DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DALA POZITIVNO MIŠLJENJE

HGI za naknade članova Predsjedništva potrošila 23.400 eura

HGI završio prošlu godinu u plusu, dobili pozitivno mišljenje DRI
0 komentar(a)
Godišnjica Vlade, Marija Vučinović, Foto: Savo Prelević
Godišnjica Vlade, Marija Vučinović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 27.06.2018. 13:33h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative (HGI) za prošlu godinu, a partija Marije Vučinović je prošlu godinu završila sa hiljadu eura na računu.

Navodi se da je HGI za redovan rad iz državnog budžeta dobila 138.488 eura dok joj je iz lokalnih samouprava isplaćeno 11.384 eura. Partija je, kako se navodi, iz privatnih izvora dobila 621 euro. HGI je od opštine Kotor dobio 5.093 a od opštine Tivat 6.290 eura, dok je od članarina prikupljeno 282 eura. U izvješaju se ističe i da je za zarade zaposlenih potrošeno skoro osam hiljada, za nadoknade partijskim funkcionerima isplaćeno je 23.400 eura a za ugovore o djelu 10.150. Troškovi reklama iznosili su 9.825, dok je za sponzorstva i stipendije isplaćeno 16.500 eura. U izvještaju se navodi da je stranka isplaćivala stipendije za 12 studenata u mjesečnom iznosu od 100 eura. Troškovi reprezentacije su, kako se navodi, iznosili 3.225 eura dok je “za pomoć i ostale nematerijalne troškovi isplaćeno 8.191 eura”.

“Prihodi su ostvareni u iznosu od 150.755 eura, što je više za 44.215 od planiranih, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 94.094 što je manje za 12.445 od planiranih rashoda”, navodi se u izvještaju DRI.

U DRI su upozorili partiju Marije Vučinović da se nakon zaključivanja poslovnih knjiga i dostavljanja finansijskog izvještaja nadležnim institucijama, ne knjiži u poslovnim knjigama u toj godini.

“HGI ugovore o djelu zaključuje u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i istim definiše poslove i period angažovanja izvršioca“, kaže se u saopštenju i ističe da HGI u poslovnim knjigama ne obezbjeđuje evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava.

“Preporučuje se subjektu revizije da u poslovnim knjigama obezbijedi evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava. Evidencija treba da bude zasnovana na ovjerenoj i usaglašenoj dokumentaciji sa lokalnim samoupravama”, ističu državni revizori.

U izvještaju se ističe da je iz blagajne HGI gotovinski isplaćeno 4.800 eura za pomoć i sponzorstva, dok je licima u stanju socijalne potrebe, rođenja djeteta i za vjerske praznike isplaćeno 4.300 eura. Navodi se i da je jednoj medijskoj kući donirano 500 eura, dok je pomoć fizičkim licima isplaćivana u iznosima od 100 do 1.050 eura. Iz blagajne je za službena putovanja isplaćeno 3.014 eura, prevoz 194, dok su troškovi reprezentacije iznosili 628 eura. Na dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i smještaj potrošeno je 1.473 eura a na korišćenje privatnih vozila za službena putovanja 1.525 eura.

Ističe se da partija prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu treba da obezbijedi podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih osoba u cilju pravilnog obračuna poreskih obaveza.

Iz DRI su kazali da su finansijskom revizijom za prošlu godinu provjerene i realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji za 2016. godinu. Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno da je HGI realizovao šest preporuka, a nije realizovao dvije.

Preporučujemo za Vas