"NALAZ JE PREOŠTAR"

Šarkinović: Severina vrijedi 15.000 eura i ne pjeva na crno

On je ustvrdio da iako su revizori utvrdili da pojedini ugovori ne postoje, to, ipak, nije tačna konstatacija
70 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 22.02.2019. 17:59h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na završni račun budžeta za 2011. godinu za opštinu Plav.

DRI je revizijom finansijskih izvještaja Opštine utvrdila značajna odstupanja, dok je u dijelu izvještaja koji se odnosi na poslovanje konstatovano da sredstva u pojedinim slučajevima nijesu pribavljena i korišćena u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i Odlukom o budžetu opštine za 2011.

Revizori su utvrdili da Opština, na čijem čelu je do juna ove godine bio Skender Šarkinović, tokom 2011. nije ispoštovala Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji predviđa isplatu doprinosa za socijalno osiguranje zajedno sa neto zaradom.

Revizijom je utvrđeno da se na platnom spisku Opštine Plav nalaze službenici i namještenici u Turističkoj organizaciji Opštine Plav i Crvenom krstu Opštine Plav. TO i Crveni krst nijesu ustanovljeni kao organi lokalne uprave niti kao javne službe, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.

“Predsjednik Opštine nije dostavio izvještaj o stanju imovine Opštine Skupštini Opštine za 2011. godinu, kao ni za prethodne godine za koje nije izvršena evidencija imovine, što je suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi. Za nastup muzičke zvijezde iz Hrvatske (Severina) na manifestaciji Dani borovnica uplaćen je iznos od 15.000 eura bez ugovora, samo na bazi dostavljene fakture”, navodi revizor Dragiša Pešić koji je toj opštini zamjerio što je u više navrata gotovinski plaćala samo na osnovu naloga za isplatu, “tako da nije moguće utvrditi ko je podigao novac”.

“S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti i izraženo negativno mišljenje, neophodno je da subjekat revizije u roku od šest mjeseci izvjesti DRI o preduzetim mjerama na ispunjenju preporuka iz ovog izvještaja”, zaključili su revizori.

Šarkinović je “Vijestima” kazao da je moguće da ima tehničkih grešaka, ali je ocijenio da je izvještaj DRI preoštar.

“Kao neko ko je uvijek radio u korist opštine, spreman sam da snosim i eventualnu odgovornost. Uz to, često sam dok sam bio na čelu opštine pozivao revizore da nas posjete jer cijenim da je kontrola značajna. Ipak, kontrolori su došli nakon što sam smijenjen”.

On je ustvrdio da iako su revizori utvrdili da pojedini ugovori ne postoje, to, ipak, nije tačna konstatacija.

“Severina je gostovala na našoj manifestaciji i vrijedi 15.000 eura, odnosno to je razumna cijena za njen nastup. Zar mislite da bi ona nastupila bez ugovora”, upitao je Šarkinović.

On je ukazao na to da opština nije imala novca na vrijeme da uplaćuje doprinose, zbog čega je sklopila ugovor sa Poreskom upravom za odloženo plaćanje bez kamate, pa su sva dugovanja prema radnicima u tom smislu isplaćena 31. decembra 2011.

“Direktorka Turističke organizacije i generalni sekretar Crvenog krsta su profesionalne funkcije, a tu se potkrala tehnička, a ne materijalna povreda zakona. Plate su im uplaćivane preko žiro-računa opštine, a ne računa tih organizacija”, zaključio je Šarkinović.

Galerija