AGRAR

U obračune za plate ušla i članarina DPS-u

Pomoćnicima i sekretaru ministra poljoprivrede godinu dana sa plate skidano po 20 eura na ime članarine za vladajuću partiju
129 pregleda 5 komentar(a)
Petar Ivanović, Foto: Zoran Đurić
Petar Ivanović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 10.07.2013. 17:53h

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja skoro godinu dana je odbijalo oko 20 eura od mjesečne zarade pomoćnicima ministra Velizaru Vojinoviću, Branku Bulatoviću i Milosavu Anđeliću, kao i sekretaru Branimiru Vujačiću na ime članarine Demokratskoj partiji socijalista (DPS),

To je pokazala dokumentacija koju je Vladin resor na čijem čelu je ministar Petar Ivanović dostavio Anketnom odboru za aferu “Snimak”, a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Prema informacijama “Vijesti”, ni jedan drugi državni organ koji je Anketnom odboru dostavio platne liste i prateću dokumentaciju nije naveo da zaposlenima u okviru svog obraćuna plata odbija članarinu za DPS niti je javnost do sada upoznata sa ovakvom praksom u bilo kojoj državnoj instituciji.

Dostavljena dokumentacija pokazuje da je Ivanovićevo Ministarstvo za period od jula 2012. do maja 2013. godine odbijalo od zarade članarinu za vladajuću partiju četvorici službenika koji su, prema podacima sa sajta DPS-a, i članovi Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa.

Upravo su sa ove sjednice objavljen audio-snimaka na kojima funkcioneri vladajuće partije govore o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe.

Prema Odluci o članarinama političkih partija, koja je objavljena na sajtu Državne izborne izborne (DIK), članovi DPS koji su u stalnom radnom odnosu u državnim i organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima u državnoj, opštinskoj, mješovitoj ili privatnoj svojini mjesečno izdvajaju jedan odsto za članarinu.

Vojinović nije htio da govori o članarini koja mu se odbijala od plate, već je kratko kazao:”Nema potrebe o tome da govorim”.

Prekinuo je vezu i više nije odgovarao na telefonske pozive “Vijesti”.

S druge strane, Anđelić tvrdi da su zaposleni znali za to i da su dobrovoljno pristali.

"Ja tamo nijesam već pet mjeseci. Naravno da sam znao za to, to je od plate odbijano na dobrovoljnoj osnovi", kazao je Anđelić "Vijestima".

Anđelića je u martu smijenio Ivanović nakon što je šest godina nelegalno obavljao tu funkciju.

Anđelić je kazao da je izmjene u imovinskom kartonu prijavio i da je vjerovatno u pitanju greška na sajtu Komisije.

"Može samo biti da je greška komisije i da promjene nije unijela. Nema što da se ne prijavljuju. Kredit je unijet u imovinski karton", kazao je on.

Prema podacima sa sajta Komisije za utvrđivanje konflikt interesa, Anđelić je u 2012. po osnovu autorskih honorara prihodovao 7.500 eura od Republičkog zavoda za urbanizam i planiranje čiji je vlasnik biznismen Aco Đukanović, planerske firme Montecep, Šumarskog instituta, Elektroprenosa i Opštine Podgorica.

Za 2012. prijavio je i mjesečna primanja od 176 eura na Biotehničkom fakultetu.

Platu koju je 2013. prijavio u Ministarstvu poljoprivrede iznosi 648 eura, dok je od autorskih honorara prihodovao 2.000 eura.

Vojinović kao član upravnog odbora JP Regionalni vodovod mjesečno zarađuje 302 eura, dok u Ministarstvu poljoprivrede prima 644

Vojinovićem je za 2012. prijavio tri kredita u ukupnom iznosu od 90.000 eura. Od toga 55.000 kod NLB banke s rokom otplate od 20 godina, 15.000 kod Atlas banke s rokom od 5 godina i kod Hypo Alpe Adria banke 20.000 s rokom od pet godina.

Međutim, u izvještaju za 2013. kredit kod Hypo banke se ne navodi. Na sajtu Komisije za utvrđivanje konflikta intersa nijesu navedene druge promjene.

Vojinović kao član upravnog odbora JP Regionalni vodovod mjesečno zarađuje 302 eura, dok u Ministarstvu poljoprivrede prima 644.

Podaci sa sajta Komisije pokazuju da Branko Bulatović ranije nije imao nekretnina, ali u posljednjem izvještaju po prestanku funkcije u Ministarstvu poljoprivrede ima stan u Podgorici od 63 kvadrata. Uzeo je i kredit od CKB banke u ukupnom iznosu od 14.000 eura.

U izvještaju o imovinskom stanju sekretar Ministarstva Branimir Vujačić naveo je i da je član UO Novog duvanskog kombinata gdje prima mjesečnu naknadu od 723 eura, dok zaradu u Ministarstvu prijavljuje na nivou od 750.

Portparolka i članovi radne grupe za EU na ugovor o povremenom radu

Dokumenta koja su dostavljena Anketnom odboru pokazuju da je ministar Ivanović potpisao ugovore o privremenom-povremenom vršenju poslova sa Nadom Lakićević, Milenom Krasić i Sandrom Ivanović na period od 120 dana.

Sve tri primljene su za “potrebe sektora poljoprivrede - odsjek ribarstvo”, a ugovore identične sadržine sklopljeni su 31.12.2012. godine i zavedeni tek tri mjeseca kasnije Ugovori o povremenim-privremenim poslovima se, prema Zakonu o radu, zaključuju za obavljanje poslova koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost i ne traju duže od 120 radnih dana.

Međutim, Vlada je Krasić i Lakićević imenovala za članove radnu grupu za pregovaračko poglavlje 13 (ribarstvo) navodeći da su njihove funkcije viši savjetnici u Ministarstvu poljoprivrede, dok Ivanović radi kao portparol Ministarstva.

Njih nema na platnim listama koje je Ministarstvo dostavilo Anketnom odboru, pa nije jasno na koji način su isplaćene njihove zarade i u kom iznosu.

Stalno radi 40 ljudi po ugovoru o djelu od 2009.

U dokumentima dostavljanjenim Anketnom odboru, Uprava za šume koja pripada Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja navela je da u periodu od 1. aprila prošle godine do 31. maja ove nije tražila radnike, niti je zapošljavala.

Međutim, u istom dokumentu se navodi da je zbog hitnosti posla po ugovoru o djelu i ugovora o privremenim-povremenim poslovima primljeno sedmoro osoba.

Tako je Miodrag Marović iz Podgorice zapošljen dan nakon parlamentarnih izbora, a Vojina Vojinović 1. aprila ove godine, odnosno šest dana prije predsjedničkih izbora.

"Napominjemo da imamo ukupno 40 angažovanih lica po ugovoru o djelu koji rade u kontinuitetu od 2009. godine zbog neophodnosti poslova na sistematizovanim i upražnjenim radnim mjestima“, navodi se u dopisu Uprave za šume.

Prema Zakonu o radu, ugovor o djelu se može zaključiti samo radi obavljanja poslova koji su van djelatnosti poslodavca. Zakon o finansiranju političkih partija propisuje da je “zabranjeno javno oglašavanje i zapošljavanje lica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima,javnim ustanovama i državnim fondovima, na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu, u periodu oddana raspisivanja do dana održavanja izbora”.

Uprava za šume Anketnom odboru nije dostavila ugovore sa novozaposlenima.