čine značajan dio stanovništva, shodno principu afirmativne akcije.

Kako je navela, brojni međunarodni dokumenti kojima je Crna Gora pristupila obavezuju državu da obezbijedi ravnopravnost manjinskih naroda u političkom predstavljanju.

“Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina propisuje da se ugovornice obavezuju da usvoje, gdje je to potrebno, odgovarajuće mjere za unapređenje, u svim oblastima ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života, pune i efektivne ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i onih koji pripadaju većini”, podsjetila je Hadžibegović.

U tom pogledu, kako je dodala, države treba da vode računa o posebnim uslovima pripadnika nacionalnih manjina dok se te mjere neće smatrati diskriminacijom.

“Na kraju, Zakon o manjinskim pravima i slobodama propisuje autentičnu zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima oni čine značajan dio stanovništva shodno principima afirmativne akcije”, kazala je Hadžibegović.

“Usvajanjem ovog rješenja će se obezbijediti ravnopravan odnos romskog i drugih manjinskih naroda u Crnoj Gori ali i integraciju Roma u svim oblastima društvenog života”, poručeno je iz Građanske alijanse.